کارگاه حس هفتم ، تقویت شادی

کارگاه حس هفتم ، تقویت شادی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه روانشناسی :

  • آموزش تمرینات ذهن آگاه و زندگی کردن در حال و اکنون
  • تاثیرکلام و بیان درارتباطات
  • مهارت های کاهش استرس و پرخاشگری و افزایش تاب وری
  • ایجاد بینش مثبت گرایی در زندگی و محیط کار با تمرینات سپاسگزاری
  • رفتارشناسی تیپ های شخصیتی

شما با شرکت در کارگاه حس هفتم،تقویت شادی میتوانید شادی درونی خویش را بازدارید.

 

 

تاریخ برگزاری کارگاه:5 اریبهشت 1398
محل برگزاری:تهران،بلوار کشاورز،خیابان16 آذر، انتشارات دانشگاه تهران،پلاک 54،طبقه 5، واحد9 
(رایگان در صورت ثبت نام در سامانه متخصصین)

 

لینک سامانه متخصصین:http://kishindustry.ir
لینک ثبت نام: portal.kishtech.ir
شماره تماس:66176196-09336329366