تب ها

پرسش های متداول

[toggle title=”سوال اینجا قرار می گیره”]
[image source=”http://imediapixel.net/demo/ecobiz/wp-content/uploads/2011/05/image1.jpg” align=”left”]

 نباید نگران شد هر چند براساس تحقیقاتی که انجام گرفته است عامل ارث درایجاد دیابت به اثبات رسیده است ( در نوع یک که معمولا در کودکی بروز می کند، ارث عامل زمینه ایست. و نیز در دیابت نوع 2 مسبب آن چند فاکتوری می باشد ) عامل فامیلی وژنتیک در بروز آنها سهم بسیار ناچیزی دارد. برای بروز دیابت عامل ارث به تنهایی کافی نیست و عوامل دیگر محیطی (نوع زندگی / رنگ پوست – درسفید پوستان بیشتر است / آب و هوا – درهوای سرد وفصل زمستان بیشتر است / نحوه زندگی و میزان فعالیت و نوع تغذیه ) در بروز دیابت موثرند. بنابراین نمی توان دقیقا با وجود یک پدر یا مادر دیابتی عنوان کرد که به چه درصدی در فرزند آنان دیابت بروز می کند. 

.

[/toggle]

[toggle title=”سوال اینجا قرار می گیره”]
[image source=”http://imediapixel.net/demo/ecobiz/wp-content/uploads/2011/05/image1.jpg” align=”left”]

 نباید نگران شد هر چند براساس تحقیقاتی که انجام گرفته است عامل ارث درایجاد دیابت به اثبات رسیده است ( در نوع یک که معمولا در کودکی بروز می کند، ارث عامل زمینه ایست. و نیز در دیابت نوع 2 مسبب آن چند فاکتوری می باشد ) عامل فامیلی وژنتیک در بروز آنها سهم بسیار ناچیزی دارد. برای بروز دیابت عامل ارث به تنهایی کافی نیست و عوامل دیگر محیطی (نوع زندگی / رنگ پوست – درسفید پوستان بیشتر است / آب و هوا – درهوای سرد وفصل زمستان بیشتر است / نحوه زندگی و میزان فعالیت و نوع تغذیه ) در بروز دیابت موثرند. بنابراین نمی توان دقیقا با وجود یک پدر یا مادر دیابتی عنوان کرد که به چه درصدی در فرزند آنان دیابت بروز می کند. 

.

[/toggle]

[toggle title=”سوال اینجا قرار می گیره”]
[image source=”http://imediapixel.net/demo/ecobiz/wp-content/uploads/2011/05/image1.jpg” align=”left”]

 نباید نگران شد هر چند براساس تحقیقاتی که انجام گرفته است عامل ارث درایجاد دیابت به اثبات رسیده است ( در نوع یک که معمولا در کودکی بروز می کند، ارث عامل زمینه ایست. و نیز در دیابت نوع 2 مسبب آن چند فاکتوری می باشد ) عامل فامیلی وژنتیک در بروز آنها سهم بسیار ناچیزی دارد. برای بروز دیابت عامل ارث به تنهایی کافی نیست و عوامل دیگر محیطی (نوع زندگی / رنگ پوست – درسفید پوستان بیشتر است / آب و هوا – درهوای سرد وفصل زمستان بیشتر است / نحوه زندگی و میزان فعالیت و نوع تغذیه ) در بروز دیابت موثرند. بنابراین نمی توان دقیقا با وجود یک پدر یا مادر دیابتی عنوان کرد که به چه درصدی در فرزند آنان دیابت بروز می کند. 

.

[/toggle]

[toggle title=”سوال اینجا قرار می گیره”]
[image source=”http://imediapixel.net/demo/ecobiz/wp-content/uploads/2011/05/image1.jpg” align=”left”]

 نباید نگران شد هر چند براساس تحقیقاتی که انجام گرفته است عامل ارث درایجاد دیابت به اثبات رسیده است ( در نوع یک که معمولا در کودکی بروز می کند، ارث عامل زمینه ایست. و نیز در دیابت نوع 2 مسبب آن چند فاکتوری می باشد ) عامل فامیلی وژنتیک در بروز آنها سهم بسیار ناچیزی دارد. برای بروز دیابت عامل ارث به تنهایی کافی نیست و عوامل دیگر محیطی (نوع زندگی / رنگ پوست – درسفید پوستان بیشتر است / آب و هوا – درهوای سرد وفصل زمستان بیشتر است / نحوه زندگی و میزان فعالیت و نوع تغذیه ) در بروز دیابت موثرند. بنابراین نمی توان دقیقا با وجود یک پدر یا مادر دیابتی عنوان کرد که به چه درصدی در فرزند آنان دیابت بروز می کند. 

.

[/toggle]

 

[spacer]

[tabs]
[tab title=”تب شماره یک”]
[image source=”http://imediapixel.net/demo/ecobiz/wp-content/uploads/2011/05/image1.jpg” alt=”” align=”left”]

نباید نگران شد هر چند براساس تحقیقاتی که انجام گرفته است عامل ارث درایجاد دیابت به اثبات رسیده است ( در نوع یک که معمولا در کودکی بروز می کند، ارث عامل زمینه ایست. و نیز در دیابت نوع 2 مسبب آن چند فاکتوری می باشد ) عامل فامیلی وژنتیک در بروز آنها سهم بسیار ناچیزی دارد. برای بروز دیابت عامل ارث به تنهایی کافی نیست و عوامل دیگر محیطی (نوع زندگی / رنگ پوست – درسفید پوستان بیشتر است / آب و هوا – درهوای سرد وفصل زمستان بیشتر است / نحوه زندگی و میزان فعالیت و نوع تغذیه ) در بروز دیابت موثرند. بنابراین نمی توان دقیقا با وجود یک پدر یا مادر دیابتی عنوان کرد که به چه درصدی در فرزند آنان دیابت بروز می کند. 

[bulletlist]

  • sed quia numquam eius modi tempora
  • architecto beatae vitae dicta explicabo
  • nemo enim ipsam voluptatem voluptas

[/bulletlist]
[/tab]
[tab title=”تب شماره دو”]
[image source=”http://imediapixel.net/demo/ecobiz/wp-content/uploads/2011/05/image1.jpg” align=”right”]

نباید نگران شد هر چند براساس تحقیقاتی که انجام گرفته است عامل ارث درایجاد دیابت به اثبات رسیده است ( در نوع یک که معمولا در کودکی بروز می کند، ارث عامل زمینه ایست. و نیز در دیابت نوع 2 مسبب آن چند فاکتوری می باشد ) عامل فامیلی وژنتیک در بروز آنها سهم بسیار ناچیزی دارد. برای بروز دیابت عامل ارث به تنهایی کافی نیست و عوامل دیگر محیطی (نوع زندگی / رنگ پوست – درسفید پوستان بیشتر است / آب و هوا – درهوای سرد وفصل زمستان بیشتر است / نحوه زندگی و میزان فعالیت و نوع تغذیه ) در بروز دیابت موثرند. بنابراین نمی توان دقیقا با وجود یک پدر یا مادر دیابتی عنوان کرد که به چه درصدی در فرزند آنان دیابت بروز می کند. 

[checklist]

  • sed quia numquam eius modi tempora
  • architecto beatae vitae dicta explicabo
  • nemo enim ipsam voluptatem voluptas

[/checklist]
[/tab]
[tab title=”تب شماره سه”]

نباید نگران شد هر چند براساس تحقیقاتی که انجام گرفته است عامل ارث درایجاد دیابت به اثبات رسیده است ( در نوع یک که معمولا در کودکی بروز می کند، ارث عامل زمینه ایست. و نیز در دیابت نوع 2 مسبب آن چند فاکتوری می باشد ) عامل فامیلی وژنتیک در بروز آنها سهم بسیار ناچیزی دارد. برای بروز دیابت عامل ارث به تنهایی کافی نیست و عوامل دیگر محیطی (نوع زندگی / رنگ پوست – درسفید پوستان بیشتر است / آب و هوا – درهوای سرد وفصل زمستان بیشتر است / نحوه زندگی و میزان فعالیت و نوع تغذیه ) در بروز دیابت موثرند. بنابراین نمی توان دقیقا با وجود یک پدر یا مادر دیابتی عنوان کرد که به چه درصدی در فرزند آنان دیابت بروز می کند. 

[itemlist]

  • sed quia numquam eius modi tempora
  • architecto beatae vitae dicta explicabo
  • nemo enim ipsam voluptatem voluptas

[/itemlist]
[/tab]
[/tabs]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *