آشنایی با مهندس مخابرات

رشته مهندسی مخابراتICT را میشناسید؟

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی

اگر شما هم از علاقه مندان رشته تحصیلی برق هستید حتما می دانید این رشته گرایشات مختلفی دارد که علاقه مندان آن می توانند با توجه به استعداد و علاقه خود سراغ یکی از این گرایشات تحصیلی بروند. پرشین وی در ادامه به مرفی و بررسی آینده شغلی رشته مهندسی مخابرات یکی از این گرایشات پرداخته است. با ما همراه باشید.

رشته مهندسی مخابرات ICT

٫1 تعریف و هدف رشته مهندسی مخابرات

دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابراتICTمجازی مرکب از دروس نظری و کار تحقیاتی درزمینه مخابرات است.هدف از ایجاد این دوره، تربیت دانش آموختگانی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی، طرح و پیادهکردن شبکه های مخابراتی و طرح و ساخت تجهیزات و مدارات مخابراتی، بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور باشند. فارع التحصیلان این دوره میتوانند علاوه بر کار آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها، در سطح مراکز تحقیقاتی، صنایع مخابراتی والکترونیکی، شرکت مخابرات، ارتش و سپاه، صدا و سیما، وزارت نفت، راه و ترابری و دیگر ارگانهایی که در سطح وسیع با مسائل مخابراتی روبرو هستند. فعالیت نمایند.

رشته مهندسی مخابرات

راجع به آینده شغلی رشته مهندسی مخابرات بیشتر بدانید

هدف از مهندسی مخابرات، پرورش متخصصان در چهار زمینه اصلی این گرایش است شامل فرستنده، مرحله میانی، گیرنده و گسترش شبکه که گستره هر کدام عبارتند از:

فرستنده: شامل آنتن، نحوه ارسال و …

مرحله میانی: شامل خط انتقال و محاسبات مربوط و …

گیرنده: شامل آنتن، نحوه دریافت، تشخیص و …

گسترش شبکه: مشتمل بر تعمیم خط ارتباطی ساده، ادوات سویچینگ ، ارتباط بین مجموعه کاربرها و …

هدف از مخابرات ارسال و انتقال اطلاعات از نقطه ای به نقطه دیگر است که این اطلاعات می تواند صوت، تصویر یا داده های کامپیوتری باشد.

مخابرات از دو گرایش میدان و سیستم تشکیل می شود. که در گرایش میدان، دانشجویان با مفاهیم میدان های مغناطیسی، امواج، ماکروویو، آنتن و … آشنا می شوند تا بتوانند مناسبترین وسیله را برای انتقال موجی از نقطه ای به نقطه دیگر پیدا کنند.

۲ . طول دوره و شکل نظام رشته مهندسی مخابرات

حداقل طول این دوره ۳ نیمسال است، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند، چنانچه کار درسی و تحقیقاتی خود را بنحو مطلوبی انجام دهند، می توانند دوره را در ۳ نیمسال به پایان برسانند. نظام آموزشی آن واحدی است و مدت تدریس ۱ واحد نظری ۱۷ ساعت و ۱ واحد آزمایشگاهی ۵۱ ساعت می باشد.

رشته مهندسی مخابرات

آینده شغلی رشته مهندسی مخابرات

۳٫ تعداد واحدهای درسی ررشته مهندسی مخابرات

دانشجو برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد ICT بصورت مجازی باید حداقل۳۲ واحد درسی و تحقیقاتی بشرح زیربا موفقیت بگذراند. اصلی ۲۷ واحدسمینار ۲ واحدپروژه تحقیق ۳ واحدجمع ۳۲ واحد علاوه بر موارد فوق، هر دانشجو این دوره که قبلاً در دوره کارشناسی یا لیسانس، دروس جبرانی رانگذرانده باشد، باید با موفقیت آنها را بگذراند، از دروس جبرانی واحدی به دانشجو تعلق نمی گیرد.

تعداد دروس رشته مهندسی مخابرات

۳۲ واحد شامل ۱۲ واحد اجباری، ۱۲ واحد اختیاری، ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پروژه

دروس اجباری: ۴ درس از ۵ درس زیر

۱) پردازش سیگنال دیجیتال

۲) الکترومغناطیس کاربردی

۳) شبکه مخابرات داده ها

۴) تئوری مخابرات دیجیتال

۵) طراحی مدارات و زیر سیستم های رادیوئی

دروس اختیاری: بر مبنای دروس پیوست

۴٫ دروس جبرانی

دروس زیر از دوره کارشناسی مهندسی برق (گرایش مخابرات) با نظر کمیته تحصیلات تکمیلی، به عنوان دورس جبرانی دوره محسوب می شوند

مخابرات ۲ ۳ واحدمیدانها و امواج ۳ واحدالکترونیک ۳ ۳ واحد مدارهای مخابراتی ۳ واحداصول میکرو کامپیوتر یا اجزاء کامپیوتر ۳ واحد

۵-شرایط گزینش دانشجو رشته مهندسی مخابرات

دوره های کارشناسی پیشنیاز: این دوره در اساس برای فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی برق (گرایش مخابرات)برنامه ریزی شده است، لیکن فارغ التحصیلان دیگر گرایش های کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک، کنترل و قدرت و….) کارشناسی های مهندس الکترونیک، کنترل و قدرت و نیز کارشناسی های کامپیوتر و فیزیک می توانند در آن شرکت نمایند، مشروط بر آنکه دروس« جبرانی » تعیین شده را با موفقیت بگذرانند.

آزمون ورودی: آزمون ورودی بطور کتبی از دروس پایه، اصلی و تخصصی کارشناسی مهندسی برق (گرایش مخابرات)، می باشد لیکن بنحوی تنظیم می گردد که کسانیکه دروس تخصصی مخابرات را نگذرانده اند. اما پایه قوی در یکی از دوره های کارشناسی پیش نیاز را دارند، امکان موفقیت در آنرا داشته باشند.دانستن یک

زبان خارجی علمی: تسلط بر یک زبان خارجی علمی به نحوی که دانشجو بتواند بسهولت از متون علمی آن زباناستفاده نماید، ضروری است.

مصاحبه تخصصی: گروه آموزشی ممکن است در صورت تشخیص با کسانیکه در آزمون ورودی موفق شده اند، در زمینه های تخصصی، مصاحبه شفاهی بعمل آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *