حسابداری مدیریت چیست

پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _ گروه حسابداری

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی با استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمانها، جهت مهیا کردن آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تأکید دارد که به آنها اجازه می‌دهد تا کارکردهای کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند. حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه‌تر از اطلاعات برای ترسیم  چشم‌اندازهای مدیریت  کمک می‌نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است و بمنظور اطمینان‌بخشی از برنامه ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم‌گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می‌باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می‌دهد.

فرایند تعریف حسابداری مدیریت به گفته انجمن حسابداران خبره مدیریت ( CIMA ) 

اندازه‌گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت برنامه‌ریزی، ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری و جهت اطمینان از استفاده مناسب و پاسخگویی به منابع‌شان می‌باشد. حسابداری مدیریت همچنین تهیه گزارش‌های مالی را نیز برای گروه‌های غیرمدیریتی مانند ذینفعان، بستانکاران، سازمان‌های قانونگذار و مراجع مالیاتی را شامل می‌شود.

در قیاس با حسابداری مالی در سازمان می توان گفت:

1- حسابداری مدیریت به آینده می نگرد در حالیکه حسابداری مالی بیشتر به اطلاعات تاریخی متکی است.

2- حسابداری مدیریت بر اساس مدل سازی و درجاتی از تجرید(Abstraction) به مسائل می نگرد در حالیکه حسابداری به صورت موردی(Case Based) مسائل را تحلیل می کند.

3- نتایج حسابداری مدیریت برای مدیران قابل استفاده است در حالیکه در خروجی حسابداری مالی برای سهامداران و سایر ذینفعان مالی قابل استفاده است.

حسابداری مدیریت به لحاظ ماهیت

یک فرآیند و یک سیستم است که به کار گردآوری اطلاعات و اندازه گیری می پردازد و حوزه عملکرد آن در قالب اطلاعات عملیاتی و اطلاعات مالی متبلور می شود و هدف آن به عنوان ابزاری کارآمد در اختیار مدیران به منظور کمک به سازمان در جهت  دستیابی به اهداف عالیه خود می باشد.

نقش حسابداری مدیریت  در تحلیل

می توان ایجاد راهکارهایی برای دریافت اطلاعات گذشته، حال و برنامه های آینده ، استنتاج شده از عوامل بیرونی و درون سازمانی دانست تا با استفاده از ابزارهایی در قالب مدلهای قابل فهم، اطلاعات مناسب را تهیه و به موقع در اختیار مدیریت قرار دهد و این اطلاعات را به گونه ای تفسیر نماید که امکان ارزیابی واحدهای داخلی و محصولات تولیدی فراهم شود و تصمیم گیری را با فراهم آوردن اطلاعات موثر در تقابل با مشکلات فراسوی بنگاه اقتصادی تسهیل کند و نیز امکان تمرکز بر وقایع آینده از طریق آماده نمودن زمینه برای برنامه ریزی های استراتژیک را بوجود می آورد .

حسابداری مدیریت می تواند در شناسایی و اصلاح روشهای کار برای کنترل و بازنگری فعالیتها ، نقش بسیار ارزنده ای را ایفا کند و از طریق مقایسه اهداف پیش بینی شده با عملکرد واقعی ، انحرافات بوجود آمده را شناسایی و با تحلیل و تفسیر آنها ، راهکارهای متناسب در جهت اصلاح ساختار و فعالیتها را به مدیریت ارائه دهد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *