نظرات مشتریان

Parameter

  • column : 2|3|4
  • showpost : -1 to display all items
Example :
[testimonial_list column=2 showpost=-1]

[testimonial_list column=2 showpost=-1]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *