تبریک عید نوروز پردیس فناوری کیش

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه پردیس فناوری کیش :

به نام خداوند هستی بخش

نوروز از نگاه ما اندیشه ، برنامه ریزی و تصمیم تازه درباره چگونه زیستن ، خواستن و رسیدن به همه آرمان ها و ایده آل هایمان است.،

پس بهتر است از نو اندیشیدن را آغاز کنیم ، برنامه و طرح آینده را مشخص کرده و آنگاه تصمیمی قاطع بگیریم.

کیش تک می تواند خواستگاه آرزوی ها شما باشد ، اگر تصمیمی گرفته اید …

نوروز 1399

کیش تک 

 

لایحه تاخیر قرارداد پروژه

مشکلات موجود در طول اجرای پروژه‌های پیمانکاری و بخصوص طرح‌های عمرانی، چالش‌های اساسی در پیشرفت پروژه به‌وجود می‌آورد که با توجه به ماهیت پروژه و نوع قرارداد اثرات متفاوتی را بر پروژه خواهد گذاشت. این تبعات می‌تواند شامل موارد مالی، زمانی و کیفی باشد.

افزایش مدت زمان پروژه‌ها و مشخص کردن میزان سهم هر یک از طرفین قراردادی در بروز آن‌ها همواره از مسائل مهم در پروژه‌ها به‌حساب می‌آید. درست است که می‌توان با بکارگیری شیوه‌های اصولی مدیرت پروژه، تاخیرات و میزان انحراف خروجی پروژه‌ها از اهداف را به حداقل برسانیم، اما مبحث لایحه تاخیرات زمانی مطرح می‌شود که تاخیرات و انحرافات در پروژه ایجاد شده‌اند. تاخيرات پروژه شامل تاخيرات مجاز (ناشی از قصور کارفرما و سایرین) و تاخيرات غير مجاز یا به عبارت بهتر غیرموجه (ناشی از قصور پیمانکار) است. حال سوال اینجاست که چگونه می‌توانیم تبعات بروز تاخیرات را به کمترین میزان خود برسانیم و میزان تاخیرات مجاز را مشخص کنیم؟

لایحه تاخیرات سندی است که به کارفرما ارائه می‌شود.

این سند موانع و مشکلات موجود در طی انجام پروژه را با تکیه بر مستندات موجود بیان و تبعات آن را تشریح می‌کند و سعی در شفاف‌سازی سهم هر یک از طرفین در بروز این تبعات دارد.

مستندسازی یکی از مهم‌ترین الزامات در طول پروژه می‌باشد که بسیاری از پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان از آن غافل هستند و در انتهای پروژه و در زمان رسیدگی به موضوع تاخیرات متوجه آن می‌شوند و برای تهیه آن‌ها اقدام می‌کنند.

نکته بسیار مهم این است که ما به عنوان یکی از طرفین قرارداد باید از ابتدای شروع به کار، فرآیندی مدون و بهینه را برای ثبت و نگهداری مستندات پروژه خود در نظر بگیریم.

مستندسازی پروژه به شما اطمینان می‌دهد که تمامی داده‌ها و اطلاعات پروژه تهیه و تدوین شده‌اند، با داشتن چنین اسنادی حتی کسانی که به تازگی به پروژه می‌پیوندند نیز می‌توانند بطور کامل در جریان موضوعات و روند آن قرار گیرند. مستندسازی پروژه می‌تواند به تحلیل فرآیند تصمیم‌گیری، نقاط قوت و ضعف فرآیندهای مدیریتی نیز کمک کند. علاوه بر این، با اتکا بر مستندات می‌توانیم موضوع تاخیرات رخ داده در پروژه را برای هر یک از طرفین شفاف کنیم.برای تهیه لایحه تاخیراتی قابل دفاع و فهم بهتر موضوع باید به دنبال ریشه‌های بروز تاخیرات در پروژه‌ها باشیم.

برخی از اصلی‌ترین دلایل پدید آمدن تاخیرات در پروژه‌ها:

مشکلات به وجود آمده از طرف پیمانکار:
 1. عدم انجام برآورد صحیح از مقدار و حجم فعالیت‌های اجرایی پروژه
 2. عدم برآورد دقیق و مناسب از منابع انسانی و تجهیزات مورد نیاز پروژه
 3. نداشتن برنامه زمان‌بندی متناسب با منابع مورد نیاز، اجرایی نبودن برنامه‌ زمان‌بندی مبنا، عدم اجرا و کنترل مداوم آن
 4. نبود برنامه تدارکات، عدم کنترل بهینه مواد و مصالح مصرفی و سیستم انبارداری کارآمد
 5. عدم آگاهی نسبت به زیان‌های ناشی از بروز تاخیرات در پروژه

مشکلات پیش آمده از سوی کارفرما و یا مشاور:
 1. تغییر محدوده کاری
 2. تاخیر در پرداخت پیش پرداخت و صورت وضعیت‌ها
 3. تاخیر در ارسال نقشه‌ها و دستور کارها و همچنین ایجاد تغییرات فنی گسترده و در زمان انجام پروژه‌ها
 4. عدم تامین به موقع مواد و مصالح مورد نیاز پیمانکار از سوی کارفرما
 5. مشکلات و مسائل مربوط به قرارداد و عدم تناسب زمان انعقاد شده در قرارداد با حجم کاری و زمانی پروژه که ناشی از عدم برآورد و بررسی صحیح و کامل پروژه می‌باشد.
 6. عدم توجه به شرایط درست انتخاب شرکت پیمانکار به تناسب حجم کاری و نوع پروژه

برخی از خسارت‌ها و زیان‌های ناشی از بروز تاخیرات از سوی پیمانکار :

با بروز تاخیرات در پروژه، پیمانکار مستقیما متوجه ضرر و زیان‌هایی از قبیل افزایش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی و بالاسری پروژه می‌شود اما این تنها بخش کوچکی از خسارت‌های وارده به ایشان است، زیرا در صورت ناتوانی در توجیه منطقی تاخیرات پیش آمده در پروژه، متحمل جریمه‌های سنگینی از سوی کارفرما خواهد شد.برخی از این خسارات در شرایط عمومی پیمان شامل موارد زیر می‌شود:

 1. مفاد، ماده‌های 4، 5 ،6 ،7 و 46 شرایط عمومی پیمان
 2. اعمال جریمه تاخیرات مطابق ماده 50 شرایط عمومی پیمان
 3. محاسبه تعدیلات با شاخص متوسط در دوره تاخیرات غیرموجه وارده
 4. از دست رفتن اعتماد کارفرما و خدشه‌دار شدن اعتبار پیمانکار

ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری

سازمان­ها برای افزایش مزیت رقابتی و سود خود اقدام به سرمایه گذاری با توجه به منابع محدود می­کنند. سرمایه گذاری می­تواند در پروژه­ های زیر ساختی، ارائه محصول جدید، فناوری اطلاعات و غیره باشد. سازمان­ها می­بایست علاوه بر تخصیص بهینه منابع با توجه به منابع محدود به یکی از نکات مهم در فرایند انتخاب پروژه، یعنی انطباق و سازگاری پروژه با اهداف و ماموریت های استراتژیک سازمان توجه داشته  باشند. از طرفی همواره ریسک و عدم قطعیت موجب به خطر افتادن منابع و سلامت پروژه ­های انتخابی می­گردد. همچنین بین عوامل مذکور تضاد دیده می­شود و بهبود یک هدف موجب کاهش هدف دیگر می­گردد. هر چه فرصت سرمایه گذاری دارای بازده بالاتری باشد ریسک زیادتری را با خود به همراه داشته و بالعکس. همچنین پروژه ­هایی با عدم قطعیت بالا ریسک قابل توجهی را برای سازمان­ها با آستانه تحمل ریسک پایین تحمیل می­کنند و شکست چندین مورد از این پروژ­ها می­تواند برای آینده شرکت خطرناک باشد.

***************************************************************

انتخاب پروژه ­ها با رویکرد مدیریت ریسک یکی از ابزارهایی است که می­تواند مدیریت سازمان را در جهت نیل به اهداف فوق یاری رساند. با توجه به ضرورت موضوع نیاز است تا سازمان­های سرمایه گذار با طراحی مدل انتخاب پروژه خاص سازمان خود از بین پروژه های موجود به منظور پاسخ گویی به اهداف سازمان، از طرقی بهترین پروژه ­ها را انتخاب نمایند. بنابراین در این تحقیق به دنبال آن هستیم که با ارائه مدلی جامع در این زمینه بتوانیم ترکیب پروژه­ها را به نحوی انتخاب کنیم که علاوه بر بیشینه سازی منافع مالی و استراتژیک حاصل از پروژه ­ها، ریسک پروژه ­های انتخابی نیز کمینه گردد و یا آستانه تحمل ریسک سازمان در فرآیند انتخاب پروژه در نظر گرفته شود. فرایند تصمیم گیری در مدل طراحی شده مبتنی بر سه جزء اصلی فرآیند، معیار و ابزار، و در سه فاز ارزیابی و غربالگری پروژه ­ها، رتبه بندی پروژه ­ها و انتخاب پروژه ­های برتر می­باشد که در نهایت مدل طراحی شده در یک مورد عملی واقع در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس پیاده سازی و مورد سنجش قرار گرفت. نتایج مورد نظر از پیاده سازی مدل طراحی شده در مورد مطالعه نشان می­دهد که پروژه­های انتخابی با توجه به محدودیت­های موجود ضمن حفظ همراستایی با استراتژی­های سازمان علاوه بر بیشینه سازی منافع مالی، مجموع ریسک سبد انتخابی را نیز کاهش داده است. کلید واژه: رتبه بندی پروژه، انتخاب پروژه ­های سرمایه­ گذاری، تصمیم گیری چند شاخصه، تصمیم گیری چند هدفه   اهمیت و ضرورت موضوع ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد شاخص های چند گانه : در سراسر دنیا مدیران ارشد دائما با مسائل متفاوتی مواجه اند که از آن جمله می توان به چگونگی انتخاب مناسب ترین پروژه ها از بین پروژه های مختلف در دست بررسی، یا چگونگی بهره گیری از علوم و دانش موجود برای پیش بینی شکست یا عدم شکست پروژه های تحت بررسی و به عبارت بهتر چگونگی انتخاب پروژه های تحت بررسی خود به منظور ممانعت از سوء مصرف منابع اشاره کرد. در مفهوم کلی، پروژه می تواند به عنوان یک فعالیت بزرگ که از چند فعالیت به هم مرتبط تشکیل شده است و به وسیله سازمان های مختلف انجام می گیرد و دارای اهداف، برنامه و بودجه مشخصی است تعریف شود. یک فعالیت کوتاه مدت، اقدامی کوتاه مدت است که توسط یک سازمان انجام می پذیرد و ممکن است با فعالیت های دیگر ترکیب شود و یک پروژه را به وجود آورد (آرچی بالد، 1992).

یکی از وظایف مهم مدیران پروژه، انتخاب پروژه ها برای اجرا در سازمان ها می باشد. انتخاب پروژه، فرایند ارزیابی منحصر بفرد پروژه و یا گروهی از پروژه ها برای اجرا می باشد. یکی از نکات مهم در فرایند انتخاب پروژه، انطباق و سازگاری پروژه با اهداف و ماموریت های استراتژیک سازمان می باشد. هر سازمانی که برای بهبود و یا افزایش سود سرمایه گذاری می کند یک پورتفولیو سرمایه گذاری دارد. یک پورتفولیو از پروژه ها، یک گروه از پروژه هاست (شامل صدها پروژه و یا فقط تعدادی محدودی پروژه )و این پورتفولیو می تواند پروژه هایی در یک یا چند برنامه باشد که تحت رهبری و مدیریت یک سازمان انجام می شود. از سوی دیگر به ندرت پیش می آید که منابع کافی برای انجام هر پروژه ای که پیشنهاد می شود وجود داشته باشد . از این رو این پروژه ها بایستی برای منابع کمیاب که از طرف حامی مالی پروژه مشخص می شود با یکدیگر رقابت کنند به همین دلیل نیاز است تا از بین پروژه های موجود به منظور پاسخ گویی اهداف سازمان، از طرقی بهترین پروژه ها انتخاب شود. انتخاب ترکیب مناسب از پروژه های سودرآور بالقوه فعالیت های مهمی در بسیاری از سازمان ها هستند (مردیچ و منتال، 1995؛ کوپر،1993؛ مارتینو، 1995).

اكثر شركتها در ايجاد، حفظ و تنظيم پروژه­ها دچار مشكل مي شوند. غالباً شركت ها پروژه هايي را انجام مي دهند و از آنها حمايت مي كنند كه با اهداف بلند مدت و استراتژيكشان همراستايي کامل نداشته و يا كلاً با آن متضاد است. دليل آن را مي توان در نظر نگرفتن عوامل كليدي موثر در ايجاد و تنظيم اين سبد و نيز در نظر نگرفتن محدوديت هاي موجود درون و برون سازماني دانست. عدم وجود فرآيند نظام مند انتخاب و حذف پروژه ها در شركت ها و سازمان ها موجب مي شود پروژه ها به صورت غير تخصصي و سليقه اي انتخاب شوند. در نتیجه در نظر نگرفتن توان داخلي شركت ها هنگام انتخاب و تنظيم سبد پروژه باعث شده است شركتها در انجام تعهدات زماني و جريان نقدي حاكم بر شركتها دچار مشكل شوند و قادر به تامين هزينه هاي جاري خود نباشند و تا مرز ورشكستگي نيز پيش روند. مديريت سبد پروژه فرايند تصميم گيري پويايي را مهيا مي سازد كه مي توان در آن ارزش ها را مورد سنجش قرار داد پروژه هاي سازمان را اولويت بندي كرد و در نهايت منابع محدود سازماني را  براي دستيابي به اهداف كلان سازمان به درستي بين پروژه ها تخصيص داد (بهزاد ابونيا عمران، 1387). نحوه اجرای این مدیریت پورتفولیو، بین سازمان ها متفاوت است و می تواند شامل استفاده از فرایند های صریح و تکنیک هایی برای ساده سازی باشد (کوپر و همکاران، 1998). با توجه به گستردگي مفاهيم و مدل هاي ارائه شده در موضوع انتخاب پروژه و مديريت سبد پروژه، ليكن مدل هاي موجود عمدتا به صورت تئوري و کلی بوده و چندان به مرحله عملياتي وارد نشده اند به طوریکه با توجه به تفاوت ماهیت رشته فعالیت های مختلف، اساسا ارائه یک چارچوب کلی برای همه سازمان ها از کارایی کافی برخودار نخواهد بود. همچنین در مفاهیم مدیریت سبد پروژه ها، تطابق اهداف و استراتژي هاي پروژه با اهداف و استراتژي هاي سازمان مطلبي به مراتب مهم تر از سود پروژه ها بوده است كه بايستي به آن توجه ويژه اي داشت.

در اين تحقيق سعي بر آن است با ارائه يك چارچوب مفهومي و معرفي ابزار­ها و تكنيك هاي مفيد در هر مرحله، مدلي مناسب براي تسهيل در مديريت پروژه هاي سرمايه گذاري برای سازمان­های پروژه محور بدست آيد. در نهایت مدل طراحی شده را در یک مورد مطالعه در منطقه آزاد ارس برای انتخاب طرح سرمایه گذاری بهینه به کار می­گیریم.

مرجع :https://www.dgload.com

سرمایه گذاری چین برای پنل های خورشیدی

سرمایه گذاری چین برای پنل های خورشیدی


پردیس فناوری کیش_ طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه خبری: مالی و اقتصادی و صنعت و فناوری


کشور چین که بزرگترین تامین کننده انرژی خورشیدی جهان می‌باشد از هر راهی برای تامین و حل مشکل انرژی مورد نیاز خود اقدام کرده است. در زیر به چند نمونه از این پروژه‌ها اشاره می‌کنیم. به گزارش برق نیوز، کشور چین که بزرگترین تامین کننده انرژی خورشیدی جهان می‌باشد از هر راهی برای تامین و حل مشکل انرژی مورد نیاز خود اقدام کرده است. در زیر به چند نمونه از این پروژه‌ها اشاره می‌کنیم.کشور چین برای تامین برق در هر ساعت از شبانه روز در شمال در شهر Qinhuangdao، به تعداد کافی پنل‌ های خورشیدی نصب کرده که می‌تواند ۲۰MW برق تولید کند. 

Image result for ‫سرمایه گذاری چین برای پنل های خورشیدی‬‎

شرکت “جی ای سولار تکنولوژی” قصد دارد برای احداث دو کارخانه تولید فوتوولتائیک در استان ژیجیانگ ۶.۶ میلیارد یوان (۹۴۷ میلیون دلار) سرمایه گذاری کند.

به گزارش ایسنا، این شرکت در اظهارنامه خود به بازار بورس شنزن اعلام کرد یکی از کارخانه‌ها در شهر یی‌وو سالانه پنج گیگاوات پنلهای خورشیدی تولید خواهد کرد.

شرکت “جی ای سولار تکنولوژی” با کمیته مدیریت منطقه صنعتی برای این سرمایه گذاری توافقنامه امضا کرده است.

این شرکت در میان تولیدکنندگان چینی است که برای کاهش هزینه‌ها و تحکیم فعالیت‌هایشان، به افزایش ظرفیت تولید اقدام کرده‌اند.

پیشرفت های چین در زمینه توسعه انرژی

بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت “جی ای سولار تکنولوژی” اعلام کرده که ساخت این کارخانه‌ها ممکن است چهار سال زمان ببرد و روی درآمد امسال این شرکت تاثیر نخواهد گذاشت.

چین در توسعه پروژه‌های خورشیدی پیشرفت عظیمی داشته و متعهد شده است از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به میزان ۲.۵ تریلیون یوان (۳۶۷ میلیارد دلار) در تولید نیروی تجدیدپذیر شامل خورشیدی، بادی، هیدرو و هسته‌ای، سرمایه گذاری کند. طبق گزارش بلومبرگ نیو انرژی فاینانس (BNEF)، چین و آمریکا با داشتن بزرگترین سهم در سرمایه‌گذاری‌های انرژی پاک در این زمینه پیشتاز هستند.

Image result for ‫سرمایه گذاری چین برای پنل های خورشیدی‬‎

به تازگی یک مزرعه خورشیدی به شکل پاندای بزرگ در شمال چین که توان تولیدی ۱۰۰MW را دارد، نصب شده است.

Image result for ‫سرمایه گذاری چین برای پنل های خورشیدی‬‎

همچنین بزرگترین تاسیسات خورشیدی شناور جهان در جنوب چین ساخته شده است.ین کشور ظرفیت خورشیدی خود را در سال گذشته، دوبرابر کرده است. فراتر از اهداف تولید برق از خورشید و باد، امروزه چین دو سوم سلول‌های خورشیدی جهان را تولید می‌کند.در حال حاضر این کشور از اهداف در نظر گرفته شده دولت برای استفاده از ظرفیت خورشیدی در سال ۲۰۲۰ فراتر رفته و هدف جدید خود که افزایش استفاده از توان خورشیدی تا ۲۱۳ گیگاوات در سال ۲۰۲۰ می‌باشد را جایگزین آن کرده است، که این طرح ۵ برابر ظرفیت تولید امریکا می‌باشد.علارغم این رشد سریع، تنها ۲۰ درصد انرژی چین از انرژی‌های نو تامین می‌شود.

تهیه شده در گروه تولید محتوا و خبر همایش نقش مشاوره؛ نویسنده: شیوا نوری

همکاری ایران و ترکیه در زمینه هوش مصنوعی


پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه خبری: صنعت و فناوری


ضرورت همکاری ایران و ترکیه در زمینه هوش مصنوعی / نتایج نشست چهارجانبه ایران، روسیه، ترکیه و جمهوری آذربایجان

Image result for ‫ضرورت همکاری ایران و ترکیه در زمینه ی هوش مصنوعی‬‎

محمدجواد آذری جهرمی“، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در دیدار با “عمر فاتیح سایان” معاون وزیر حمل‌ و نقل و زیرساخت ترکیه، با اشاره به عزم تهران و آنکارا برای توسعه همکاری های  تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات؛ خواستار همکاری‌های مشترک در زمینه توسعه دانش هوش مصنوعی شد.

هوش مصنوعی” در قرن 21 در حال تبدیل شدن به یکی از نیازهای ضروری  برای زندگی بشری است. در واقع می‌توان گفت که هوش مصنوعی به بخشی ضروری از صنعت فناوری تبدیل شده  و حرف نخست را در بسیاری از زمینه‌های پژوهشی و البته صنعتی می‌زند.

در واقع  رشد اقتصادی در جهان به این فناوری بستگی زیادی دارد. از اینرو باید تلاش کرد تا در دو حوزه دانش “هوش مصنوعی” و “دیتا”، پیشرفت ها با سرعت بیشتری حاصل شود.

در همین چارچوب در ماه ژوییه گذشته نشست چهارجانبه وزرای ارتباطات و فناوری چهار کشور ایران، روسیه، ترکیه و جمهوری آذربایجان به میزبانی “محمدجواد آذری جهرمی” وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در تهران برگزار شد.

Image result for ‫ضرورت همکاری ایران و ترکیه در زمینه ی هوش مصنوعی‬‎

پیام ها و توافقات نشست

مهم ترین پیام این اجلاس ضرورت تلاش جدی  برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا در عرصه فناوری بخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.

برگزاری اجلاس چهارجانبه وزرای ارتباطات و فناوری  چهار کشور مهم منطقه در تهران با هدف ایجاد یک بازار بزرگ منطقه ای در حوزه هوش مصنوعی  و کسب سهم منطقه ای مناسب در آینده اقتصاد دیجیتال، گام بزرگ ایران برای مقابله با یکجانبه گرایی فناورانه آمریکا بوده است.

چهار کشور توافق کردند تا با برگزاری 8 رویداد تخصصی و عمومی  در قالب نمایشگاه در سال با حضور تمام بازیگران عرصه اقتصاد دیجیتال در منطقه، به ایجاد یک بازار منطقه ای قوی تر کمک کنند تا زمینه شکوفایی اقتصادی کشورهای منطقه فراهم شود.

این توافق  افق روشنی را برای همکاری‌های مشترک  منطقه‌ای در حوزه فناوری‌های نوین ایجاد کرده است.

اکنون  باید در راستای اهدافی که در این جهت  ترسیم شده  گام های مشترکی برداشته شود.

در حال حاضر بخش عمده ای از اقتصاد دیجیتال روی هوش مصنوعی متمرکز است

جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری‌های  علمی از رشد بالایی برخوردار است و در عرصه هوش مصنوعی نیز مصمم است همکاری‌های خود را با کشورهایی که در این زمینه گام برداشته اند  توسعه دهد.

در همین راستا وزیر ارتباطات ایران در سفر اخیر خود به مالزی نیز پیشنهاد همکاری علمی دانشگاه‌های دو کشور در زمینه تحقیقات هوش مصنوعی را به وزیر صنعت مالزی ارائه کرد که مورد استقبال طرف مالزیایی قرار گرفت و مقرر شد موضوع در دستور کار همکاری‌های دو کشور قرار گیرد.

“سورنا ستاری”، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور  با اشاره به وضعیت استارت آپ های حوزه هوش مصنوعی می گوید:

امروزه هوش مصنوعی در اقتصاد دانش بنیان خیلی ورود پیدا کرده و استارت آپ‌های خدماتی زیادی به این حوزه وارد شده اند؛ به عنوان مثال در حوزه حمل و نقل هوشمند یا در حوزه دیجیتال از هوش مصنوعی استفاده می شود.

سرمایه گذاری در این نوع فناوری ها به ضرورت زمان تبدیل شده و قدرت های بزرگ بخصوص آمریکا رویکردی تهاجمی در این زمینه اتخاذ کرده اند تا به لحاظ راهبردی تاثیر فزاینده ای در آینده داشته باشند و به لحاظ ژئواکونومیک منافع بیشتری را نصیب خویش کنند.

در حال حاضر بخش عمده ای از اقتصاد دیجیتال روی هوش مصنوعی متمرکز است و شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در میانه تحریم ها ی آمریکا؛ فعالیت های تحقیقاتی و نوآوری را در این حوزه توسعه داده اند.

همکاری های مشترک ایران و ترکیه

اکنون زمینه های همکاری های ایران در حوزه فناوری و هوش مصنوعی  با کشورهای دیگر فراهم شده است.

اظهارات “محمدجواد آذری جهرمی” وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در دیدار با “عمر فاتیح سایان” Omer Fatih Sayan معاون وزیر حمل‌ ونقل و زیرساخت ترکیه در این زمینه  را می بایست آغاز فصل تازه ای از همکاری درعرصه فناوری دانست.

آذری جهرمی ابراز امیدواری کرده است  که همزمان با  اجلاس وزرای فناوری اطلاعات عضو گروه D8 در ترکیه؛ نشست کمیسیون مشترک نیز در این زمینه  برگزار  شود.

تهیه شده در گروه تولید محتوا و خبر همایش نقش مشاوره؛ نویسنده: شیوا نوری

اپل در حال توسعه یک فناوری ماهواره‌ای

اپل در حال توسعه یک فناوری ماهواره‌ای برای پشتیبانی از دستگاه‌های کاربران است.


پردیس فناوری کیش_ طرح مشاوره متخصصین_ گروه خبری: صنعت و فناوری


اپل در حال کار روی فناوری ماهواره‌ای است تا داده‌هایی را به دستگاه کاربران بفرستد. این شرکت قصد دارد با استفاده از این فناوری در پنج سال آینده، ابتکار جدیدی از خود نشان دهد.

پروژه هنوز ابتدایی است و می‌تواند متوقف شود» و هدف نهایی اپل معلوم نیست. همچنین، مشخص نیست که اپل قصد دارد ماهواره‌های خود را به فضا بفرستد یا از اطلاعات دیگر ماهواره‌ها استفاده کند. با وجود فناوری ماهواره‌ای سازنده آیفون می‌تواند کارهای مفید زیادی انجام دهد.

اپل می‌تواند خدمات نقشه و ردگیری مکان خود را بهبود دهد یا آنتن همراه و پوشش اینترنت دستگاه‌های خود را سرعت ببخشد و راه را برای مستقل شدن تولیدکنندگان گوشی همراه هموار کند. به گفته بلومبرگ، هم‌اکنون حدود یک دوجین مهندس روی پروژه اپل کار می‌کنند و قرار است در آینده افراد بیشتری استخدام شوند.

دو مهندس هوافضا، به نام‌های مایکل ترلا و جان فنویک، تیم اپل را رهبری می‌کنند. این دو قبلا برای Skybox Imaging کار می‌کردند؛ ماهواره‌ تصویربرداری که گوگل آن را در سال ۲۰۱۴ خرید. ترلا و فنویک، قبل از آن‌که در سال ۲۰۱۷ به اپل بیایند، در گوگل روی ماهواره و فضاپیماها کار می‌کردند.

قصد شرکت‌ها، راه‌اندازی مجموعه‌ای از هزاران سفینه فضایی به دور مدار پایین زمین است

ابن گزارش‌ ها اگر چه تا زمان تایید از سوی اپل نمی‌ توانند کاملا مورد تایید قرار بگیرند اما قطعا اپل تنها شرکتی نیست که به ماهواره‌ ها علاقمند شده است.

در این فیلد، یک رنسانس رخ داده است، زیرا با ورود فناوری جدید، هزینه‌ها کاهش یافته است. هر دو شرکت اسپیس ایکس و آمازون در تلاشند تا پوشش اینترنتی خود را از طریق ماهواره‌ها فراهم کنند. و در نهایت، قصد تمامی این شرکت‌ها، راه‌اندازی مجموعه‌ای از هزاران سفینه فضایی به دور مدار پایین زمین است.

صنعت ماهواره‌ها دارای گذشته مبهمی است که با نارضایتی‌های بسیاری به خاطر شکست‌های عظیمی مانند ایریدیوم، گلوبال استار و تله‌دیسک روبرو شد. این شرکت‌ها، بودجه قابل توجه و ناوگان عظیمی از ماهواره‌ها را وارد این صنعت کردند، اما سرانجام به خاطر چالش‌های مالی و فناوری از پا درآمدند.

هنوز مشخص نیست که ماهواره‌های مبتنی بر این فناوری ماهواره‌ای اپل، می‌توانند پرواز کنند یا شکست می‌خورند. بر طبق گزارش بلومبرگ، مدیر عامل اپل، تیم کوک، شخصا به این پروژه علاقمند است. یکی از نشانه‌های علاقمندی او، افزایش ۱۴ درصدی بودجه بخش تحقیق و توسعه به میزان ۱۶ میلیارد دلار است.

فراخوان همایش بین المللی نقش مشاوره

همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران ***

International Conference on the Role of Consultation in the Strategy for Managing Development and Economic Growth in Iran

مخاطبین همایش :

گروه مدیریت : مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، مدیریت ساخت و تولید، مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت بیمه، مدیریت اجرایی ، مدیریت آموزش، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت بازاریابی، مدیریت تکنولوژی،


گروه کامپیوتر: نرم افزار، شبکه، فناوری اطلاعات، کسب و کار هوشمند،


گروه روابط انسانی : روانشناسی ، مددکاری با همه گرایش ها


گروه محیط زیست : آمایش سرزمین،HSE، گرایش های محیط زیست


گروه انرژی: نفت و گاز و پتروشیمی، برق ، آب


گروه هنر و معماری: عکاسی صنعتی ، معماری و شهرسازی، دکوراسیون


گروه خدمات مالی: امور بانکی، بیمه، گمرک ، صادرات و واردات


گروه جغرافیا


گروه حقوق


گروه گردشگری و هتلداری


گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی


گروه رشته های مهندسی و صنعتی


گروه رشته های پزشکی و پیراپزشکی


اساتید و دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی ، مدیران و دانش پژوهان و سایر علاقه مندان.

 • آغاز ثبت نام : از ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۸

 • ارسال چکیده مقالات : تا 30 دی ماه ۱۳۹۸

 • اعلام نتایج داوری : ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸

 • ارسال اصل مقالات : ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

 • تاریخ برگزاری همایش : 3 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

 • ایمیل همایش : info@ipcce.ir

محورهای همایش:

 1. نقش مجالس مشورتی و سیاستگزاری در ارائه طرحهای نقشه جامع اقتصادی
 2. مطالعه کاربردی در مشاوره ، ایجاد و استقرار واحدهای صنعتی در کشور بر اساس منابع و نیازهای محلی ، استانی و کشور ( جایابی صنعتی )
 3. ویژگی مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور در ایجاد مراکز مشاوره صنعت در ارتباط با صنایع خارجی
 4. ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و مشاوره از راه دور در عصر کنونی در صنایع مختلف
 5. تبیین جایگاه مشاوره در صنعت در نسل چهارم انقلاب صنعتی
 6. ارتباط صنایع مختلف خدماتی و تولیدی با یکدیگر در قالب مشاوره های صنعتی ( صنعت بیمه ، بانکداری ، مشاوره ای و ….)
 7. نقش مشاوره های صنعتی و مستند سازی جهت ارتقای دانش در حوزه صنعتی و مراکز علمی کشور
 8. ارائه نقشه ایجاد شبکه مشاوره صنعت در مقیاس کشور و منطقه
 9. جایگاه مشاوره و آموزش در افزایش راندمان تولید و کیفیت کالا و خدمات
 10. نحوه شناسایی آسیب ها و معضلات صنایع و طبقه بندی آنها جهت انجام مشاوره های مدیریتی
 11. توجه به ابعاد حوزه سرمایه گذاری (ارزی و ریالی) در طرحهای عمرانی کشور
 12. الگو برداری از طرحها و نتایج تحقیقات علمی و عملی حوزه مشاوره در دیگر کشورها
 13. نقش بعد منابع انسانی متخصص از دیدگاه علوم انسانی در ایجاد شبکه تخصصی مشاوره در صنعت
 14. توجه به وضعیت سلامت جسمی و روانی نیروی انسانی در صنایع با توجه به نتایج مشاوره های مربوطه

اکسل برقی بوش

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت:

بوش از یک اکسل برقی ماژولار با قابلیت تطبیق پذیری برای تبدیل قدرت در وسایل نقلیه تمام الکتریکی و یا هیبریدی چهارچرخ متحرک رونمایی کرده است.

موتور این اکسل یک جعبه دنده ساده از نوع کاهنده سرعت است و یک اینورتر DC-AC در کنار آن قرار داده شده است. تنها با اضافه شدن برق DC توسط باتری ها، می تواند بیش از 201 اسب بخار آن هم تا حداکثر دور 16000 rpm قدرت تولید کند.

اما این اکسل برقی در محدود کاری 67 تا 402 اسب بخار کار می کند. وزن آن در حدود 200 تا 265 پوند است و تولید آن از سال 2019 آغاز می شود.

به نقل از سایت:https://digiato.com

شبیه‌ساز چند منظوره حفاری

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت:

تنها شبیه‌ساز فوق مدرن و چند منظوره حفاری در کشور، با تلاش های شبانه‌روزی متخصصان توانمند داخلی در مرکز تحقیقات دانشگاه صنعت نفت راه اندازی شد.

جلسه راه اندازی شبیه ساز چند منظوره و فوق پیشرفته حفاری

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان توسعه بالادستی پارسیان مجری راه اندازی شبیه ساز چند منظوره و فوق پیشرفته حفاری در کشور امروز (سه شنبه) در یک نشست خبری اظهار کرد: با تلاش متخصصان ایرانی، دانش شبیه‌سازی بومی شد، همچنین توانستیم از خروج ارز نیز جلوگیری کنیم. ما دو دستگاه دیگر هم داریم که امیدواریم آن‌ها نیز در آینده‌ای نه‌چندان دور راه‌اندازی شوند.
امیرعابدپور گفت: ما مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را با تیمی جوان متشکل از 20 دانش آموخته دانشگاه نفت و نزدیک دو هزار نفر ساعت کار برطرف کردیم.
عابدپور خاطر نشان کرد: ما به سمت «شرکت هاب» خارجی رفتیم تا حداقل از آن‌ها کمک و مشاوره بگیریم، ولی شرکت سازنده هم به دلیل تحریم ها، ایمیل‌های ما را پاسخ نداد.
وی با اشاره به اهمیت دوره های آموزشی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه صنعت نفت اهمیت زیادی دارد؛ چون می تواند از حوادث جلوگیری کند. در کشور عراق، پنج دستگاه شبیه‌ساز حفاری مشغول‌به‌کار است. جمهوری آذربایجان هم چهار دستگاه دارد، ولی ما به عنوان دارنده بزرگ‌ترین ذخائر نفت و گاز، یک دستگاه هم نداشتیم که خدا را شکر راه‌اندازی شد.
عابدپور تاکید کرد: مدرس دوره‌های آموزشی باید در سطح بین‌المللی باشد. ما «کنترل فوران» را در پنج سطح بومی کرده‌ایم. هزینه برگزاری دوره‌ها حدود 2 هزار دلار است و با توجه به پیشرفته‌بودن دستگاه، کیفیت دوره‌ها بسیار بالا خواهد بود.وی در پاسخ به سوال ایرنا در مورد اینكه چرا از ظرفیت متخصصان داخلی برای مقابله با تحریم ها استفاده نمی شود، گفت: یكی از دلایل این امر این نكته است كه هنوز در مسئولان اعتماد به جوانان وجود ندارد و فكر می كنند در هر صورت شركت خارجی كار را بهتر انجام می دهد. من در همین نشست قول می دهم كه ما با بهترین استانداردها و با تیم جوان می توانیم نیاز های صنعت نفت كشور را رفع كنیم.

به نقل از:http://www.ripi.ir

‌شارژ سریع موبایل

شارژ با راه رفتن
پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت:
شارژ سریع موبایل.محققان دستگاهی تولید کرده‌اند که به کاربر امکان شارژ موبایل خود را در هنگام راه رفتن یا هر حرکت دیگر میدهد.
شارژ موبایل با راه رفتن
پژوهشگران دانشگاه US’s Vanderbilt، وسیله‌ای فوق نازک طراحی کرده‌اند که می‌تواند از طریق حرکات انسان ‌ها مانند راه‌ رفتن یا حتی دست تکان دادن، الکتریسیته دریافت کند. این وسیله از نوع خاصی از باتری شامل فسفر استفاده می‌کند که تنها به اندازه چند اتم ضخامت دارد و حتی حرکات با فرکانس‌های بسیار پایین را تبدیل به شارژ الکتریکی می‌کند. کری پینت، یکی از اساتید دانشگاه وندربیلت گفت: “در آینده، ما انسان ‌ها خودمان تبدیل به انبارهای انرژی برای شارژ دستگاه‌ های خود خواهیم شد و می توانیم با استفاده از حرکات خود یا از محیط اطراف، شارژ مورد نیاز دستگاه‌ها را دریافت کنیم.”دانشمندان برای طراحی این دستگاه شیوه متفاوتی از آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، اعمال کرده‌اند. نسبت به دیگر دستگاه‌ها و مدل‌های مشابه، اختراع این محققان دو مزیت ویژه دارد: 1- مواد استفاده شده در باتری این دستگاه به اندازه‌ای کوچک و باریک است که می‌توان در آینده حتی داخل لباس‌ها آن را تعبیه کرد. 2- این دستگاه می‌تواند از حرکات با فرکانس خیلی پایین (کمتر از Hz10) شارژ دریافت کند. پینت در ادامه سخنان خود افزود: “هنگامی که الکترودهای مثبت و منفی اتصالی پیدا می‌کنند، ممکن است باتری دستگاه آتش بگیرد. محصولی که ما طراحی کرده‌ایم دو الکترود مشابه دارد و هیچ نوع خطر آتش‌سوزی آن را تهدید نمی‌کند.”دیگر دانشمندان و گروه‌های تحقیقاتی در سراسر دنیا نیز روی توسعه دستگاه‌های تبدیل‌کننده انرژی مکانیکی به الکتریسیته فعالیت می‌کنند اما دست‌یافته‌های آنان تنها در موارد حرکات بالای Hz100 فرکانس کاربرد دارد و حرکات کوچک انسان را دریافت نمی‌کنند. پینت اشاره می‌کند: «یکی از مهم‌ترین کاربردهای این تکنولوژی می‌تواند تلفیق آن با لباس باشد. مثلا لباس‌ها با استفاده از این شیوه، تنها با اشاره کاربر روی گوشی هوشمند تغییر رنگ یا طرح بدهند.»

به نقل از سایت : http://www.tici.info