برگرداندن ارز به داخل کشور

به نقل از پردیس فناوری کیش:

رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه فرم هایی را جلوی ما گذاشته اند مبنی بر اینکه چقدر صادرات داشته اید، تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور با فرم نمی شود ارز به کشور برگرداند.

ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران امروز در نشست ارائه برنامه های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ارزش کالاهای مشخص شده در گمرک برای صادرات بیشتر از ارزش واقعی صادراتی آنها است و بر این اساس از ما انتظار دارند که ارز صادراتی خود را به کشور بر گردانیم.

وی افزود: دولت با توجه به اینکه نمی خواهد ارزش صادرات کالا در دوره خود پایین بیاید حاضر نیست نرخ پایه کالاهای صادراتی را پایین بیاورد درحالی که خود میداند ارزش کالاهای صادراتی این رقم نیست.

رییس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: دولت با این کار بخش خصوصی را خراب و این طور وانمود میکند که بخش خصوصی از طریق صادرات به دنبال انتقال سرمایه خود به خارج از کشور است.

وی با بیان اینکه فرم هایی را جلوی ما گذاشته اند مبنی بر اینکه چقدر صادرات داشته اید، تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور با فرم نمی شود ارز به کشور برگرداند.

صادرکنندگان تمایلی به عرضه منابع حاصل از صادرات در بازار داخل ندارند

اما دولت از شروع شکل گیری بحران ارزی، به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت ، تصمیم گرفت فروش ارز به هر نرخی به جز ۴۲۰۰ تومان را ممنوع اعلام کند.

از آن زمان صادرکنندگان موظف شده اند ارز حاصل از صادرات خود را تنها به همین نرخ، که بسیار پایین تر از قیمت بازار آزاد است، تحت نظارت بانک مرکزی به فروش برسانند.

هدف از اجرای این رویه افزایش عرضه ارز ارزان در بازار داخلی و در نتیجه کاهش التهابات بازار بود، اما در عمل اجرای آن نتایجی عکس به همراه داشت؛ الزام صادرکنندگان به  فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰ تومان، موجب شد صادرکنندگان تمایلی برای بازگرداندن منابع حاصل از فروش ارز به داخل کشور نداشته باشند که به کاهش عرضه  در بازار داخلی منجر شد.

در مواردی نیز که صادرکنندگان از مسیر سامانه نیما ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش رساندند، عملا قواعدی را به صورت غیررسمی اعمال نمودند که قیمت ارز با بازار آزاد برابری کند.