جعبه پیام ها

[col_12]

[info]...[/info]

[info]اینجا متن قرار می گیره[/info]

[success]...[/success]

[success]این یک باکس پیامه [/success]

[warning]...[/warning]

[warning]Custom warning message box [/warning]

[error]...[/error]

[error]Custom error message box [/error]
[/col_12]

[col_12_last]

[highlight_yellow]....[/highlight_yellow]

scelerisque non nulla. [highlight_yellow]Integer pretium adipiscing eros nec ullamcorper.[/highlight_yellow] Nunc diam nisl, mollis vitae gravida quis, sollicitudin vel turpis leo facilisis

[highlight_dark]....[/highlight_dark]

scelerisque non nulla. [highlight_dark]Integer pretium adipiscing eros nec ullamcorper.[/highlight_dark] Nunc diam nisl, mollis vitae gravida quis, sollicitudin vel turpis leo facilisis

[highlight_green]....[/highlight_green]

scelerisque non nulla. [highlight_green]Integer pretium adipiscing eros nec ullamcorper.[/highlight_green] Nunc diam nisl, mollis vitae gravida quis, sollicitudin vel turpis leo facilisis

[highlight_red]....[/highlight_red]

scelerisque non nulla. [highlight_red]Integer pretium adipiscing eros nec ullamcorper.[/highlight_red] Nunc diam nisl, mollis vitae gravida quis, sollicitudin vel turpis leo facilisis

[/col_12_last]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *