اعطای وام خرید کالا و خدمات

اعطای وام خرید کالا و خدمات

به نقل از پردیس فناوری کیش؛ این وام جهت خرید کالا و یا خدمات به طور ویژه و در مدت ۱۰ روز قابل اعطا می باشد

?مبلغ وام ۱۵ میلیون تومان بدون ودیعه و سریع
? تعداد اقساط ۳۶ ماهه
?مبلغ قسط هر ماه ۵۴۰ هزار تومان
?شرایط:
? عضویت در طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت
?مدارک هویتی( تصویر شناسنامه و کارت ملی و اشتغال وام گیرنده)
? ضمامت کسر از حقوق +مدارک هویتی ضامن ( یک نفر)
⭕️ نداشتن اقساط معوقه برای گیرنده و ضامن
?سفته از وام گیرنده به مبلغ ۲۰ میلیون تومان
? نکات:
?مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ تومان از کل وام در حساب فرد اندوخته می شود که اقساط پایانی از همین مبلغ قابل پرداخت است.
?مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کارمزد دریافت می شود.

تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶