زنان فشار خون بالا را بهتر از مردها کنترل می‌کنند.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه پزشکی:

طبق پژوهش جدیدی، زن‌ها بیشتر از مردها موفق به کنترل دیابت و فشار خون بالا شده‌اند؛ هرچند که اضافه وزن‌شان بیشتر از مردها بوده است.

مؤسسه‌ی جورج در دانشگاه آکسفورد به بررسی مقادیر و مدیریت دیابت، کلسترول بالا، فشار خون بالا،‌ شاخص توده‌ی بدنی و سیگارکشیدن افراد پرداخته و دریافته است با وجود بهبودهایی که به‌چشم می‌خورد،‌ زن‌ها بیشتر از مردها به اضافه‌وزن دچار هستند و بیشتر از مردها دیابت و فشار خون بالا را تحت کنترل دارند. پژوهشگران از داده‌های نظرسنجی‌های ارزیابی بهداشت و تغذیه‌ی ملی ایالات متحده در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ بیش از ۳۰ هزار بزرگسال ۲۰ تا ۷۰ ساله‌ی آمریکایی استفاده کردند و نتایج چهار سال اول دوره (از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴) و چهار سال آخر دوره (۲۰۰۱۴ تا ۲۰۱۶) را با یکدیگر مقایسه کردند.

دکتر سان پیترز،‌ از پژوهشگران همه‌گیرشناسی در مؤسسه‌ی جورج و از نویسندگان اصلی این پژوهش می‌گوید:

خبر خوب اینجا است که از سال ۲۰۰۱ سطح فشار خون و کلسترول و میزان مصرف سیگار در بزرگسالان سراسر ایالات متحده کاهش یافته؛ بااین‌حال هنوز جای زیادی برای کاهش وجود دارد؛ هرچند میانگین شاخص توده‌ی بدنی به‌خصوص در زن‌ها زیاد شده است. ما همچنین شاهد افزایش تعداد قابل‌توجه افرادی بوده‌ایم که به‌دنبال کنترل دیابت و فشار خون بالایشان هستند؛ اما اکثر آن‌ها (حدود دو‌سوم) زن‌ها هستند و ۸۰ درصد از مردها همچنان به فکر کنترل این بیماری‌ها نیستند که واقعاً جای نگرانی دارد.

بیماری قلبی، عامل اصلی مرگ در سراسر جهان و حدود یک‌سوم آمار مرگ‌‌ومیر در ایالات متحده به‌شمار می‌رود؛ بااین‌حال می‌توان ازطریق کنترل فشار خون بالا و کلسترول در سطح سالم، سیگارنکشیدن و داشتن وزن سالم، تاحد زیادی از آن اجتناب کرد.

چاقی یا شاخص توده‌ی بدنی زن‌ها بیشتر از مردها شده، به‌طوری‌که میانگین آن برای زن‌ها بین ۲۸٫۱ تا ۲۹٫۶ و برای مردها بین ۲۷٫۹ تا ۲۹ است. همچنین بااینکه مردها تا سال ۲۰۱۶ حدود ۱۱ درصد بیشتر از زن‌ها اضافه‌وزن داشتند، اما چاقی به‌اندازه‌ی ۵ درصد در زن‌ها بیشتر بود.

وضعیت کنترل کلسترول در زن‌ها بدتر از مردها بود، به‌طوری‌که در طول دوره‌ی این پژوهش، سطح کلسترول مردها ۴۴ درصد بیشتر از زن‌ها کاهش داشت (۱۳میلی‌گرم در دسی‌لیتر برای مردها و ۹ میلی‌گرم در دسی‌لیتر برای زن‌ها).

نرخ دیابت در هر دو گروه مردها و زن‌ها به‌اندازه‌ی ۳ درصد افزایش یافت و در مردها به ۱۳ درصد و در زن‌ها به ۱۱ درصد رسید. فقط ۳۰ درصد از زن‌ها و ۲۰ درصد از مردها تا سال ۲۰۱۶ دیابت خود را تحت کنترل داشتند.

در مورد فشار خون بالا، تعداد زن‌ها و مردهای مبتلا به فشار خون بالا با کاهش همراه بود. این تعداد در زن‌ها از ۴۳ به ۴۲ درصد و در مردها از ۵۱ به ۴۹ درصد رسیده بود؛ هرچند فقط ۳۰ درصد از زن‌ها و ۲۲ درصد از مردها تا سال ۲۰۱۶ کنترل کافی روی فشار خون بالایشان داشتند.

مصرف سیگار نیز در زن‌ها از ۲۲ به ۱۸ درصد و در مردها از ۲۹ به ۲۲ درصد کاهش یافت. دکتر پیترز می‌گوید:

با ارزیابی تفاوت‌های جنستی در میان عوامل اصلی بروز بیماری‌های قلبی و عروقی در این پژوهش توانستیم دیدگاه‌های مهمی به افراد و پزشکانی که به‌دنبال مدیریت بهتر این عوامل خطرناک هستند، ارائه کنیم. برای شناسایی اثر نسبی کنترل یا حذف هر یک از این عوامل خطر و متعاقب آن ارائه‌ی مؤثرترین راه‌های درمان و پیشگیری از بیماری‌های قلبی، به پژوهش‌های جنسیتی بیشتری نیاز است.