TQM3 (پارت سوم)

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت مهندسی صنایع

در مطلب TQM3 (پارت سوم ) هدف اصلی مدیرت کیفیت فراگیر (جامع) بیان شده است .

نکته اساسی در مدیریت کیفیت فراگیر (جامع) این است که در بیشتر موارد امکان .رسیدن به کار کاملاً بدون عیب و نقص را مقدور میسازد.

این امر به صورت‌های مختلف در متون و ادبیات (TQM) بیان شده است.

که به طور جدی، مستمر و سریع باید برای ادامه کار و فعالیت تلاش نموده تا .محدودیت ها، نواقص و نارساییها را، تا حد صفر کاهش داد.

این عقیده و باور تلاشی در جهت تکمیل کار است.


شایان ذکر است که اولین زمان مناسب یا رفع عیب و نارسایی تا مرز صفر حاصل .تأکیدات فراوان بر پیشگیری به تلاش مستمر در استفاده از اندازه گیری‌ها، فرآیندهای کنترل و داده‌های ارائه شده. برای جلوگیری از اتلاف وقت و به حداقل رسانیدن اشتباهات می باشد.

این عمل همانند تحقق یک هدف در جهت بهبود کیفیت و عملکرد و تداوم تلاش و کوشش

برای بهبود روشها و نحوه اجرای فعالیت‌هاست.

هدف تمام نقطه نظرات اطمینان بخش کیفیت پیشگیری است.

از طریق اقدامات منظم و برنامه ریزی شده نظیر

ثبت فرآیندهای کار یا هزینه حسابرسیهای کیفیت اطمینان از وجود و تأمین کیفیت

از بروز مشکلات و مسائل کیفیت جلوگیری میکند.


(Philip B.Crosby) از صاحب نظران این فن بر این باور است که:


هدف مدیریت کیفیت فراگیر (جامع) ایجاب یک سیستم و نظام مدیریتی است. که از بروز نارساییها و مشکلات در چرخه عملکرد سازمان و مؤسسه جلوگیری میکند. برای تحقق این امر میبایست در مورد وضعیت‌هایی که در فعالیت سازمان ایجاد مشکل مینمایند بررسی و اقدام نمود.
در ابتدا یافتن پشتیبانی عملی برای امر پیشگیری مشکل می‌نماید. با این وجود تلاش برای ایجاد شرایط مساعد و تجهیزات امکانات. از ابزار و ساز و کار برنامه مدیریت کیفیت فراگیر (جامع) است. چرا نباید در اولین مراحل امکان بروز مشکل از آن جلوگیری کرد؟ هنگامی که بیشتر افراد موافقت و حمایت خود را از پیشگیری اعلام می‌نمایند.، عدم حرف دقت برای جلوگیری از مشکل که بعدها ممکن است. غیر قابل حصول و غیر عملی به نظر رسد موجه نیست. اولین زمان مناسب یا کاهش نواقص در حد صفر همان استانداردها و ضوابط عملکردی میباشد. که در راستای فعالیتهای عادی و رفع نواقص احتمالی آنها پیش‌بینی‌هایی داشته باشد.


بنابراین برای تحقق اهداف TQM و تأکید اساسی بر امر پیشگیری، لازم است.

تغییرات اساسی در نگرشهای مدیران و کارکنان نسبت به عملکرد کاری و فعالیت‌های سازمانی به وجود آید. این امر موجب از بین رفتن دوگانگی در رفتار آنان خواهد شد.

TQM2(پارت دوم)

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت مهندسی صنایع

TQM2مدیریت در فرهنگ TQM

در مطلب TQM2 در ابتدا به موضوع مدیریت در فرهنگ TQM پرداخته ایم .

در فرهنگ TQM مدیریت پرچمدار تغییرات است. و حمایت از ایده‌های نو در زمینه‌های مختلف است. و سرمایه‌گذاری در بکارگیری روشهای بروز

خلاقیت و نوآوری و استفاده از تکنیکهای جدید برای کسب مهارتهای جدید،

تحقیق و آموزش، بهبود مستمر در طراحی محصول و خدمات و داشتن مشتریان دائمی

جزو برنامه‌های اصلی او برای حفظ بقاء و حضور در بازار رقابتی است.

مدیریت در فرهنگ TQM :
مدیریت در فرهنگ TQM معتقد است. که تغییرات یک شبه ایجاد نمیشود. بلکه در گذر رمان و با تغییر در فرهنگ قدیمی امکان پذیر است. به همین دلیل به جای برنامه ریزی برای بدست آوردن. سود در کوتاه مدت به احتیاجات دراز مدت مشتریان و کسب سود در دراز مدت میاندیشد. و برنامه‌های خود را بر این مبنا طرح ریزی میکند. بهبود کیفیت فرآیندها و سرمایه گذاری بر روی تعمیرات پیشگیرانه. یکی دیگر از اعتقادات مدیریت در فرهنگ TQM است. که کاهش ضایعات، جلوگیری از دوباره کاری، کاهش هزینه‌های بازرسی و هزینه‌های دوره گارانتی

و نهایتاً افزایش کارایی و رضایت مشتریان را به ارمغان خواهد آورد.
مدیریت در فرهنگ TQM به این واقعیت به خوبی آشناست که روشهای قدیمی مدیریت میبایست تغییر کنند. دیگر زمان اینکه فکر کردن فقط کار مدیران و کار کردن فقط کار کارگران میباشد گذشته است. بازار مجموعه پیچیده ای است. که حضور موفق در آن مشارکت تمامی پرسنل را چه از نظر تواناییهای جسمی

و چه از نظر تواناییهای فکری در قالب ایده ای نو طلب میکند.

مدیریت در فرهنگ TQM بر این باور است که کیفیت محصول از طریق بازرسی تولید حاصل نمیشود.، چرا که عوامل متعددی در کیفیت یک محصول مؤثرند، از قبیل:

مواد اولیه، طراحی محصول، انگیزه کارکنان، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و … لذا مسئولیت کیفیت محصولات به عهده تمامی پرسنل است .و برای دستیابی به محصولی با کیفیت خوب میبایست:

تمامی فرآیندها با مشارکت تمامی پرسنل کنترل شود.

مدیریت در فرهنگ TQM ایجاد فضای مناسبی را که در آن خلاقیت و نوآوری به راحتی انجام پذیرد. جزو مأموریت های اصلی خود میداند.

مدیریت در فرهنگ TQM داشتن برنامه مستمری را در زمینه آموزش ضمن کار، از وظایف اصلی خود میداند.

مدیریت در فرهنگ TQM برنامه های خود را بر اساس بهبود مستمر و کیفیت بهتر محصولات و خدمات متمرکز مینماید.

مدیریت در فرهنگ TQM یکی از اصول پایه در مدیریت، مشارکت عمومی پرسنل در بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات از طریق بهبود فرآیندهاست. به همین دلیل برداشتن موانع از سر راه ایجاد ارتباط بین واحدها و پرسنل و همچنین بوجود آوردن محیطی شاداب و سرشار از صمیمیت و بدور از هر گونه ترس و ناامیدی جزو اعتقادات اصلی مدیریت است.

TQM(پارت اول)

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت مهندسی صنایع

آشنایی با مفاهیم کلیدی در فرهنگ TQM

مشتری در فرهنگ TQM از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است

و از آنجایی که در این فرهنگ کلیه پرسنل بنگاه در هر رده شغلی در خدمت مشتری هستند

و فرهنگ مشتری مداری در تمامی واحدهای بنگاه توسعه یافته است

، درک صحیح مفهوم مشتری بسیار مهم است و اولین قدم در آشنایی با فرهنگ TQM به شمار می‌رود.


لذا در فرهنگ TQM مشتری دارای تعریف جامعی است

و در یک زنجیره به هم پیوسته نه تنها دربرگیرنده خریداران محصولات نهایی و یا خدمات بنگاه‌های اقتصادی است

، بلکه کلیه کارکنان بخشهای داخلی بنگاه را نیز در فرآیندهای تولیدی و یا خدماتی شامل میگردد.

به عبارت دیگر در فرهنگ T.Q.M هر فرد در هر واحدی که کار کند دارای دو نقش است.


به این ترتیب که در نقش اول ارائه دهنده خدمات و یا تولید به همکار خود در یک فرآیند کاری و یا به مشتری خارجی در یک فعالیت مستقل است؛

و در نقش دوم خود، دریافت کننده خدمات و یا محصول از فرد دیگر است

و این امر در ارتباط با واحدهای مختلف نیز صادق است

یعنی واحدها در حالی که در داخل خودشان دارای همکارانی هستند که کارشان در یک فرآیند، به صورت زنجیرهایی به هم ارتباط دارد،

محصولات نهایی و یا خدمات هر واحد نیز نهایتاً به واحدهای دیگر ارائه میگردد؛

ضمن اینکه این واحد نیز مشتری واحد یا واحدهای دیگر است و در آخر محصول نهایی بنگاه به مصرف کنندگان خارجی ارائه میگردد

و این در حالی است که خود آن بنگاه مشتری بنگاه‌های دیگر است.

کنترل در فرهنگ TQM

با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی TQM تضمین کیفیت است،

لذا واژه کنترل در این فرهنگ دارای مفهومی کلیدی است

که درک صحیح آن یکی از عوامل مهم در دستیابی به فضای ایده آلی است که در TQM مدنظر است.


برای آشنایی با این مفهوم کلیدی، موارد زیر را میبایست

به عنوان اصول اولیه در بررسی تولید محصول یا خدمات و کیفیت آن در فرهنگ TQM مورد توجه قرار داد:

تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت نتیجه فرآیندهای مختلفی است

که در بخشهای مختلف یک بنگاه اعم از بخشهای اداری و یا تولیدی در جریان است.

کیفیت یک کالا یا خدمت در صورتی مورد قبول است که

تمامی فرآیندهایی که در تولید آن کالا یا خدمت مؤثرند از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند.

هر مشکل در حالی که دارای علائمی ظاهری است دارای علت یا عللی ریشه‌ای است

و در هر برخورد با مشکلات به جای پرداختن به رفع علائم ظاهری میبایست علل ریشه‌ای را جستجو کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.

با اقدامات پیشگیرانه از طریق بررسی فرآیندهای تولیدی و یافتن ریشه‌ای عوامل بروز مشکل میتوان از تکرار وقوع آن مشکل جلوگیری به عمل آورد.

سیر تحول مفاهیم کیفیت

پردیس فناوری کیشطرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مریریت مهندسی صنایع

سیر تحول مفاهیم کیفیت

در مطلب سیر تحول مفاهیم کیفیت یکی از واژه‌های احساسی و کلیدی و یا مدخل ورودی به مباحث

مرتبط با سیستمهای مدیریت کیفیت است.

تلاش گسترده و همه جانبه ما در تبیین و تعریف این واژه مهم،

نقش بسیار زیادی در درک و آشنایی چرایی و دلیل تدوین و انتشار سیستمهای مدیریت کیفیت دارد.

به راستی کیفیت یعنی چه؟
از یک دیدگاه، کیفیت از سه جنبه زیر قابل توجه است:

کیفیت محصول

کیفیت سیستم

کیفیت فرآیند

در این نگرش، کیفیت تعریف عام و گسترده تطابق با مشخصات و معیارهای تعیین شده

و یا تناسب محصول با اهداف یا منظور را دارد.

از این رو با این مشخصه به کیفیت بیشتر از جنبه یک محصول مورد ارزیابی و تدقیق قرار می‌گیرد و به همین خاطر آنچه که

به عنوان کنترل کیفیت متجلی می‌شود، همه و همه در پی کنترل و نظارت و یا پیش آن دسته از مشخصاتی است که

ارتباط مستقیم و کامل با ویژگیها و مشخصات تعیین شده برای محصول را دارد.

با همین دیدگاه است که مبحث کنترل کیفیت، حرفهای تخصصی و خاص منحصر به واحدی به نام کنترل تلقی میشده

که عهده دار کیفیت محصول شناخته شده و دیگران از دخالت در آن نیز منع شدند.

این تعریف از کیفیت معمولاً با حرف q نمایش داده میشد.
اما به موازات رشد و گسترش روزافزون مبانی نظریه سیستمها و اثرگذاری آن در کلیه جنبه‌های علم و دانش،

اندک اندک این سوالات مطرح شد که آیا

می توان بدون یافتن پاسخی شایسته برای سوالات زیر به کیفیت محصول رسید.

سوالاتی مثل آنچه که در زیر آمده است مبانی نظریه‌ها و تئوریها q را به هم ریختند. این سوالات عبارتند از:

الف) آیا میتوان بدون خرید و تأمین مواد اولیه مناسب محصول با کیفیت تولید کرد؟
ب) آیا بدون وجود ماشین آلات، تجهیزات و فرآیند قابل می‌توان کیفیت محصول را تضمین کرد؟
ج) آیا بدون برخورداری از کارکنان آموزش دیده واجد شرایط و با انگیزه
می ‌توان به هدف نهایی که همانا تولید محصول با کیفیت است رسید؟
د) آیا بدون استفاده از شرایط مناسب انبار، روش های حمل و نقل و جابجایی و … می‌توان کیفیت محصولات را تا نقطه تحویل به مشتری حفظ نمود؟

پرسشهایی از این دست، رفته رفته برداشت قبلی از کیفیت (q) را تغییر داد . و برداشت جدیدی به نام (Q) را پی ریزی کرد .
از اینرو، رفته رفته نه تنها کیفیت تطابق محصولات تولید شده با مشخصات و استانداردهای مورد نیاز تلقی شود. بلکه قیمت، تحویل، خدمات بعد از فروش و عواملی مثل اینها نیز .به عنوان شاخص‌ها و عوامل تشکیل دهنده کیفیت مورد توجه جهانیان قرار گرفت. نمودار برخی از جنبه‌های کیفیت از نظر پروفسور ایشی کاوا را نشان میدهد. کیفیت در نگرش جدید سیر تکامل گسترده‌ای را طی کرده است.
 

مدیریت کیفیت چیست

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت

مدیریت کیفیت چیست ؟ در این مطلب قصد داریم که بفهمیم مدیریت کیفیت و در کل مدیریت کیفیت فراگیر (جامع) یا (Total Quality Management (TQM چیست؟
فهرست این مطلب شامل موارد زیر است :

۱ .مدیریت کیفیت چیست؟

۲ . سیر تحول مفاهیم کیفیت.

۳ . آشنایی با مفاهیم کلیدی در فرهنگ TQM .

۴ . کنترل در فرهنگ TQM .

کیفیت در فرهنگ TQM

۵ . هدف اصلی مدیرت کیفیت فراگیر (جامع) .

۶ . سطوح قابل قبول کیفیت .

۷ . شاخصهای رقابتی .

نتیجه گیری کلی ازین مطلب :

در ادامه این مبحث ویژه و مهم چارچوب و ساختار عمومی در نمودار نشان داده شده است. همان طور که در این تصویر آمده، لازم است یکپارچه سازی سیستم quality manegment در ابعاد زیر صورت بگیرد:

یک ) فن آوری – اقتصادی

دو ) مدیریتی – سازمانی

سه ) سیستمی فرآیندی

از این رو، باید بتوان با اجرای سیستم مدیریت کیفیت امکان کنترل مستقیم بر کلیه فعالیتهای مدیریتی و کنترل محصولات و خدمات تولید شده را فراهم آورد. این واقعیت که کارآفرینان ایرانی در بخش صنعت و خدمات به موضوع کیفیت، تضمین کیفیت عنایتی خاص پیدا کرده‌اند و تمام تلاش خود را مبذول داشته‌اند که در این راه سرآمد شوند، ما را بر آن میدارد تا در طراحی و اجرای یک مدل یکپارچه مدیریت کیفیت باشیم. اما در نگرش یکپارچه و تأثیرات حاصل از آن هنوز ابهاماتی وجود دارد که باید در پی برطرف کردن بود.
در این میان، مدیران و کارشناسان شرکتها باید در پی اندازه گیری / ارزیابی تأثیرات حاصل از اجرای این سیستم‌ها در سازمان‌های خود باشند و اطمینان حاصل نمایند که با اجرای این سیستمها به این اهداف تعیین شده برای آنها دست یافته‌اند . در این مورد معیارهایی همانند هزینه، زمان، انعطاف پذیری و کیفیت ، فرهنگ خاص حاکم بر جامعه ایران و … از جمله عواملی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.

مقایسه طراحی سنتی در مقابل طراحی به کمک QFD

پردیس فناوری کیش_ طرح ملی مشاوره_ متخصصین صنعت و مدیریت _مهندسی صنایع

در موضوع مقایسه طراحی سنتی در مقابل طراحی به کمک QFD به منظور درک فلسفه وجودی QFD بهتر است.

طراحی را از دو دیدگاه سنتی و جدید (با استفاده از QFD) مقایسه کنیم.

استفاده از QFD در فعالیت‌های طراحی محصولات جدید:

مستلزم سرمایه‌گذاری اولیه نسبتاً زیاد زمان، پول و نیروی انسانی است.

نکته قابل توجه و مهم در مورد روش‌های سنتی:

استفاده بسیار کند از منابع در ابتدای پروژه است.

که به مرور زمان این مصرف به حداکثر مقدار خود می‌رسد.

در حقیقت در روش سنتی:

نقطه اوج به کارگیری و استفاده از منابع، هنگامی اتفاق می‌افتد.

که مشکلات بسیار عمده‌ای در محصول نمایان شده است .

و مشتری همچنان منتظر انجام اقدامات اصلاحی است.

البته در بیشتر اوقات، راضی کردن مدیران برای تزریق منابع مالی از ابتدای پروژه تا اندازه‌ای مشکل است.

• معرفی QFD به سازمان

در ادامه مطلب مقایسه طراحی سنتی در مقابل طراحی به کمک QFD :

به نوع معرفی آن به سازمان ها میپردازیم .

اولین سوال اغلب کارشناسان و مشاوران QFD:

در مراحل اولیه استفاده از این ابزار، چگونگی معرفی و ارائه آن به مدیریت ارشد سازمان است.

پاسخ به این سوال از آن جهت که معرفی و ارائه مناسب ابزار QFD .

در مراحل مقدماتی انجام پروژه، بسیاری از مشکلات آتی تیم اجرایی را حل می‌کند از اهمیتی ویژه برخوردار است.

ارزیابی مقدماتی از سیستم موجود،
فاصله واقعی سیستم جاری کیفیت سازمان (آنچه که هست.) و سیستم مورد نیاز (آنچه که باید باشد) را مشخص می‌کند.

از این طریق می‌توان تا حد زیادی ریسک ناشی از شکست یا پیاده سازی ناموفق QFD را کاهش داد .

و با جلب تعهد مدیریت می‌توان هماهنگی لازم را برای کسب موفقیت پروژه‌های QFD نظیر:

تأمین به موقع منابع،
به کارگیری نیروی انسانی مرتبط و حمایت‌های مرحله‌ای در روند اجرایی پروژه، به دست آورد.

یکی از ابزار موفق در این راستا، نمودار رادار است.

شکل کلی نمودار رادار دایره‌ای است که هر یک از شعاع‌های آن از ۱ تا ۹ درجه‌بندی شده است.

عدد ۱ در مرکز به این معنی است که سازمان شما به هیچ وجه با معیارها و خواسته‌های مورد ارزیابی تطابق ندارند .

و در مقابل عدد ۹ مندرج در محیط دایره، بیانگر تطابق کامل معیار مورد نظر با شرایط مورد سازمانی می‌باشد.

شرایط موجود سازمان حداقل با شش معیار کلی:
شناسایی مشتریان،
مشتری مدار بودن سازمان، تناسب خروجی‌های فرآیند طراحی با الزامات واحدهای ساخت و مونتاژ،
استفاده از منابع مورد نیاز در مراحل اولیه طراحی،
چند وظیفه‌ای بودن فرایند طراحی و مشخص بودن زمینه‌های مختلف کاربرد محصول،
ارزیابی می‌شود.

نکته مهم و حیاتی در این میان، توجه دقیق تیم اجرایی QFD به معیارهای ارزیابی و فهم دقیق و یکسان آنها می‌باشد.

چرا که ممکن است اعداد بسیار بالا تا اندازه‌ای به واسطه واقعی نبودن و فقدان صداقت در نظرات، مطرح شده باشند.

اگر چه امتیازات پایین نیز به نوبه خود تا اندازه ای ناامید کننده و چالش زاست .

و شاید هم موجب تأکید بیشتر بر لزوم استفاده از QFD و حمایت بیشتر مدیریت ارشد سازمان در این راستا شود.

مراحل QFD

پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوره _ متخصصین صنعت و مدیریت _ مهندسی صنایع

QFD در مراحل مختلف و تکنیک‌های متفاوت، کمابیش به این موارد توجه دارد:

who (درک مشتری)

what (خواسته مشتری)

که در اینجا مباحث زیر مطرح می‌شود؛

لزوم جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده، پیمایش، گروه متمرکز، شکایت‌ها، آئین نامه‌های دولتی

Who-What (تعیین وابستگی‌های موجود بین اهمیت خواسته‌های مشتریان)

now (مقدار کنونی ارضای مشتری در کالای موجود (اصلا، کمی، کاملاً)

How (نحوه پاسخ به مشتری قابل سنجش و کمی باشد، …)

How to What (روابط خواسته‌ها و پاسخ‌ها)

توجه به موارد و اهداف مهندسی

How on Hows (روابط بین پاسخ فنی)

انواع خواسته‌های مشتریان:

در ادامه مطلب خواسته‌های مشتریان که می‌بایستی در محصول بروز یابند در ۸ حیطه اصلی طبقه بندی شده‌اند.

تا بتوان بر اساس آنها تجزیه و تحلیل کرد.

به این نکته توجه کنید که با دقت در ۸ حیطه یاد شده می‌توان دریافت که:

کاربرد QFD صرفاً به سطح ظاهری محصول محدود نمی‌شود .

و می‌تواند شامل موارد درون سازمانی نیز شود.

۱.عملکرد وظیفه‌ای

• جریان انرژی
• جریان اطلاعات
• گام‌های عملیاتی
• توالی سلسله عملیات

۲.عوامل انسانی

ظاهری

کنترل اجباری و انگیزشی

تسهیل کنترل و درک موقعیت

خواسته‌های فیزیکی (خصوصیات فیزیکی)

 قابلیت اعتماد (امنیت کالا و دیر خراب شدن آن)

۳.موارد مربوط به چرخه عمر

حمل و نقل کالا

قابلیت نگهداری

توانایی درک آن

قابلیت امتحان آن

قابلیت تعمیر آن

قابلیت تنظیف آن

۴.موارد مربوط به منابع

زمان

هزینه

سرمایه

واحد

تجهیزات

ملزومات تولیدی

مواد استفاده شده

کمیت و مقدار آنها

ظرفیت‌های سازمان و شرکت

•از میان رویکردها و روشهای اجرای QFD، روشهای زیر معروف ترند:

تحلیل مشترک

TRIZ

مدیریت تعارض

روش‌های تاگوشی

آزمایش شده

QFD بر مبنای گسترش موازی چند چرخه عمر (طرح ریزی‌های ارزش) استوار بوده و به طرح کیفیتی که قبلاً در QFD استفاده می‌شده، اضافه می‌شود.

سپس، سعی می‌کند یکپارچگی خود را در خانه‌ای به نام «خانه ارزش‌ها» جلوه دهد.

فرموله شده:

همزمان با توجه به نیاز مشتری به هزینه‌های سازمان نیز توجه می‌کند.

و سعی دارد با حداقل کردن ممکن هزینه‌ها، راه حلی بهینه از طریق محاسبات ریاضی پیدا کند.

دغدغه این روش آن است که با توجه به اهداف فنی تعیین شده، تخصیص منابع را چگونه انجام دهیم.

در این روش، برای مدل کردن روابط بین نیازهای مشتری و شاخصه‌های فنی و همچنین روابط بین رابطه‌های فنی با خودشان، ابتدا از رگرسیون خطی فازی سه گوش متقارن به ضرایب فازی سه گوش غیر متقارن استفاده می‌شود.

سپس، ضریب فازی سه گوش متقارن به ضرایب فازی سه گوش غیر متقارن بسط داده می‌شود.

اولین بار «کیم و مسکوویتز» نمونه‌ای اولیه از تلفیق فرمول برنامه‌ریزی ریاضی و رویکرد حل مسأله ایجاد کردند.

«فونگ و دیگران» مدلی استنباطی را برای تسهیل طراحی تصمیم گیری بر اساس ارزش اهداف مشخصات فنی با استفاده از قوانین فازی را پیشنهاد دادند.

در سال ۲۰۰۲، فرمولی فازی بر اساس رویکرد تعامل ژنتیکی برای برنامه ریزی QFD ساخته شد (چن، تانگ و رن).

مراحل QFD

●گسترش عملکرد کیفیت QFD در مهندسی صنایع

پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوره_متخصصین صنعت و مدیریت_مهندسی صنایع

گسترش عملکرد کیفیت.
در دهه‌های اخیر:
با پیشرفت روزافزون علوم و فنون،
توسعه فناوری‌های جدید
و گسترش ارتباطات،
رقابت میان شرکت‌های تولیدی و خدماتی جدی‌تر شده است.

لری سلدن و یان مک میلان در مقاله‌ای با عنوان:

«مدیریت نظام‌مند نوآوری مشتری مدار»

آورده‌اند:

امروزه رویکرد شرکت‌ها؛
به نوآوری، با وجود تلاش‌های فراوان از سوی این شرکت‌ها به رشد پایدار، سودآور و مورد رضایت سهامداران منتهی نمی‌شود.

 برنامه‌های کسب و کار بسیاری از شرکت‌ها متناسب با انتظار بازار رشد آنان نیست.

شرکت‌ها به جای تلاش برای شناسایی نیازهای مشتریان و استفاده از این درک حاصله در جهت نوآوری، پول خود را در آزمایشگاه‌های جزیره‌ای تحقیق و توسعه، هزینه میکنند.

امروزه کیفیت و مشتری مداری به عنوان یکی از چالش‌های جدی رقابتی مطرح شده است.

و حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی، مستلزم ارائه محصولات و خدمات :

با کیفیت قابل اعتماد از طریق تأمین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات یا ارائه خدمات است.

گسترش عملکرد کیفیت (QFD):

به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت کیفیت جامع امکان تحقق خواسته‌های فوق را برای صنایع تولیدی و خدماتی فراهم می‌کند.

QFD برای اولین بار به عنوان مفهومی برای توسعه محصولات جدید بر اساس کنترل کیفیت جامع (TQC) به وجود آمد، QFD ترجمه واژه کنجی (Kanji) است که ژاپنی‌ها برای توصیف تعمیم گسترش کیفیت از آن استفاده می‌کنند.

تعریف QFD با توجه به منابع آموزشی مؤسسه Goal/QPC (یکی از بزرگترین مراکز مشاوره QFD) عبارت است از:

روش و فرآیندی نظام‌مند و ساخت‌یافته به منظور شناسایی و استقرار نیازمندی‌ها و خواسته‌های کیفی مشتریان در هر یک از مراحل تکوین محصول از طراحی‌های اولیه تا تولید نهایی که برای استقرار مناسب آن نیاز به همکاری همه جانبه بخش های مختلف سازمان از جمله بازاریابی، فروش، برنامه‌ریزی، مهندسی تولید، خدمات پس از فروش و … می‌باشند.

در تعریفی دیگر آمده است:

«اگر چه QFD اغلب با فعالیت‌های بهبود محصول همراه است، اما کاربردهای تولیدی نیاز دارد. ابزار و مفاهیم QFD برای افرادی که در مسیر تولید، درگیر تقاضای بلندمدت می‌باشند مفید است.

به سازمان برای جهت گیری مؤثر درخواست‌ها به سمت مباحث با اهمیت برای مشتریان کمک می کند تا بتواند به صورت بهتری برنامه ریزی کند.

به طور خلاصه می‌توان گفت وظیفه QFD را در دو جمله تعریف کرد:

•تبدیل و ترجمه نیازمندی‌های مشتریان به مشخصات فنی محصول

• تعیین فعالیت‌های کیفیتی متناسب با مشخصات فنی محصول

●شناسایی ریسک ها

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره_متخصصین صنعت و مدیریت_مهندسی صنایع

پروژه شناسایی ریسک ها، فرآیند تعیین ریسک های اثر گذار بر پروژه، و مستندسازی خصوصیات آنها بسیار مهم است.

مشارکت کنندگان در فعالیت های شناسایی ریسک، می توانند شامل موارد زیر باشند:

مدیر پروژه،
اعضای تیم پروژه،
تیم مدیریت ریسک (درصورت انتصاب)،
مشتریان،
کارشناسان موضوعی از خارج از تیم پروژه،
کاربران پایانی،
دیگر مدیران پروژه،
ذی نفعان،
و متخصصان مدیریت ریسک،
اگر چه این افراد، مشارکت کنندگان کلیدی در بحث شناسایی ریسک می باشند.

اما تمامی افراد تیم باید به این موضوع ، تشویق شوند.

این اقدام ، یک فرآیند تکراری است .

زیرا ریسک های جدید ممکن است با پیشرفت پروژه در چرخه حیاتش، نمود پیدا کند.

فراوانی تکرار و فرد شرکت کننده در هر چرخه، بسته به شرایط، تغییر می کنند.

فرمت بیانیه های ریسک باید ثابت باشد تا توانایی مقایسه اثر نسبی وقوع ریسک ها با یکدیگر، در پروژه تضمین گردد.

و تیم پروژه باید در فرآیند، دخالت داده شود. تا آنها بتوانند حس مالکیت و مسئولیت پذیری در مورد ریسک ها و اقدامات پاسخی مرتبط را توسعه و حفظ کنند.

ذی نفعان خارج از تیم پروژه ممکن است اطلاعات اضافی تری در رابطه با اهداف، فراهم سازند.

●شناسایی ریسک ها: ورودی ها

۱٫ برنامه مدیریت ریسک

۲٫ برآورد های هزینه فعالیت

۳٫ برآورد های مدت زمان فعالیت

۴٫ خط مبنای محدوده

۵٫ ثبت کننده ذی نفعان

۶٫ برنامه مدیریت هزینه

۷٫ برنامه مدیریت زمانبندی

۸٫ برنامه مدیریت کیفیت

۹٫ اسناد پروژه

۱۰٫ عوامل محیطی

۱۱٫ سرمایه های فرآیندی سازمان

●شناسایی ریسک: ابزار ها و تکنیک ها

۱٫ بازنگری های مستند سازی

۲٫ تکنیک های جمع آوری اطلاعات

۳٫ تحلیل چک لیست ها

۴٫ تحلیل فرضیات

۵٫ تکنیک های نمودارسازی

۷٫ قضاوت کارشناسی

●شناسایی ریسک ها: خروجی ها

١. ثبت کننده ریسک

(خروجی های اصلی شناسایی ریسک ها، نوعاً در ثبت کننده ریسک گنجانده می شوند.)

لیست ریسک های شناسایی شده:

ریسک های شناسایی شده، تا حدی که معقول باشند به تفصیل ،توضیح داده می شوند.

از یک ساختار ساده برای ریسک ها در لیست، ممکن است استفاده شود.

مانند:
اگر واقعه اتفاق افتد ،موجب اثر می شود، یا اگر سبب بوجود آید، واقعه ممکن است اتفاق افتد که منجر به اثر شود.

علاوه بر لیست ریسک های شناسایی شده، دلایل ریشه ای آن ها هم ممکن است آشکار شوند.

اینها وقایع یا شرایط اساسی هستند که ممکن است در یک یا چند ریسک ؛ شناسایی شده اتفاق افتند.

آنها باید ثبت و جهت پشتیبانی شناسایی آینده در این پروژه و پروژه های دیگر استفاده گردند.

لیست پاسخ های بالقوه:

پاسخ های بالقوه به یک موارد ممکن است در خلال فرآیند شناسایی ریسک ها مورد شناسایی قرار گیرند.

اینگونه پاسخ ها اگر در این فرآیند شناسایی شوند، ممکن است به عنوان ورودی های فرآیند برنامه ریزی پاسخ های ریسک، مفید واقع شوند.

مدیریت ریسک پروژه

پردیس فناوری کیش_طرح ملی فناوری _متخصصین صنعت و مدیریت_مهندسی صنایع

مدیریت ریسک پروژه شامل:

فرآیند های هدایت برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی پاسخ، و نظارت و کنترل پروژه است. اهداف مدیریت ریسک پروژه، افزایش احتمال و اثر وقایع مثبت، و کاهش احتمال و اثر وقایع منفی در پروژه است.
مدیریت ریسک پروژه شامل عناوین زیر می شود:

•برنامه ریزی مدیریت ریسک:

فرآیند تعریف نحوه هدایت فعالیت های مدیریت ریسک پروژه.

•شناسایی ریسک ها:

فرآیند تعیین ریسک هایی که ممکن است بر پروژه و مستندسازی خصوصیات آنها اثر بگذارند.

•انجام تحلیل کیفی ریسک:

فرآیند اولویت بندی ریسک ها برای تحلیل بیشتر یا اقدام توسط ارزیابی و ترکیب احتمال رخداد اثر.

•انجام تحلیل کمی ریسک:

فرآیند تحلیل عددی اثر ریسک های شناسایی شده بر اهداف کلی پروژه.

•برنامه ریزی پاسخ های ریسک:

فرآیند توسعه گزینه ها و اقدامات در راستای ارتقای فرصت ها و کاهش خطرات در مورد اهداف پروژه.

•نظارت و کنترل ریسک ها:

فرآیند پیاده سازی برنامه های پاسخ به ریسک،

ردگیری ریسک های شناسایی شده ،

نظارت بر ریسک های باقیمانده،

شناسایی ریسک های جدید و ارزیابی اثربخشی فرآیند ریسک در سراسر پروژه.

 این فرآیند ها با یکدیگر و با فرآیند های دیگر حوزه دانش، در تعامل می باشند.

هر فرآیند می تواند با تلاش یک یا چند نفر، براساس نیاز های پروژه، در ارتباط باشد.

هر فرآیند، حداقل یک بار در هر پروژه

، و در یک یا چند فاز پروژه، اگر پروژه چند فازه باشد، اتفاق می افتد.

اگرچه فرآیند ها در اینجا به صورت عناصر مجزا با ارتباطات دوسویه به خوبی تعریف شده ،ارائه می شوند.
اما در عمل، به روش هایی که در اینجا به تفصیل بیان نشده اند، هم پوشانی و تعامل دارند.

ریسک پروژه معمولاً در آینده است.

ریسک، یک وضعیت یا واقعه غیر مسلم است که اگر اتفاق افتند، حداقل بر یکی از اهداف پروژه، اثر دارد.

اهداف می توانند محدوده، زمانبدی، هزینه و کیفیت باشند.

یک ریسک ممکن است یک یا چند علت داشته باشد. و اگر اتفاق افتد، ممکن است یک یا چند اثر در بر داشته باشد.

یک علت ممکن است

یک الزام، یک فرض، محدودیت، یا وضعیتی باشد که موجب ایجاد احتمال نتایج مثبت یا منفی گردد.

برای مثال:

علت ها می توانند شامل نیاز ها به مجوز محیط زیست جهت انجام کار، یا پرسنل برای طراحی پروژه باشند.

واقعه ریسک در اینجا آن است

که مؤسسه ارائه دهنده مجوز ممکن است دیر تر از آنچه در برنامه دیده شده است، مجوز را صادر کند.

یا در حالت یک فرصت، اینکه پرسنل محدوده طراح، هنوز توانایی انجام به موقع طراحی را داشته باشند.

در نتیجه کار با مصرف منابع کمتری انجام می شود.

اگر هریک از این وقایع غیر مسلم، واقع شوند، ممکن است بر هزینه، زمانبندی یا عملکرد پروژه، اثر بگذارند.

شرایط ریسک می تواند شامل:

جنبه های محیطی پروژه یا سازمان باشد که امکان دارند در ریسک پروژه، سهیم شوند مانند:

راهکار های کمتر رشد یافته مدیریت پروژه،

فقدان سیستم های مدیریت یکپارچه،

پروژه های متعدد همزمان، یا وابستگی به شرکای خارجی که قابل کنترل نیست.

منشا ریسک پروژه، نامعلومی موجود در تمامی پروژه ها است.

ریسک های معلوم آنهایی هستند که شناسایی و تحلیل گشته اند و امکان برنامه ریزی پاسخ برای آنها وجود دارد.

ریسک های نامعلوم خاص را نمی توان به صورت مؤثر، مدیریت نمود . که پیشنهاد می شود تیم پروژه یک برنامه احتیاطی را تهیه نماید.

ریسک پروژه ای که اتفاق افتاده است را می توان یک مسئله با موضوع فرض کرد.

سازمان ها، ریسک ها را به صورت اثر عدم قطعیت بر اهداف پروژه و سازمان دریافت می کنند.

سازمان ها و ذی نفعان، درجات مختلفی از ریسک را می پذیرند که به آن تحمل ریسک گفته می شود.

ریسک هایی که تهدید محسوب می شوند ممکن است:

اگر درون حدود تحمل واقع شوند و با پاداش های حاصل از ریسک، متوازن شوند، پذیرفته گردند.

برای مثال:

قبول یک زمانبندی تسریعی ریسکی است که با کسب پاداش حاصل از تکمیل زودتر، همراه است.

گروه ها و افراد، شییوه هایی را در مواجهه با ریسک اتخاذ می کنند

تا بر روش پاسخ دهی، اثرگذار باشند.

این شیوه های ریسک، توسط ادراک، تحمل یا دیگر تمایلات، به گونه ای سوق داده می شوند. که تا حد امکان صریح و آشکار گردند.

یک رویکرد استوار به ریسک که الزامات سازمان را تأمین نماید. باید برای هر پروژه، توسعه داده شود و ارتباطات مربوط به ریسک و اداره آن، باید باز و درست باشد .

پاسخ های ریسک، توازن دریافت شده سازمانی بین قبول ریسک و اجتناب از آن را منعکس می سازند.

برای موفق بودن، سازمان باید به توجه فعالانه و مداوم بر مدیریت ریسک در سراسر پروژه، متعهد باشد.

انتخاب هوشیارانه در تمامی سطوح سازمان

جهت شناسایی فعال، و پیگیری اثر بخش مدیریت ریسک در طی حیات پروژه باید مد نظر قرار گیرد .

ریسک، از زمانی که پروژه آغاز می شود، وجود دارد.

حرکت به سمت پروژه،

بدون تمرکز فعال بر مدیریت ریسک،

اثر یک ریسک تحقیق یافته را بر پروژه افزایش می دهد. و می تواند به صورت بالقوه به شکست پروژه منجر شود.