مروري بر اكتشاف گاز

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مهندسی شیمی

از آنجايي كه تجمع گاز مستقيما به ساختار جغرافيايي لايه هاي دروني زمين وابسته است بنابراين بررسي اين
ساختار و تهيه نقشه زمين شناسي منطقه، اساس تمام روش هاي اكتشاف گاز مي باشد.
نقشه زمين شناسي معمولا در 2 مرحله رسم مي شود. جستجو و اكتشاف.
مرحله جستجو به مجموعه روش هاي مرتبط با جمع آوري اطلاعات و بررسي لايه هاي تخريب نشده درون
زمين اتلاق مي شود. اندازه گيري خواص فيزيكي طاقديس ها، سرعت پراكندگي ارتعاشات (روش لرزه سنجي) جرم حجمي، خواص مغناطيسي، هدايت الكتريكي و همچنين بررسي خواص شيميايي آب هاي زيرزميني لايه هاي سطحي از دسته اين روش ها مي باشند. در اين بين روش لرزه نگاري و بررسي مناطق داراي ميدان مغناطيسي غير طبيعي(روش مغناطيس سنجي) متداول ترند.

در روش مغناطيس سنجي با استفاده از هواپيما و يا قمرهاي مصنوعي مخصوص، وضعيت مغناطيسي اندازه
گيري شده و بدين ترتيب وجود لايه هاي رسوبي و يا آذرين، شكل تماس لايه هاي رسوبي و سكوي بلورين و
ضخامت كلي طبقات رسوبي تخمين زده مي شود.

روش های دیگر:

روش هاي ديگري كه در بالا ذكر شد، اطلاعات كمي به ما داده و فقط مي توان براي تكميل اطلاعات موجود
از آنها استفاده كرد. در حقيقت نتيجه كار متخصصين زمين شناسي و ژئوفيزيك فقط مي توانند نشان دهنده احتمال
وجود گاز در يك ناحيه باشد و تاييد اين مطلب فقط پس از حفاري امكان پذير مي باشد. حفاري بر 2 نوع تقسيم بندي
مي شود. حفاري اكتشافي و حفاري توليدي.

برحسب نوع سيستم به كار رفته نيز حفاري را به 2 گروه دسته بندي مي كنند. حفاري ضربه اي و حفاري دورانی.

مخازن گازي در تمامي مناطق كره زمين از خشكي تا درياچه ها و درياها پراكنده هستند. بيشترين حجم ذخيره گاز در محدوده كشورهاي روسيه، عربستان سعودي، آمريكا، ايران، عراق مكزيك و چند كشور ديگر كشف شده اند.
ذخيره جهاني گاز در سال 1999 ميلادي به ميزان 136 ميليارد تن برآورد شده است. در ايران بيشترين مناطق گازي در شمال، شمال شرقي، جنوب و جنوب غربي مشاهده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *