روز حسابدار مبارک!!

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه مدیریت:

 

خداوند افتتاحیه و اختتامیه همه حسابهاست،ترازش همیشه موزون است و مطالبات مشکوک الوصولی ندارد،حسابداریش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعریف نشدنی است..

حسابداران مغزیک سیستم مالی بوده ومثل زمین استهلاک ناپذیرند.
موفقیت ایشان باارزش ترین دارایی نامشهود ترازنامه شرکت است ولی
ثبتشان نمی کنند. 

 

پردیس فناوری کیش روز حسابدار را به همه حسابداران عزیز تبریک عرض میکند. به امید موفقیت روز افزون تمامی حسابداران…