معرفی کتاب چهار اثر فلورانس

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه فرهنگ و هنر:

فلورانس اسکاول شین (۲۴ سپتامبر ۱۸۷۱–۱۷ اکتبر ۱۹۴۰) تصویرگر کتاب و هنرمند آمریکایی بود که از میانه عمرش به فرقه تفکر نو پیوست و کتبی در ترویج دیدگاه‌های این فرقه نوشت.

در این مطلب می خواهیم به معرفی کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین (۱۹۴۰-۱۸۷۱)  یکی از کتاب هایی است که در ایران از چاپ شصتم فراتر رفته است ، بپردازیم.

کتاب چهار اثر از فلورانس

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین یکی از کتاب هایی است که در ایران از چاپ شصتم فراتر رفته و خوانندگان بسیاری را به خود جلب نموده است. فلورانس نویسنده‌ی آمریکایی، سالیان بسیار در مقام هنرمند (نقاش) و خطیب، نامی بلندآوازه داشت.

افراد بی‌شماری در کلاس‌هایش شرکت می‌جستند و از این طریق، پیام معنویت را به گروهی وسیع می‌رساند. بزرگ‌ترین راز موفقیتش اسکاول شین این بود که همواره خودش بود: ساده و صمیمی و بی‌تکلف و شوخ‌طبع. هرگز نخواست ادیب مآب یا دارای نفوذی تحمیلی باشد. معنویت و روحانیتش در برابر برخورد های ساده و عوامانه مخفی میماند و به دشواری می توان به مقام معنویش پی برد. آموزش های او در قالب مثالهای عملی و رفتار های روزمره همراه بود. تخصص اصلی او پیش از اینکه آموزگار حقیقت و معنوی شود، نقاش کتاب بود.

از کتابهای دیگر او می توان به« بازی زندگی و راه این بازی »، « نفوذ کلام »،« در مخفی توفیق »، « کلام تو عصای معجزه گر توست» می توان نام برد.

چند جمله از فلورانس :

اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت. باور ، نیرومندتر از خوش بینی است آدمی باید آنچه را که در ازای کار خودش به او باز می گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛ بدون چشم داشت دادهای، پس بدون چشم داشتن بگیر.

قسمت هایی از کتاب چهار اثر از فلورانس

تنها به سه منظور کلامتان را به کار ببرید،برای طلب شفاو برکت و سعادت هر آنچه آدمی درباره دیگران بگوید درباره او خواهند گفت، و هر آنچه که برای دیگری آرزو کند تنها برای خود آرزو کرده است، نفرین به خود دشنام دهنده باز می گردد، اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است.

همان ذهن ناهشیار است که باید از تفکر نادرست رهانیده شود. ذهن ناهشیار باید با روح باز گردانده شود. کتاب چهار اثر فلورانس برای کسانی که به دنبال آرامش هستند، برای کسانی که خشم و اندوه تمام وجودشان را گرفته، کسانی که شفا برایشان غیر قابل باور است، کسانی که هنوز نمی دانند چطور آرزو کنند، کسانی که هیچ هدفی در زندگی ندارند نوشته شده است.

آثار اسکاول شین

کتاب‌های اسکاول شین در آمریکا، وبرخی کشورهای اروپایی و ایران چاپ شده‌است. انتشارات کتابسرا از سال ۱۳۷۳ و همچنین نشر پیکان از سال ۱۳۸۱ به نشر این کتاب به زبان فارسی پرداخته‌اند.

بازی زندگی و راه این بازی (۱۹۲۵) کلام تو عصای معجزه گر توست. (۱۹۲۸) دٙرِ مخفی توفیق (۱۹۴۰) نفوذ کلام (۱۹۵۹) چهاراثر از اسکاول شین امت فاکس(Emmet Fox)دربارهٔ فلورانس اسکاول شین می‌گوید: بزرگترین راز موفقیت او همیشه خودش بود همواره ساده، بی‌تکلف، صمیمی و شوخ‌طبع.

چند جمله از این نویسنده

شر زاییده خیالات نادرست آدمی است و حاصل اعتقاد به دو قدرت:خیر و شر به جای اعتقاد به یک قدرت یعنی خدا. تنها آن چیزهایی را به خود جذب می‌کنید که بی‌نهایت به آن می‌اندیشید. جائی هست که غیر از تو هیچ‌کس نمی‌تواند آن را پر کند و کاری هست که غیر از تو هیچ‌کس نمی‌تواند آن را انجام دهد.