مراحل QFD

پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوره _ متخصصین صنعت و مدیریت _ مهندسی صنایع

QFD در مراحل مختلف و تکنیک‌های متفاوت، کمابیش به این موارد توجه دارد:

who (درک مشتری)

what (خواسته مشتری)

که در اینجا مباحث زیر مطرح می‌شود؛

لزوم جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده، پیمایش، گروه متمرکز، شکایت‌ها، آئین نامه‌های دولتی

Who-What (تعیین وابستگی‌های موجود بین اهمیت خواسته‌های مشتریان)

now (مقدار کنونی ارضای مشتری در کالای موجود (اصلا، کمی، کاملاً)

How (نحوه پاسخ به مشتری قابل سنجش و کمی باشد، …)

How to What (روابط خواسته‌ها و پاسخ‌ها)

توجه به موارد و اهداف مهندسی

How on Hows (روابط بین پاسخ فنی)

انواع خواسته‌های مشتریان:

در ادامه مطلب خواسته‌های مشتریان که می‌بایستی در محصول بروز یابند در ۸ حیطه اصلی طبقه بندی شده‌اند.

تا بتوان بر اساس آنها تجزیه و تحلیل کرد.

به این نکته توجه کنید که با دقت در ۸ حیطه یاد شده می‌توان دریافت که:

کاربرد QFD صرفاً به سطح ظاهری محصول محدود نمی‌شود .

و می‌تواند شامل موارد درون سازمانی نیز شود.

۱.عملکرد وظیفه‌ای

• جریان انرژی
• جریان اطلاعات
• گام‌های عملیاتی
• توالی سلسله عملیات

۲.عوامل انسانی

ظاهری

کنترل اجباری و انگیزشی

تسهیل کنترل و درک موقعیت

خواسته‌های فیزیکی (خصوصیات فیزیکی)

 قابلیت اعتماد (امنیت کالا و دیر خراب شدن آن)

۳.موارد مربوط به چرخه عمر

حمل و نقل کالا

قابلیت نگهداری

توانایی درک آن

قابلیت امتحان آن

قابلیت تعمیر آن

قابلیت تنظیف آن

۴.موارد مربوط به منابع

زمان

هزینه

سرمایه

واحد

تجهیزات

ملزومات تولیدی

مواد استفاده شده

کمیت و مقدار آنها

ظرفیت‌های سازمان و شرکت

•از میان رویکردها و روشهای اجرای QFD، روشهای زیر معروف ترند:

تحلیل مشترک

TRIZ

مدیریت تعارض

روش‌های تاگوشی

آزمایش شده

QFD بر مبنای گسترش موازی چند چرخه عمر (طرح ریزی‌های ارزش) استوار بوده و به طرح کیفیتی که قبلاً در QFD استفاده می‌شده، اضافه می‌شود.

سپس، سعی می‌کند یکپارچگی خود را در خانه‌ای به نام «خانه ارزش‌ها» جلوه دهد.

فرموله شده:

همزمان با توجه به نیاز مشتری به هزینه‌های سازمان نیز توجه می‌کند.

و سعی دارد با حداقل کردن ممکن هزینه‌ها، راه حلی بهینه از طریق محاسبات ریاضی پیدا کند.

دغدغه این روش آن است که با توجه به اهداف فنی تعیین شده، تخصیص منابع را چگونه انجام دهیم.

در این روش، برای مدل کردن روابط بین نیازهای مشتری و شاخصه‌های فنی و همچنین روابط بین رابطه‌های فنی با خودشان، ابتدا از رگرسیون خطی فازی سه گوش متقارن به ضرایب فازی سه گوش غیر متقارن استفاده می‌شود.

سپس، ضریب فازی سه گوش متقارن به ضرایب فازی سه گوش غیر متقارن بسط داده می‌شود.

اولین بار «کیم و مسکوویتز» نمونه‌ای اولیه از تلفیق فرمول برنامه‌ریزی ریاضی و رویکرد حل مسأله ایجاد کردند.

«فونگ و دیگران» مدلی استنباطی را برای تسهیل طراحی تصمیم گیری بر اساس ارزش اهداف مشخصات فنی با استفاده از قوانین فازی را پیشنهاد دادند.

در سال ۲۰۰۲، فرمولی فازی بر اساس رویکرد تعامل ژنتیکی برای برنامه ریزی QFD ساخته شد (چن، تانگ و رن).

مراحل QFD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *