۳ عضو اروپایی برجام پیشگام اجرای تحریم‌ها

پردیس فناوری کیش، طرح مشاوره تخصصی صنعت، گروه صنعت:

درحالی سه کشور اروپایی عضو برجام وعده داده اند با بی اعتنایی به تحریم های آمریکا منافع ایران ذیل این توافق را تامین کنند که آمار یورو استات نشان می دهد این سه کشور در اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران در اروپا پیشگام بوده اند.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار اروپا(یورو استات) نشان می دهد در پی بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران و به رغم وعده های اروپا برای حمایت از ایران در برابر این تحریم ها مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا افت قابل توجهی داشته است.

ارزش تجارت ایران و 28 عضو اتحادیه اروپا در سپتامبر امسال یعنی نخستین ماه پس از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران با افت 37 درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به 1.134 میلیارد یورو رسیده است. مبادلات ایران و اتحادیه اروپا در اوت امسال بالغ بر 1.808 میلیارد یورو اعلام شده بود.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سپتامبر امسال با افت 20 درصدی نسبت به ماه قبل از آن به 681 میلیون یورو و واردات از ایران با افت 52 درصدی به 453 میلیون یورو رسیده است.

دولت آمریکا از 6 اوت بخشی از تحریم های لغو شده در قالب برجام را برگرداند که تحریم خودرویی، طلا و فرش و پسته از جمله مهمترین آن بود.

* سه عضو اروپایی برجام هم تحریم های آمریکا علیه ایران را اجرا کردند

مقامات اتحادیه اروپا با محکوم کردن تحریم های آمریکا علیه ایران وعده داده اند در صورت پایبندی ایران به توافق هسته ای به روابط تجاری با ایران ادامه دهند و سازوکارهایی را برای تامین منافع ایران در قالب برجام طراحی کنند.

با این وجود، آمار جدید یورواستات نشان می دهد اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته است به وعده خود جامه عمل بپوشاند و حتی سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس که پای سند برجام را امضا کرده اند نیز عملا از سیاست تحریم آمریکا علیه ایران پیروی کرده اند و حتی در اجرای این تحریم ها از برخی اعضای اتحادیه اروپا سبقت گرفته اند.

مجموع تجارت سه عضو اروپایی برجام در سپتامبر 2018 بالغ بر 340.2 میلیون یورو بوده که این رقم نسبت به تجارت 537.6 میلیون یورویی ماه اوت 36 درصد کاهش داشته است.

واردات مجموع این سه کشور از ایران در ماه سپتامبر به کمتر از یک سوم در مقایسه با ماه قبل از آن رسید و در حالی که این سه کشور در ماه اوت 107.4 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بودند این رقم را در ماه سپتامبر به 32.2 میلیون یورو کاهش داده اند. صادرات فرانسه، آلمان و انگلیس به ایران در سپتامبر 2018 نیز با افت 28 درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به 308 میلیون یورو رسید. این سه کشور در اوت 430 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بودند.

* فرانسه واردات از ایران را به مرز صفر رساند

فرانسه که به ویژه پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای از لزوم حفظ این توافق و تامین منافع ایران دم زده است در ماه سپتامبر واردات از ایران را تقریبا صفر کرده است. این کشور در ماه اوت 71 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود اما با اجرایی شدن تحریم های آمریکا در ماه سپتامبر فقط 2 میلیون یورو از ایران واردات داشته است. صادرات فرانسه به ایران در ماه سپتامبر نیز به کمتر از نصف رسیده و به 58 میلیون یورو بالغ شده است. فرانسه در ماه پیش از آن 148 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.

آلمان واردات از ایران در ماه نخست اجرای تحریم های آمریکا را 17 درصد کاهش داده و به 29 میلیون یورو رسانده است. واردات آلمان از ایران در ماه اوت 35 میلیون یورو اعلام شده بود. صادرات آلمان به ایران نیز از 260 میلیون یورو در ماه اوت امسال به 236 میلیون یورو در ماه سپتامبر رسید که کاهش 9 درصدی داشته است.

انگلیس نیز هرچند جایگاه مهمی در میان شرکای اروپایی ایران ندارد اما در ماه سپتامبر هم واردات از ایران را کاهش داده و هم کالای کمتری به ایران در این ماه صادر کرده است. واردات انگلیس از ایران در ماه سپتامبر با افت 14 درصدی نسبت به ماه قبل از آن به 1.2 میلیون یورو رسیده است. صادرات انگلیس به ایران نیز در ماه سپتامبر 36 درصد کاهش یافته و به 14 میلیون یورو رسیده است. این کشور در ماه اوت 22 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.