برای اولین بار آموزش هنری در پردیس فناوری کیش

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه آموزش ، فرهنگی و هنری :

برای اولین بار آموزش هنری در پردیس فناوری کیش

 

برای اولین بار آموزش هنری در پردیس فناوری کیش

 

برای اولین بار آموزش هنری در پردیس فناوری کیش، پردیس فناوری کیش از تمام صنف های مشاغل حمایت میکند ، شما هم میتوانید کسب و کار جدیدی برای خودتان داشته باشیدپردیس فناوری کیش با شماست.

جهت ثبت نام در کلاس های  هنری میتوانید از طریق پورتال ثبت نام نمایید 

با ما در ارتباط باشید?