حسابداری مالیاتی

 حسابداری مالیاتی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت مالی:

مالیات بهترین و منطقی ترین راه برای تأمین بودجه کشور است . دریافت مالیات دقیق و درست از اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند اختلاف طبقاتی در کشور را کاهش دهد و به تأمین خدمات عمومی ضروری کمک کند .سیستم مالیاتی درست و سالم به نظام اقتصادی کشور کمک بسیاری می کند .

هدف از اخذ مالیات معمولا دولت ها مالیات را با اهداف مختلفی اخذ می کنند . از این اهداف می توان به موارد کلی زیر اشاره کرد :

تأمین قسمتی از هزینه های عمومی دولت (اهداف درآمدی)

دولت ها برای تأمین مخارج جامعه جهت رفع نیازهای اساسی و عمومی افراد جامعه این مالیات را اخذ می کنند .

تقسیم عادلانه درآمد و ثروت در جامعه (اهداف توزیعی)

اگر دولت دارای سیستم مالیاتی کارآمدی باشد می تواند به تحقق این هدف کمک کند . دولت با گرفتن مالیات از صاحبان درآمد و مصرف آن برای حمایت از فقراء و کم درآمدها می تواند به توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه دست پیدا کند .

کنترل نرخ تورم جامعه (هدف گذاری تثبیتی)

دولت می تواند هنگامی که تورم در جامعه وجود دارد با بالا بردن نرخ مالیات بر مصرف تقاضای کل جامعه را کم کند ؛ و یا اینکه در حالت رکود اقتصادی دولت با پایین آوردن نرخ مالیات و یا گاهی حتی با دادن یارانه بر مصرف مردم را ترغیب به خرید کالاها کند .

کنترل حجم واردات و صادرات (اهداف تخصیصی)

دولت با هدف جهت دهی جامعه به سوی مصرف برخی کالاها این مالیات را وضع می کند . مثلا با افزایش مالیات بر مصرف کالاهای وارداتی مردم را به مصرف کالاهای داخلی  ترغیب کند و یا با افزایش مالیات کالاهای زیان بخش همچون سیگار باعث کم تر شدن تولید و مصرف آن کالا شود .

مالیات در صورتی می تواند اثر بخش باشد و به اهداف خود دست پیدا کند که از اصول خود پیروی کند در غیر این صورت نه تنها نمی تواند به اهداف خود دست پیدا کند بلکه ممکن است که تأثیرات معکوس نیز داشته باشد .

انواع مالیات

بر اساس قانون مالیاتی کشور مالیات های قابل وصول توسط دولت به دو گروه اصلی تقسیم می شود :

گروه اول – مالیات های مستقیم

مالیات هایی هستند که مشخصات پرداخت کنندگان آنان برای سازمان مالیاتی کشور مشخص است . در واقع این نوع مالیات به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد کسر می شود . مالیات های مستقیم به دو دسته زیر تقسیم می شوند :

۱- مالیات بر دارایی

مالیاتی است که به اموال و دارایی شخص تعلق می گیرد . این نوع مالیات شامل موارد زیر است :

مالیات بر ارث

مالیات بر حق تمبر

مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر سالانه املاک

مالیات بر مستغلات مسکونی خالی

۲- مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد مالیاتی است که بر اساس نرخ مالیاتی مقرر در همان سال از درآمد های به دست آمده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می شود . این نوع مالیات شامل موارد زیر است :

مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد کشاورزی

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات درآمد اتفاقی

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

گروه دوم – مالیات های غیر مستقیم

این گروه از مالیات ها ، مالیات هایی هستند که مشخصات پرداخت کننده آن برای سازمان مالیاتی کشور نا مشخص است . این مالیات ها به قیمت نهایی کالاها و خدمات اضافه می شود و به مصرف کننده تحمیل می شود . این مالیات به دسته های زیر تقسیم می شود :

۱- مالیات بر واردات

مالیات بر حقوق گمرکی

مالیات بر سود بازرگانی

مالیات بر حق ثبت سفارش کالا

مالیات بر واردات اتومبیل

مالیات بر حق ثبت

۲- مالیات بر مصرف و فروش

مالیات بر فرآورده های نفتی

مالیات بر تولید الکل طبی و بهداشتی

مالیات بر نوشابه های غیر الکلی

مالیات بر فروش سیگار

مالیات بر اتومبیل

مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل

مالیات بر حق اشتراک تلفن های خودکار و خدمات مخابراتی بین المللی

مالیات بر نوار ضبط صوت و تصویری

مالیات فروش خاویار

مالیات بر ارزش افزوده (از ابتدای مهر ماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شده است . )

اصول اخذ مالیات

    دو اصل در اخذ مالیات همواره باید رعایت شود :

 1. اصل فایده

 2. اصل توانایی پرداخت

مالیات بر مصرف و فروش بر اساس اصل فایده است . یعنی هر فرد به میزانی که از خدمات دولتی استفاده می کند ، به همان میزان در تأمین هزینه های دولتی نیز مشارکت کند .

مالیات بر درآمد بر اساس اصل توانایی پرداخت است . یعنی هر شخصی به هر میزانی که توانایی دارد در پرداخت مالیات مشارکت کند .

مالیات های تکلیفی

 مالیات های تکلیفی ، مالیات های هستند که پرداخت کنندگان وجوه طبق قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر و پرداخت آن ها در مواعد قانونی تعیین شده می باشند . این مالیات ها شامل موارد زیر هستند :

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات حق الوکاله

مالیات حق الزحمه

مالیات بر درآمد اجاره املاک

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی

مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج

مالیات مؤسسات بیمه

مالیات مدیران تصفیه اشخاص حقوقی

مالیات مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها

مالیات منافع بلاعوض اموال

مالیات نقل و انتقال سهام

اشخاص مشمول مالیات

به استناد ماده ۱ ق.م.م اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

 1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

 2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

 3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند .

 4. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند .

 5. هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند .

اشخاص مشمول مالیات به طور خلاصه در جدول زیر نشان داده شده است .

اشخاص مشمول مالیات ایرانی مقیم ایران ایرانی مقیم خارج از ایران غیر ایرانی
اموال و درآمد حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
اموال یا املاک در ایران مشمول مشمول مشمول مشمول مشمول مشمول
درآمد تحصیل شده در ایران مشمول مشمول مشمول مشمول مشمول مشمول
درآمد تحصیل شده در خارج از ایران مشمول مشمول مشمول

اشخاص معاف از مالیات

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات نمی باشند :

 1. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی .

 2. دستگاه هایی که بودجه ی آن ها وسیله ی دولت تأمین می شود .

 3. شهرداری ها .

لازم به ذکر است که :

شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به مؤسسات بالا باشد از پرداخت مالیات معاف نیستند .

اگر هر یک از مؤسسات بالا فعالیتی غیر از فعالیت های مؤسسه داشته باشد و از آن طریق کسب سود کند ، درآمدهایی که از فعالیت های غیر فعالیت مشخص مؤسسه کسب می کند مشمول مالیات است .

معافیت های مالیاتی مذکور برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری است .

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض . مالیات ممکن است به شخص ، موسسه ، دارایی و غیره تعلق گیرد .

مالیات بر درآمد مشاغل

به منظور تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش سطح رضایتمندی و کاهش ترددهای غیر ضروری آنان، با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، ارسال الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ با استفاده از کد ملی(username  ) و کد رهگیری ( password ) که در هنگام پیش ثبت نام الکترونیکی تخصص یافته،کفایت داشته ونیازی به چاپ و ارائه نسخه کاغذی اظهارنامه به واحد مالیاتی نمی باشد.

کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران و سایر افرادی که به صورت شخصی حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و به طور انفرادی یا مشارکت مدنی فعالیت دارند به تفکیک بندهای الف، ب و ج ماده قانون مالیات های مستقیم (ق.م.م) مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشند.

تکالیف مؤدیان

 1. صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت ، مراتب را کتبأ به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام نمایند و دفترچه ثبت نام دریافت و با تکمیل آن ، نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.

 2. صاحبان مشاغل می بایست نسبت به ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی به منظور بهره مندی از خدمات الکترونیکی نوین اقدام نمایند. لذا باید با مراجعه به نشانی WWW.TAX.GOV.IR وپس از انجام مراحل پیش ثبت نام ، نام کاربری و رمز عبور دریافت و در نهایت مراحل ثبت نام خود را کامل نمایند. مؤدیانی که مراحل ثبت نام الکترونیکی خود تکمیل نمایند، از مزایای تسهیلات خدمات الکترونیکی نظیر: امضای الکترونیکی در فرایندهای مالیاتی ، پرداخت الکترونیکی و تسلیم الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی و… برخوردار خواهند گردید.

 3. تمامی صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی هر سال خود را تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده ۱۳۱ (ق.م.م) پرداخت نمایند.

 4. محل تسلیم اظهارنامه مؤدیانی که محل شغل ثابت ندارند ، اداره امور مالیاتی محل سکونت آن ها می باشد.

 5. صاحبان کارگاه ها و واحدهای تولیدی که دارای دفتر، فروشگاه و شعبه در سایر محل ها هستند، می بایست اظهارنامه مربوط به تمامی فعالیت های انجام شده را به اداره امور مالیاتی محل اسقرار کارگاه یا واحد تولیدی ، تحویل نمایند.

 6. اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد ، خواهد بود.

 7. بر اساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه، صاحبان مشاغل براساس اولویت ، از اول سال ۱۳۹۲ملزم به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه های فروش ( مکانیزه فروش )گردیده اند.

ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، تکلیف صاحبان مشاغل مختلف را در خصوص نگهداری دفتر و اسناد و مدارک مثبته در سه گروه به شرح ذیل مشخص نموده است:

الف) مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۶ ق.م.م

صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند ، مانند : بازرگانان ، صاحبان مؤسسات حسابرسی ، مهندسی ، تبلیغاتی و بازاریابی،حمل و نقل موتوری….، صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی ، بیمارستان ها ، متل ها و هتل ها ، مراکز آموزشی و….، بنکداران و عمده فروشی ها و…

ثبت و پلمب دفاتر روزنامه و کل ، در سال اول باید حداکثر تا ۳۰روز پس از شروع فعالیت و در سنوات آتی باید قبل از شروع سال مالیاتی (شمسی) با مراجعه و درخواست مؤدی ، توسط اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مربوط انجام شود.

ب) مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۶ق.م.م

صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر مشاغل ( درآمد و هزینه ) هستند. مانند : صاحبان کارگاه های صنعتی ، مشاغل ساختمانی ، مراکز فرهنگی ، سینماها ، مشاغل فیلمبرداری،میهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی ، آزمایشگاها ، نمایشگاه های اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و… سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و…

نکته ۱: ثبت دفتر درآمد و هزینه ، در سال اول فعالیت باید حداکثر تا ۳۰ روز پس از شروع فعالیت و در سنوات آتی باید قبل از شروع سال مالیاتی ( شمسی ) با مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوط انجام شود .

نکته ۲: راهنمای تحریر و تنظیم این دفاتر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ، در اختیار اتحادیه ها و مجامع امور صنفی قرار گرفته است .

ج) مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۶ق.م.م

صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) نیستند ، مشمول بند (ج) بوده و ارائه صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی برای آن ها کفایت می نماید .

صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۶ ق.م.م در صورت پرداخت موارد موضوع ماده (۱۰۴) قانون مذکور ، مکلفند در هر پرداخت ، مالیات تکلیفی را کسر و ظرف مدت سی روز به حساب اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی ، واریز نمایند.

اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۶ ق.م.م مکلفند مطابق دستور العمل موضوع ماده ۱۶۹مکرر ق.م.م ضمن صادر نمودن صورت حساب برای معاملات و درج شماره اقتصادی خود در تمامی صورت حساب ها، فرم ها واوراق مربوط، فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل ترتیبات مورد نظر سازمان امور مالیاتی، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن ، به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعین درآمد مشمول مالیات

الف) با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

در صورت قبولی دفاتر ارائه شده از سوی مؤدی ،درآمد مشمول مالیات ،به شرح ذیل محاسبه می شود:

( استهلاکات + هزینه های قابل قبول ) – ( سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات )= درآمدمشمول مالیات

ب) از طریق علی الرأس

در موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی الرأس تشخیص خواهد شد .

ب-۱) در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد ، تسلیم نشده باشد .

ب-۲) در صورتی که مؤدی به درخواست اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید .

ب-۳) در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای درآمد مشمول مالیات ، به نظر ادهره امور مالیاتی ، غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود ، یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود .

سازمان امور مالیاتی می تواند برای برخی از اصناف و مشاغل و در مناطق مقنضی ، در هر سال درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤئیان مشمول بند ( ج ) ماده ۹۵ ( ق.م.م ) را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود ، وصول نماید .

سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای مطلوب تر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خود اظهاری ، طرح خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل موضوع بند های الف ، ب و ج ماده قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مؤدیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود

شرایط خود اظهاری :

 1. ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی در موعد مقرر قانونی

 2. تکمیل اظهارنامه مالیاتی شامل ” ترازنامه و حساب سود و زیان ” برای هر یک از مؤدیان بند ( الف ) و ” حساب درآمد و هزینه ” برای هر یک از مؤدیان بند ( ب ) و ” خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه ” برای هر یک از مؤدیان بند ( ج )

 3. در موارد تقسیط مالیات ابرازی ، پرداخت حداقل ۴۰% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۳

توجه : اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند ، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده ، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند .

معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول

معافیت مالیاتی

درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم کرده اند و تا میزان معافیت مالیات بر حقوق ( برای عملکرد سال ۱۳۹۲ معدل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰ ریال ) از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ ماده ۱۳۱ ( ق.م.م ) مشمول مالیات خواهد بود .

نکته ۱ : عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب عدم برخورداری از معافیت مذکور می باشد .

نکته ۲ : بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، در طول اجرای برنامه ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰ ) تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر ، شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است .

نکته ۳ : در مشارکت های مدنی ، شرکا حداکثر از ۲ معافیت استفاده خواهند کرد و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود .

نکته ۴ : شرکایی که رابطه زوجیت دارند به لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی می شوند و معافیت تنها به زوج تعلق می گیرد .

نکته ۵ : با عنایت به حکم مالیاتی بند ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، ( موضوع تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۱۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م برای صاحبان مشاغل وسایط نقلیه ، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ حذف گردیده است .

هزینه های قابل قبول ( در صورت قبولی دفاتر )

هزینه هایی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، قابل قبول خواهند بود که :

 1. در حدود متعارف متکی به مدارک باشند .

 2. منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در سال مالی مورد رسیدگی با رعایت حد نصاب های مقرر باشند .

برخی از هزینه های قابل قبول در ماده ۱۴۸ ق.م.م عبارتند از :

قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت مواد مصرفی در کالا و خدماتفروخته شده .

هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی و به شرح بند ( ۲ ) ماده ۱۴۸ ق.م.م

کرایه محل در صورتی که اجاری می باشد .

مخارج سوخت ، برق ، روشنایی ، آب ، مخابرات و ارتباطات .

مخارج حمل و نقل و هزینه های ایاب و ذهاب و انبار داری .

هزینه استهلاک دارایی های ثابت .

هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش ( pos مکانیزه فروشگاهی ) یا یارانه ( اعم از سخت افزار و نرم افزار ) برای مؤدیانی که ملزم به استفاده از سامانه موصوف شده اند ، در اولین سال ، قابل احتساب خواهد بود .

نکته ۱ : مالیات بر درآمد و محلقات آن و سایر مالیات هایی که به موجب مقررات پرداخت می شود و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد ، در قانون مالیاتی هزینه نبوده و قابل قبول نمی باشد .

نکته ۲ : برای مشاهده مشروح هزینه های قابل قبول به ماده ۱۴۸ ق.م.م مراجعه شود .

مراجع حل اختلاف مالیاتی

در مواردی که مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده ، معترض باشد ، می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و ممدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید .

در صورتی که مسئول مربوط دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را در تعدیل درآمد ، موثر تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد ، مراتب پشت برگ تشخیص منعکس و به امضاء مسئول مربوط و مؤدی رسیده و درآمد مشمول مالیات تعیین شده قطعی می گردد .

هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد ممندرج در برگ تشخیص مؤثر واقع نگردد ، پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد گردید و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است . مگر اینکه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدی ، مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر محول خواهد شد .

در این مرحله مؤدی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را در همان مهلت مقرر پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را تسلیم نماید 

بازار های مالی

بازارهای مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله می شوند. داراییهای مالی داراییهایی مثل سهام و اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکتهای منتشر کننده آنها وابسته است.

 

تفاوت داراییهای مالی با داراییهای واقعی در این است که داراییهای واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتومبیل، املاک و مستغلات، و وسایل منزل.

یکی از راههای سرمایه گذاری خرید داراییهای مالی است. مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس انداز و سرمایه گذاری. دوم اینکه خرید داراییهای واقعی و بلااستفاده نگه داشتن آنها به امید گرانتر شدن در آینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است و ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. مگر آنگه از آن استفاده شود. مثل اینکه شخصی اتومبیل و یا خانه‌ای بخرد و آن را اجاره دهد.

 

چند نوع از داراییهای مالی عبارتند از:

 

سپرده های سرمایه گذاری در بانکها، طرح های بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارایه می شود، انواع بیمه نامه های شرکتهای بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید و فروش می شود.

در اقتصاد، بازار مالی به مکانیزمی اطلاق می شود که امکان خرید و فروش سهام ، کالا یا هر محصول قابل تبادلی را برای مشارکت کنندگان با هزینه ای پایین فراهم می آورد.

بازارهای مالی چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل و افزایش نقدینگی در جهان است. وظیفه بازارها گردآوری خریداران و فروشندگان علاقه مند به مشارکت در بازار است. در واقع تمامی بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه (قرض گیرندگان) و دارندگان سرمایه (قرض دهندگان) هستند.

 

کارکردهای بازار مالی

 

جذب و تجهیز پس‌اندازها و تخصیص بهینه منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)

انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی نقش اساسی بخش مالی اقتصاد است. واحدهای اقتصادی به‌طور کلی شامل واحدهای دارای پس‌انداز و واحدهای سرمایه‌گذاری هستند.

نقش بازارهای مالی این است که این دو گروه مزبور را به یکدیگر نزدیک کند و راهکاری فراهم نمایند ‌که وجوه از واحدهای دارای مازاد پس‌انداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع یا کسری پس‌انداز انتقال یابد. بدیهی است که تأثیر این نقل‌و‌انتقال وجوه فراهم آوردن امکانات سرمایه‌گذاری مولد است.

بنابراین ملاحظه می‌شود که در صورت عدم وجود یا ضعف بازارهای مالی، امکان تحقق سرمایه‌گذاری‌های مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت.

 

 

تعیین قیمت وجوه و سرمایه

 

قیمت وجوه و سرمایه نیز در بازارهای مالی تعیین می‌شود. بنابراین بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه، بنگاه‌ها را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مالی کمک می‌کنند.

به‌طوری که قیمت بازاری سرمایه توسط بنگاه می‌تواند با بازده انتظاری ناشی از آن مورد مقایسه قرار گیرد و بدین‌ترتیب بنگاه‌ها سرمایة خود را به سرمایه‌گذاری‌هایی که بازدة آن‌ها بالاتر یا مساوی هزینة سرمایة آن‌هاست اختصاص دهند. همچنین با استفاده از هزینة سرمایه که در بازار مالی تعیین می‌شود، امکان مقایسه و ترجیح سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می‌شود.

اما فرآیند کشف قیمت در بازارهای مالی زمانی به درستی و به شکل عادلانه انجام می‌گیرد که شرایط رقابتی بر بازار حاکم باشد. در این شرایط عرضه و تقاضای وجوه و سرمایه، قیمت را تعیین می‌کند و قیمت تعیین شده توسط بازار بهترین راهنما برای عرضه‌کنندگان وجوه یعنی پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران و تقاضاکنندگان وجوه یا سپرده‌پذیران خواهد بود.

بدین‌وسیله تصمیم‌گیری برای هر دو گروه آسان خواهد شد و منابع سرمایه‌ای به بهترین نحو تخصیص خواهد یافت.

 

انتشار و تحلیل اطلاعات

بازارهای مالی، اطلاعات را گردآوری می‌نمایند و از طریق قیمت‌های منتشر شده منعکس می‌نمایند. حتی افرادی که فرآیند پرهزینه ارزیابی بنگاه‌ها و مدیران و شرایط بازار سهام را طی نکرده‌اند، می‌توانند قیمت‌های سهام را که منعکس کنندة اطلاعاتی است که دیگران به دست آورده‌اند، مشاهده کنند. انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط بازارهای مالی باعث می‌شود تا جامعه منابع ناچیزی را به منظور به دست آوردن اطلاعات هزینه کند. اقتصادی شدن کسب اطلاعات دربارة فرصت‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند به تخصیص بهتر منابع منجر گردد.

تسهیل دادوستدها

سیستم‌های مالی که هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهند، می‌توانند موجب تخصصی‌تر شدن فعالیت‌ها، نوآوری تکنولوژی و رشد اقتصادی شوند. همان‌طور که آدام اسمیت (1779) نیز ادعا می‌کند، هزینة مبادلاتی کمتر باعث تخصصی‌تر شدن کارها می‌شود. وجود واسطه‌ای همانند پول، باعث می‌شود تا هزینه‌های مبادله کالا تا حد زیادی کاهش یابد و امر مبادله ساده‌تر و روان‌تر گردد. وجود نهادهای واسطه‌ای نیز خود باعث کاهش این هزینه‌ها، تقسیم کار بهتر و در نتیجه کارآیی و رشد بالاتر می‌شود.

توزیع خطر و مدیریت ریسک

بازارهای مالی علاوه بر تخصیص سرمایة پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می‌کنند. در واقع ریسک اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک و توزیع می‌شود. به عبارت دیگر بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) در ابعاد وسیع ریسک افرادی را که در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند به پس‌انداز کنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازدة غیرمطمئن هستند، منتقل و بین آن‌ها توزیع می‌کنند.

بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه‌گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری می‌کنند. ایجاد تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می‌شود. کل ریسک به این علت کاهش می‌یابد که زیان در بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه‌گذاری‌ها جبران می‌شود.

بازارهای مالی همچنین ریسک عدم نقدشوندگی را کاهش می‌دهند. نقدشوندگی، عبارت از سهولت تبدیل دارایی‌ها به قدرت خرید در قیمت‌های مورد توافق است. هزینه‌های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقدشوندگی شده و ریسک را افزایش می‌دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل دادوستدها به کاهش ریسک عدم نقدشوندگی کمک می‌کنند.

 

طبقه بندی بازارهای مالی

 

 

بازارهای مالی بر پایه معیارهای متفاوتی قابل طبقه‌بندی هستند:

طبقه‌بندی بر اساس نوع دارایی

طبقه‌بندی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار

طبقه بندی بر اساس سررسید تعهدات مالی

بر اساس نوع دارایی، می‌توان بازار اوراق بهادار را به دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:

الف- بازار سهام در این بازار، سهام شرکت‌ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، دادوستد می‌شود.

ب – بازار اوراق بدهی بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت(اوراق قرضه) دادوستد می‌شوند.

ج – بازار ابزارهای مشتق ب ازاری است برایمعاملات ابزارهایی مبتنی بر دارایی‌های مالی یا فیزیکیکه از آن جمله می توان بهاختیار معامله و قرارداد آتی اشاره کرد.

 

طبقه بندی بازار های مالی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار:

 

بازار دست اول (اولیه) شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به‌دست می‌آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می‌شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می‌شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.

 

بازار دست دوم (ثانویه) پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن ‌که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می‌شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پیدا می‌کنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش ‌دهد، ضمن این‌که شرایطی فراهم می‌آورد که قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.

 

دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می‌شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می‌شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می‌شود و در نتیجه ضربه‌های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه‌گذار خواهد داشت.

 

طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس سررسید تعهدات مالی:

الف ) بازار پول

بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.

ب ) بازار سرمایه

برپایه طبقه‌بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی‌ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.

مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست.

انواع نرم افزار حسابداری

انواع نرم افزار حسابداری 

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت مالی:

نرم افزارحسابداری معمولا بر حسب اندازه فعالیت و نیاز و توان مالی شرکت ها انتخاب ،خریداری و نصب و راه اندازی می شوند.

در حال حاضر در سیستم حسابداری شرکتها و موسسات به منظور پردازش ،ثبت و نگهداری رویدادهای مالی که بر حسب خصوصیات صنعت متنوع و متعدد هستنداز یک سو واز سوی دیگرتهیه گزارش های مالی و متعاقبا دسترسی به اطلاعات سودمند در زمانی کوتاه نیازمند ابزارهایی هستیم.

این ابزارها بر حسب نیاز شرکتها و موسسات به مروز زمان تولید و توسعه یافته و چنانچه ایرادهایی در زمان استفاده داشته اند بر طرف گردیده و تکامل یافته اند، هم اکنون یکی از ابزارهایی که برای ثبت و نگهداری و تهیه گزارش های مالی مورد استفاده قرار می گیرد ،نرم افزارهای حسابداری هستند.

برآن شدیم که یک بررسی اجمالی از نرم افزارهای مورداستفاده در سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکتها داشته وفهرستی از آنها تهیه و در این مطلب به معرفی آنها بپردازیم .

ابتدا لازم است یک دسته بندی از شرکتها بر حسب اندازه فعالیت و توان مالی داشته باشیم.

در طبقه بندی شرکتها و موسسات ، آنها را به سه دسته از نظر اندازه فعالیت طبقه بندی می کنند .

۱.دسته اول کسب و کارهای بزرگ که دارای توان مالی زیاد و حجم کار خیلی زیاد هستند.

۲.دسته دوم کسب وکار های متوسط که دارای توان مالی و حجم کار متوسط اما رو به رشد هستند .

۳.دسته سوم کسب وکارهای کوچک که دارای توان مالی و حجم کار محدود هستند لیکن فراوانی آنها نسب به دسته اول و دوم بیشتر است.

 

در هر صورت چنانچه یک فارغ التحصیل حسابداری قصد دارد در حرفه حسابداری وارد شود باید حداقل شناختی از نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در شرکتها و موسسات داشته و دست کم مهارت کاربرد نرم افزارحسابداری و نرم افزار پرکاربرد و کلیدی Excel را داشته باشد.

اما لازم است تاکید کنیم مهارت کاربرد نرم افزار حسابداری برای اشتغال در حرفه حسابداری و حسابرسی کافی نیست، در کنار این مهارت باید مهارتهای اساسی حسابداری نیز دارا بود .

متاسفانه در سالهای اخیرفارغ التحصیلان حسابداری با تصور اینکه اگر مهارت استفاده از نرم افزارحسابداری را داشته باشند زمینه اشتغالشان فراهم می شود ، وقت و پول زیادی را در راه آموزش و یادگیری نرم افزار حسابداری صرف کرده اند که با کمال تاسف باید گفت وقت و پولشان را تلف کرده اند و توفیقی نصیب آنها نشده است.

 

به هر حال در زیر باتهیه فهرست نرم افزارهای پرکاربرد، اختصاصی ، تخصصی ، سازمانی مورد استفاده در شرکتها و موسسات و اصناف ( مشاغل)، اقدام به معرفی آنها کرده ایم .

لازم به ذکر است این نرم افزارها به صورت واحد ، تحت شبکه ، چند کاربره و یکپارچه که نمونه ای خیلی کوچک از بکارگیری روش ERP است ،در سیستم های اطلاعاتی بنگاه های اقتصادی ،وزارتخانه ها ،سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی یا بطور کلی موسساتی که با حساب و کتاب و ورود و خروج منابع سرو کار دارندو نیازمند اطلاعات مالی هستند،کاربرد دارند.

 

خاطر نشان می سازد این نرم افزارها به تنهایی قادر به برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی شرکتها و موسسات نیستند بلکه نقش اصلی بکارگیری آنها را عامل انسانی بعهده دارد، آنها ابزاری هستند در دستان انسانهای متخصص، با دانش و تجربه بعنوان حسابدار تا در جهت تولید اطلاعات ارزشمند مالی برای تصمیم گیری بکار گرفته شوند.

 

نرم افزارهای حسابداری عمومی و پرکاربرد

۱.نرم افزار حسابداری ( پر کاربرد ترین نرم افزار)

۲.نرم افزار حقوق ودستمزد

۳.نرم افزار انبار( مدیریت و کنترل موجودیهای جنسی)

۴.نرم افزار مدیریت فروش

۵.نرم افزارخزانه داری(مدیریت وجه نقدو اسنادبهادار ،دریافت وپرداخت)

۶.نرم افزاردارائیهای ثابت(اموال)

۷.نرم افزار بهای تمام شده( حسابداری صنعتی )

۸.نرم افزار خرید و تدارکات و قراردادها

نرم افزارهای نامبرده شده فوق غالیا در شرکتهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و حتی پیمانکاری کاربرد دارند و آموزش و یادگیری بکارگیری ردیف ۱ برای ورود به بازارکار حسابداری لازم است ، اما کافی نیست!

 

نرم افزارهای اختصاصی مورد استفاده در شرکتها و موسسات

۹.نرم افزار سفارشات خارجی(اعتبارات اسنادی)

۱۰.نرم افزار پخش مویرگی

۱۱.نرم افزارحسابداری دولتی

۱۲.نرم افزار خدمات پس از فروش

۱۳.نرم افزار حسابرسی

۱۴.نرم افزار بودجه و اعتبارات

۱۵.نرم افزار مدیریت سهام

نرم افزارهای نامبرده شده ردیف ۹ تا ۱۰ نرم افزارهای مخصوص هستند که در عموم شرکتها کاربرد ندارند و کاربرد آنها بیشتر در شرکتها و موسساتی که نوع خاصی از امور حسابداری و حسابرسی را به اجرا می گذارند کاربرد دارد.

یادگیری کاربرد آنها نیازمند صرف وقت و دارا بودن دانش و تجربه و تخصص مربوط به کارگیری آنها ست.

 

نرم افزار سازمانی بیمه و مالیات (تکلیفی)

۱۶.نرم افزار بیمه تامین اجتماعی

۱۷.نرم افزار ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان

۱۸.نرم افزارتحت وب اظهارنامه مالیات برارزش افزوده

۱۹.نرم افزار اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی ( مالیات بردرآمد)

۲۰.نرم افزار اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی گروه اول ( مالیات بردرآمد)

۲۱.نرم افزار اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی گروه دوم ( مالیات بردرآمد)

۲۲.نرم افزار اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی گروه سوم ( مالیات بردرآمد)

۲۳.نرم افزار اظهارنامه درآمداملاک مخصوص اشخاص حقیقی

۲۴.نرم افزارگزارش فصلی خریدوفروش آنلاین و آفلاین( TTMS)

نرم افزارهای ردیف ۱۶ تا ۲۴ تولید شده بوسیله سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است که برای اجرای تکالیف قانونی مربوطه کاربرد دارند.

افرادی که می خواهند این نرم افزارها را بکار بگیرند ضرورت دارد از دانش و مهارت در موضوع قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها برخوردار باشند و این مهم فقط با آموزش مالیات و بیمه امکانپذیر است.

 

نرم افزارهای تخصصی شرکتها و موسسات

۲۵.نرم افزارحسابداری پیمانکاری وساختمان

۲۶.نرم افزارحسابداری لیزینگ

۲۷.نرم افزار سیستم بانکداری

۲۸.نرم افزارحسابداری صرافی

۲۹.نرم افزار حسابداری بیمارستانی و مراکز درمانی

۳۰.نرم افزارحسابداری صنف طلا فروشی

۳۱.نرم افزار حسابداری صنف رستوران

۳۲.نرم افزار حسابداری آژانس های هواپیمایی

۳۳.نرم افزار حسابداری اصناف ،مشاغل 

و سایر نرم افزارهای تخصصی که نامشان در فهرست فوق نیامده است. 

همانطور که از نام نرم افزارهای معرفی شده ردیف ۲۵ لغایت ۳۳ بر می آید نشان می دهد که این نرم افزارها برای صنایع ،شرکتها و اصناف خاصی طراحی و عرضه شده است ، البته با طراحی هایی که در این نوع نرم افزارها بعمل آمده تسهیل کننده جریان امور حسابداری درشرکتهایی که این نرم افزارها را بکار گرفته اند.

ولی لازم است یادآوری کرد حتی در این نوع صنایع و اصناف و مشاغل هم چنانچه طراحی کدینگ و سرفصل ها متناسب با گردش کارمخصوص این قبیل شرکتها صورت گیرد چه بسا نیازی به استفاده از نرم افزارهای تخصصی نباشد چنانکه شاهد هستیم بسیاری از این نوع شرکتها از همان نرم افزارهای عمومی و پر کاربرد استفاده می کنند. 

خیلی از شرکتها با برون سپاری خدمات حسابداری خود بدون استفاده از نرم افزارهای تخصصی امور حسابداری خود با صرفه جویی قابل توجه به انجام می رسانند. 

 

و در نهایت :

۳۴.نرم افزار فوق العاده کاربردی Excel

به قول یکی از دوستان حسابدار نرم افزار Excel جواهری است در اختیار حسابداران که بوسیله آن می توانند امور حسابداری از قبیل محاسبات حقوق و دستمزد، تهیه بهای تمام شده ، تهیه صورتهای مالی اساسی و… را انجام دهند ، علاوه بر این گزارش های حسابداری ، مدیریتی خیلی خوبی تهیه و ارایه کنند و بدینوسیله ابتدا در وقت خود صرفه جویی کنند و بعد شایستگی خود را نشان دهند.

ما به دوستان فارغ التحصیل فاقد سابقه شغلی پیشنهاد می کنیم نگران سابقه شغلی نباشید ،اگر شما با گذراندن دوره کارآموزی حسابداری و ارتقاء مهارت و تجربیات خود بویژه مهارت برجسته کاربرد Excel در حسابداری ، بتوانید در مصاحبه های شغلی اثبات کنید که دارای توانایی کاربرد  Excelدر امور حسابداری هستید،این مهارت یک مزیت قابل توجه و ممتاز محسوب و شانس اشتغال شما را بالا می برد.

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _گروه مدیریت مالی:

مدیریت بازرگانی که سرآغاز آن کشور فرانسه می‌باشد، از دانشگاه ESCP Europe شروع شده‌است و به بحث در مورد پیرامون چگونگی کنترل سود، سرمایه، هزینه و استفادهٔ بهینه از امکانات موجود می‌پردازد. می‌توان گفت که هدف از این رشته آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان‌های بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه‌حل‌های مختلف در مورد هر مسئله، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات می‌باشد. تیلور پایه‌گذار این علم در مکتب کلاسیک بوده‌است.

رشته مدیریت بازرگانی چیست ؟

مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکتهای تجاری است زمانی یک شرکت میتواند بین خود، مشتریان و خریداران خود رابطه تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد. شخصی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و ارائه و معرفی درست و اصول محصول یا خدمات یک شرکت کوشش می کند و به صورت طبیعی مدیر بازرگانی شخصی است که نقش اساسی در سود و ضرر شرکت ها دارد.

دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی اموزش عالی است و مقصود از تشکیل این دوره اموزش نیروی انسانی تکنیسین موردنیاز سازمان ها، ادارات، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظیفه ها و هدف های مختلف در سطوح کارشناسی می باشد.

گرایش های رشته مديريت بازرگاني برای ادامه تحصیل چه هستند؟

از جمله اصلی ترین گرایش های رشته مدیریت بازرگانی، میتوان به مواردی که در لیست زیر آمده اند اشاره نمود :

بازاریابی_بازرگانی بین المللی_تجارت الکترونیکی_مدیریت استراتژیک_بازرگانی داخلی_کارافرینی_گرایش های مالی_بیمه_تحول

مدیریت بازرگانی,رشته مدیریت بازرگانی

هدف رشته مديريت بازرگانی

هدف از این رشته عبارت است از:شناخت دقیق با وظیفه های اساسی سازمان های بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در آشنایی مباحث مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تفکیک و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مباحث، محاسبه راه حل های گوناگون در خصوص هر مسئله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه.

دروس رشته مدیریت بازرگانی :

ردیف
نام درس
1
آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
2
آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
3
اصول حسابداری 1
4
اصول حسابداری 2
5
اقتصاد خرد
6
اقتصاد کلان
7
بازاریابی بین المللی
8
بازاریابی و مدیریت بازار
9
بازرگانی بین المللی
10
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
11
پول و ارز و بانکداری
12
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
13
تحقیق در عملیات 1
14
تحقیق در عملیات 2
15
تحقیقات بازاریابی
16
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
17
حسابداری صنعتی 1
18
حسابرسی 1
19
حقوق اساسی
20
حقوق بازرگانی
21
حقوق بازرگانی بین الملل
22
روابط صنعتی
23
روان شناسی کار
24
روش تحقیق در مدیریت
25
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1
26
ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2
27
زبان تخصصی 1 و 2
28
زبان تخصصی 3 و 4
29
سازمان های پولی و مالی بین المللی
30
سمینار در مسائل بازاریابی
31
سمینار در مسائل مالی
32
سیاست پولی و مالی
33
سیستم های خرید، انبارداری و توزیع
34
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
35
مبانی سازمان و مدیریت
36
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
37
مدیریت استراتژیک
38
مدیریت تولید
39
مدیریت رفتار سازمانی
40
مدیریت مالی 1
41
مدیریت مالی 2
42
مدیریت منابع انسانی
43
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

بازار کار “رشته مدیریت بازرگانی”

دانشجویان این رشته به واسطه ی شناخت کافی از کسب و کارها و طریقه ی ایجاد تجارت موفق، شانس بالایی جهت موفقیت در حیطه کارآفرینی و تشکیل کسب و کار جدید دارند.

فارغ التحصیلان این رشته به مباحث مربوط به بازار، تدوین استراتژی های سازمانی، شناخت مشتریان و نحوه ارتباط با آن ها ، شناخت فرایندهای فروش، بازاریابی و خدمات به مشتریان آشنایی لازم را دارند. از این جهت تونایی استخدام در واحدهای بازرگانی سازمان ها را دارند و می توانند به خوبی در سطح مدیران اجرایی در سازمان های بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول به کار شوند. یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند. اما انتظار میرود این فارغ التحصیلان در کنار کارهای پژوهشی و تحقیقاتی، بعد از کسب تجربه های کافی بتوانند مسئولیت های بیشتری را در سطوح بالای سازمان ها برعهده گیرند.

بعضی از مشاغل مربوط به رشته مدیریت:

مشاغل مرتبط با بازاریابی در سطوح گوناگون از بازاریاب تا مدیر بازاریابی

فعالیت در حوزه بازرگانی بین الملل (صادرات و واردات کالا)

فعالیت در بخش برند یا تحقیقات بازار شرکت ها

واحد فروش سازمان ها

فعالیت در حوزه بیمه، امور مالی و بانکداری، تجارت الکترونیک

آینده شغلی رشته مدیریت بازرگانی

فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث مربوط به بازار، مبحث های تدوین استراتژی های سازمانی، شناخت مشتریان و شیوه ارتباط با آن ها، آشنایی فرایندهای فروش، بازاریابی و خدمت ها به مشتریان زمینه لازم جهت استخدام در واحدهای بازرگانی سازمانها را داشته و نسبت به دیگر گرایش های مدیریت باتوجه به فقدان رشته ای جایگزین از بازار کار مناسبی برخوردار هستند. طی این که دانشجویان این رشته باتوجه به شناخت کافی از کسب و کار و روش ایجاد تجارت موفق شانس متعددی برای موفقیت در حوزه‌ کارافرینی و تشکیل کسب و کار جدید دارند.

فارغ التحصیلان این رشته به خوبی میتوانند در سطح مدیران اجرایی در سازمان های بازرگانی، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند. انتظار میرود این فارغ التحصیلان بعد از اکتساب تجربیات کافی بتوانند مسئولیت های بیشتری را در سطوح بالای سازمان عهده دار شوند. همچنین، فارغ التحصیلان این دوره میتوانند در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروز در موسسات بزرگ از اهمیت زیادی بهره مند است، مشغول به کار شوند. بعضی از شغل ها مربوط به این رشته عبارتند از: شغل های مرتبط با بازاریابی در سطح گوناگون از بازاریاب تا مدیر بازاریابی، فعالیت در بخش برند یا تحقيق های بازار شرکت ها، واحد فروش سازمانها، فعالیت در حوزه بازرگانی بین الملل (صادرات و واردات کالا)، فعالیت در حوزه بیمه، تجارت الکترونیک، امور مالی و بانک داری.

انواع حسابرسی

انواع حسابرسی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت مالی:

حسابرسی در یک جمله عبارت است از بازرسی جستجوگرانه کلیه مدارک و اسناد حسابداری به منظور کشف تقلب و اشتباه. هدف از آن اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر. اما هدف از آموزش این علم، تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم‌های مالی و حسابداری صنعت، آشنا شوند و هم چنین توانایی‌های لازم در تصمیم‌گیری صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه‌سازی سیستم‌های گردش کار دستگاه مربوط، را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه‌ریزی بازرگانی و پیش بینی‌های مالی و اقتصادی شرکت، ایفای نقش نماید.

حسابرسی انواع گوناگون دارد و مهم‌ترین آنها عبارتند از:

حسابرسی صورت‌های مالی

هدف اصلی این حسابرسی، اعتباردهی به صورت‌های مالی است. منظور از اعتباردهی، اظهار عقیده یا قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و ذی‌صلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه‌های با اهمیت ادعاهای منعکس در صورت‌های مالی با معیارهای تعیین شده یعنی اصول حسابداری است.

حسابرسی رعایتی

مقصود از حسابرسی رعایت، تعیین میزان رعایت احکام، سیاست‌ها، پیمان‌ها، قوانین و مقررات دولتی و کنترل‌های داخلی توسط شرکت‌های مورد رسیدگی است. برای مثال، شرکت‌ها می‌توانند تعیین میزان رعایت احکام و سیاست‌های داخلی توسط بخش‌های مختلف سازمان را از حسابرسان خود درخواست نمایند.

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی، عبارت است از بررسی بسامان فعالیت‌های سازمان یا بخش معینی از آن در ارتباط با اهداف تعیین شده. هدف اصلی حسابرسی عملیاتی، ارزیابی رعایتِ «صرفه اقتصادی» هنگام تهیه منابع و ارزیابی «کارآیی» عملیات هنگام استفاده از منابع و «اثربخشیِ» عملیات برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده، تشخیص فرصت‌های بهبود عملیات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیران سازمان‌ها است. ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی سیستم حسابداری کامپیوتری یک شرکت و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نمونه‌ای از حسابرسی عملیاتی است.

حسابرسی قانونی

در سال‌های اخیر، دعوت از حسابرسان برای ارائه خدمات «حسابرسی قانونی» (Forensic Audit) به ویژه هنگام بروز اختلافات مالی، گسترش فزاینده‌ای یافته است. حسابرسی قانونی در واقع مشابه خدمت پزشکان در امر «پزشکی قانونی» است. برخی از مواردی که اجرای حسابرسی قانونی می‌تواند ضرورت یابد؛ به شرح زیر است: تقلب‌های تجاری یا کارکنان شرکت‌ها، خسارت‌های تجاری و اقتصادی، اختلاف بین سهامداران یا شرکا

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره‌ای است که برای ارزش‌افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده‌ است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش‌مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف‌هایش یاری می‌کند.

حسابرس کیست؟

برای انجام کار حسابرسی، شخص مورد نظر باید در زمینه محاسبات و تحلیل اطلاعات، مهارت بالا و قابل قبولی داشته باشد. البته در سال‌های اخیر به دلیل کامپیوتری شدن سیستم‌های مالی و حسابداری، یک حسابرس کارآمد می‌بایست علاوه بر اصول و فنون حسابداری و حسابرسی به کار با نرم افزارهای مالی و حسابداری مختلف نیز تسلط داشته باشد. همچنین باید دارای مهارت‌های ارتباطی،کلامی و نوشتاری خوبی باشد. وظایف حسابرسان اموری مثل بررسی حساب‌های شرکت، جمع آوری و تحلیل آمار و ارقام، شناسایی مشخصات و ویژگی‌های کسب‌وکار و  ارزیابی سیستم‌های گزارش مالی شرکت می‌باشد. تقسیم‌بندی حسابرسان شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می‌شوند:
۱ – حسابرسان داخلی: این گروه از حسابرسان، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می‌دهند. این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می‌کنند. حسابرس داخلی، سیاست‌ها، رویه‌ها و توان مالی شرکت را به منظور بهبود کارآیی آن ارزیابی و بررسی می‌کند.
۲ – حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکت‌ها یا سازمان‌ها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می‌کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت می‌باشند.
3- حسابرسان دولتی: وظیفه‌ای که بر عهده‌ی این گروه از حسابرسان است عبارت است از رسیدگی یا بررسی معاملات و کنترل‌های یک موسسه دولتی به منظور اظهارنظر در این مورد که فعالیت‌های مالی واقتصادی طبق اصول متداول حسابداری دولتی در صورت‌ها وگزارش‌های انعکاس یافته است یا خیر.

چه ارتباطی میان حسابداری و حسابرسی وجود دارد؟

در بیشتر موارد، یکی از نخستین سوالاتی که توسط افراد علاقه‌مند به کار در رشته‌های حسابداری پرسیده می‌شود این است که چه تفاوتی میان حسابداری و حسابرسی وجود دارد. گرچه این دو حرفه شبیه هم هستند و اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند، ولی تفاوت‌های قابل‌توجهی میان حسابداری و حسابرسی وجود دارد.
انواع حسابرسی چیست؟ و ارتباط حسابرسی با حسابداری در چیست؟
 • حسابداران معمولاً کارمندان شرکتی هستند که برای آن کار می‌کنند، درحالیکه حسابرسان معمولاً توسط شرکت دیگری، برای بررسی درستی کارهای حسابدار استخدام می‌شوند. گرچه همیشه این‌طور نیست، ولی به‌طورکلی حسابرس هیچ ارتباط مالی‌ای با شرکت ندارد.
 • حسابدار کارهای خود را به‌صورت روزانه انجام می‌دهد، درحالی‌که حسابرس معمولا کارهای حسابداری را سه‌ماهه یا سالانه انجام می‌دهد. حسابرسان معمولاً در شرایط خاص، مثلاً مشکوک شدن به تقلب، به شرکت آورده می‌شوند.
 • استخدام حسابدار در شرکت ضروری است؛ ولی استخدام حسابرس، گزینه‌ای اختیاری است.
 • حسابداران در پایان سال صورت‌های مالی شرکت را تنظیم می‌کنند. این صورت‌های مالی، تصویری از ثبات مالی شرکت را ارائه می‌دهد. ولی حسابرس صورت‌های مالی را بررسی و درستی آنها را مشخص می‌کند.

از نظر تحصیلات چه تفاوتی میان حسابداری و حسابرسی وجود دارد؟

لزامات تحصیلی حسابداران و حسابرسان تقریباً یکسان است. براساس اداره‌ی آمار کار (BLS) ایالات متحده، در هر دو حرفه باید تحصیل در دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی حسابداری تکمیل شود. گاهی بعضی از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که حسابداران یا حسابرسان آنها، مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند، برای نمونه کارشناسی ارشد حسابداری یا کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با تخصص در حسابداری. گواهی‌نامه‌ها و مدارک مختلفی برای فارغ‌التحصیلان این رشته وجود دارد، مانند مدرک حسابدار عمومی گواهی‌شده، حسابدار مدیریت گواهی‌شده (Certified Management Accountant) یا حسابرس داخلی گواهی‌شده (Certified Internal Auditor).

استانداردهای حسابرسی چیست؟

استانداردهای حسابرسی، معیاری برای سنجش کیفیّت کار حسابرسان است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا برای نخستین بار در سال ۱۹۴۷، استانداردهای ده‌گانه حسابرسی را معرفی نمود. این استانداردها تاکنون جهت انطباق با تغییرات محیط حسابرسی، تعدیل و تغییر یافته‌اند. استانداردهای حسابرسی همراه با طبقه‌بندی آنها در سه گروه ۱) استانداردهای عمومی، ۲) استانداردهای عملیات (رسیدگی) و ۳) استانداردهای گزارشگری به شرح زیر هستند:
استانداردهای عمومی
 1. رسیدگی باید توسط شخص یا اشخاصی اجرا شود که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند.
 2. حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند.
 3. در رسیدگی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه‌ای لازم به عمل آید.
استانداردهای عملیات (رسیدگی)
 1. عملیات حسابرسی باید به میزان کافی برنامه‌ریزی شود و در صورت وجود کارکنان، بر کار آنان به گونه‌ای مناسب نظارت شود.
 2. برای برنامه‌ریزی حسابرسی و تعیین نوع، زمان و میزان آزمون‌ها باید شناختی کافی از ساختار کنترل داخلی کسب گردد.
 3. شواهد کافی و مناسب باید از راه بازرسی، مشاهده، پرس و جو و دریافت تأییدیه کسب شود تا مبنایی معقول برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی مورد رسیدگی باشد.
انواع حسابرسی چیست؟ و ارتباط حسابرسی با حسابداری در چیست؟
استانداردهای گزارشگری
 1. گزارش باید تصریح کند که صورت‌های مالی، طبق اصول حسابداری تهیه شده‌است یا خیر.
 2. گزارش باید شرایطی را مشخص سازد که در آن چنین اصولی در دوره جاری نسبت به دوره قبل، به‌طور یکنواخت رعایت نشده‌است.
 3. اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی به‌طور منطقی کافی تلقی می‌شود مگر آن که خلاف آن در گزارش بیان شود.
 4. گزارش باید یا حاوی یک اظهارنظر درباره صورت‌های مالی به‌طور کلی، یا بیانگر این باشد که نظری نمی‌تواند اظهار شود. هنگامی که نظر کلی نتواند اظهار شود، دلایل آن باید بیان گردد. در تمام مواردی که نام حسابرس به نحوی با صورت‌های مالی ارتباط می‌یابد، گزارش باید به‌طور صریح بیانگر ویژگی هر گونه رسیدگی حسابرس و میزان مسئولیتی باشد که او بر عهده می‌گیرد.
البته مراجع حرفه‌ای هر کشوری تفسیرهایی بر این استانداردهای ده‌گانه می‌نویسند که به آن بیانیه‌های تفسیری استانداردهای حسابرسی گفته می‌شود. در کشور ما نیز سازمان حسابرسی طبق قانون تشکیل آن، مسئول تدوین این بیانیه‌ها است.

سهام در حسابداری

سهام در حسابداری 

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _گروه مدیریت مالی :

آگاهی از انواع سهام در حسابداری اطلاعات مفیدی را در اختیار حسابدار قرار می دهد و حسابدار می تواند با داشتن این آمار و اطلاعات به تهیه ی گزارش های مالی لازم بپردازد. در حقیقت سهامدر دنیای تجارت از ارزش زیادی برخوردار بوده در در آینده ی یک شرکت نقش بسزایی خواهند داشت.

سهام های مورد استفاده در دنیای تجارت برای افراد دارای آن مزایای مختلفی دارد و فرد می تواند در صورت انتخاب درست نوع سهام و اطلاع از ارزش آن ، سود شایانی کسب کند. در این مقاله قصد داریم تا شما را با سهام و انواع آن آشنا کرده و اطلاعات لازم برای کسب سود بیشتر را در اختیار شما قرار دهیم.

سهام در حسابداری چیست؟

پیش از پرداختن به موضوع سهام لازم است که در مورد سهام نکاتی را مطرح کنیم که برای درک موضوع سهام نیاز است تا از آن آگاهی داشته باشد. سهام عبارت است از ورقه های بهاداری که در واقع شما را به نوعی مالک شرکت می کند
با خرید سهام شما می توانید صاحب قسمت بسیار کوچکی از شرکت شوید و در سود حاصل از ان شریک باشید. در واقع این مالکیت در خارج از معقوله ی سهام نیازمند سرمایه گذاری و پرداخت هزینه ی بسیار بیشتری است.
در حقیقت سهام یا موجودی در ترازنامه ی شرکت های مختلف به صورت هزینه و یا در صورت پایین تر بودن ارزش بازار تحت عنوان دارایی های جاری ثبت می شود به طوری که انتظار می رود ظرف یک سال قابل تبدیل به پول نقد باشد. سهام اولیه در واقع سهام هایی است که در آغاز دوره ی حسابداری فروخته می شود و سهام های پایانی سهام هایی هستند که در پایان دوره ی حسابداری فروخته می شوند. 

اهمیت ارزش سهام در حسابداری

ارزش گذاری سهام موضوع مهمی در تجارت های مختلف بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقیقت در صورتی که ارزش گذاری سهام به درستی صورت گیرد ، می تواند بر توانایی تجارت تاثیرگذاشته و سبب تحقق اهداف مختلف یک سازمان و یا نهاد شود. از دلایل ارزش گذاری سهام توانایی برای خرید مواد اولیه و یا فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز است.
طبق قانون لازم است که مشاغل مختلف از تعداد واقعی سهام خود اطلاع داشته و از ارزش حقیقی هر سهام آگاه باشند و آن را به درستی برای سایر افراد و خریداران سهام افشا کنند. همانطور که میدانید لازم است که در ترازنامه های هر شرکتی مواردی مانند دارایی ها ، سرمایه در گردش ، حقوق صاحبان سهام و موارد دیگر ذکر شود و به همین سبب تنظیم ترازنامه ها پراهمیت بوده و در ارزیابی افراد به منظور سرمایه گذاری در سازمان های مختلف تاثیرگذار است.
در واقع سهام در حسابداری تجارت های کوچک و متوسط مورد تاکید قرار نمی گیرد اما در تجارت های بزرگ اطمینان از ارزیابی سهام که یک دارایی جاری است، مهم بوده و امکان تصمیم گیری های آگاهانه برای افراد را مقدر می سازد.

انواع مختلف سهام در حسابداری

به طور کلی دو سهام در حسابداری اصلی وجود دارد : سهام مشترک و سهام ترجیحی

سهام مشترک

به طور کلی وقتی مردم در مورد سهام صحبت می کنند به احتمال زیاد منظور آنها این نوع سهام ، سهام مشترک است. در حقیقت بیشتر سهام های صادر شده به شکل سهام مشترک هستند. سهام مشترک نشان دهنده ی مالکیت در یک شرکت و مطالبه (سود سهام) در بخشی از سود است. سرمایه گذاران به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره ؛ که بر تصمیمات اصلی اتخاذ شده از سوی مدیریت نظارت دارند ، بنا به میزان سهامی که دارند از داشتن حق رای برخوردار می شوند.
در دراز مدت سهام مشترک با رشد سرمایه ، بازدهی بیشتری نسبت به هر سرمایه گذاری دیگری به همراه می آورد. این بازده نسبت به هزینه ای که پرداخت می کنید بالاتر بوده زیرا سهام عادی بیش از هر نوع سهام دیگری ریسک به همراه دارد.
به طور کلی اگر شرکتی ورشکسته شود و انحلال یابد تا زمانی که طلبکاران ، افراد دارای اوراق قرضه و سهامداران ترجیحی طلب خود را دریافت نکنند ، سهامداران مشترک نمی توانند درخواست خسارت کنند و پولی را دریافت نخواهند کرد.

سهام ترجیحی 

سهام ترجیحی که با نام سهام ممتاز نیز شناخته می شود نشان دهنده ی میزان مالکیت در یک شرکت است. در واقع سهامدار ترجیحی معمولا از حق رای برخوردار نبوده اما امکان این وجود دارد که بسته به نوع شرکت حق رای به چنین افرادی داده شود.
با داشتن سهام ترجیحی و یا ممتاز سرمایه گذاران معمولا سود سهام ثابت را برای همیشه تضمین می کند. این موضوع در واقع تفاوت بین سهام عادی و سهام ترجیحی است چرا که در سهام عادی که دارای سود متغیر است ، دائمی بودن دریافت سود تضمین نمی شود.
از دیگر مزیت های سهام ترجیحی نسبت به سهام عادی این است که در صورت انحلال شرکت طلب سهامداران ترجیحی قبل از طلب سهامداران عادی پرداخت می شود. سهام ترجیحی نیز ممکن است قابل فراخوان باشد بدین معنی که این شرکت به هر دلیلی (معمولا حق بیمه ) امکان خرید سهام از سهامداران را در هر زمان دارد.

چه چیزی سهام نیست؟

شاید هر فردی به طور نسبی با مفهوم سهام آشنا باشد اما بسیاری از افراد ممکن است که دچار اشتباه شده و اینکه سهام به طور دقیق چیست را به درستی درک نکنند. شما باید بدانید که تجهیزات و ملزوماتی که برای اداره ی شرکت خریداری کرده اید مانند ابزار کار ، وسایل نقلیه و لوازم تحریر به طور معمول به عنوان سهام در نظر گرفته نمی شوند.
در حقیقت چنین مواردی را تحت عنوان دارایی های ثابت و یا دارایی هزینه ثبت خواهند کرد که توسط یک حسابدار حرفه ای صورت می گیرد.

تجارت سهام چگونه است؟

بیشتر سهام در بورس کالا معامله می شود ،یعنی مکان هایی که خریداران و فروشندگان در آنجا یکدیگر را ملاقات کرده و در مورد قیمت تصمیم می گیرند. در برخی موارد معادلات سهام در صرافی ها نیز صورت می گیرد و مبادله و خرید و فروش سهام از طریق اینترنت و به صورت آنلاین نیز امکان پذیر است.
هدف از بورس اوراق بهادار تسهیل مبادله ی اوراق بهادار بین خریداران و فروشندگان است و در نهایت این امر خطرهای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در واقع بورس راه ارتباطی بین فروشندگان و خریداران است و آنها را به هم پیوند می دهد.

چه عواملی سبب تغییر قیمت سهام در حسابداری می شود؟

قیمت و ارزش سهام در به صورت روزانه توسط نیروهایی که در بازار دخیل هستند ، تغییر می کند. به طور کلی می توان بیان کرد که قیمت سهام به دلیل عرضه و تقاضا تغییر می کند. این امر بدین معنی است که اگر تعداد بیشتری از مردم بخواهند سهام را بخرند (تقاضا) تا آن را بفروشند (عرضه) ، قیمت و ارزش سهام بیشتر می شود. این موضوع به صورت برعکس نیز صادق است یعنی اگر تعداد افرادی بیشتری بخواهند سهام خود را بفروشند قیمت سهام کاهش خواهد یافت.

درک این موضوع عرضه و تقاضا و قوانین حاکم بر آن کمی دشوار است. اینکه مردم سهام چه شرکتی را برای سرمایه گذاری بپسندند کاملا بستگی به اخبار مثبت و منفی آن شرکت دارد. در حقیقت واکنش های مختلفی نسبت به این اخبار وجود دارد که به استراتژی های سرمایه گذاری باز می گردد.

تفاوت ارزش یک شرکت و ارزش سهام شرکت

برخی از افراد اعتقاد دارند که ارزش یک شرکت برابر با قیمت سهام یک شرکت است در حالی که این امر در دنیای تجارت صادق نیست. در واقع قیمت سهام یک شرکت می تواند زیاد باشد اما امکان این وجود دارد که سهم آن شرکت در بازار سهام کم باشد. بنابراین تعداد سهامی که یک شرکت برای فروش در اختیار مردم قرار می دهد می تواند ارزش یک شرکت را تعیین کند.
مهم ترین عاملی که بر ارزش یک شرکت تاثیر می گذارد درآمد آن شرکت است. سود و یا درآمد یک شرکت آن چیزی است که شرکت بدون آن نمی تواند در دنیای تجارت باقی بماند. در حقیقت تحلیل گران ارزش یک شرکت را بر اساس سود آن شرکت در آینده تعیین می کنند. چنانچه تجزیه و تحلیل از ارزش شرکت در آینده ایده آل باشد قیمت سهام آن نیز به نسبت افزایش می یابد و در صورتی که نتایج حاصل از تحلیل ناامید کننده باشد، قیمت سهام نیز کاهش خواهد یافت.

انواع معاملات سهام در حسابداری

سه نوع اصلی معاملات سهام در حسابداری وجود دارد که عبارت اند از:

 •    فروش سهام به صورت نقدی

ورود شما به دنیای تجارت و اقدام برای شروع فروش سهام نقدی بستگی به تعداد و ارزش هر سهام دارد. ارزش اولیه هر سهام به صورت قانونی در هر ترازنامه ای ثبت می شود. چنانچه شما یک سهام عادی را به فروش می رسانید در واقع یک اعتبار در حساب شرکت ثبت می کنید تا مقدار هر سهم فروخته شده را اضافه کنید. سپس لازم است که مبالغ اضافی سرمایه گذاری را نیز به مجموعه ی قبلی اضافه کنید و در نهایت مقدار پول دریافتی حاصل از سهام به عنوان حساب نقدی به دست می آید.
 •    سهام صادر شده در ازای دارایی یا خدمات غیر نقدی

اگر یک شرکت در ازای دارایی های غیر نقدی و خدمات دریافتی سهام خود را صادر کند ، روش های مختلفی برای تعیین ارزش سهام وجود خواهد داشت:
در صورت وجود بازار معاملاتی برای آنها ، ابتدا ارزش سهام در بازار را تعیین کنید.اگر بازار معاملاتی برای سهام وجود ندارد، در عوض براساس ارزش عادلانه ی بازار دارایی های غیر نقدی دریافت شده و خدمات دریافتی ارزش سهام را تعیین خواهند کرد. پس از تعیین ارزش سهام روش هایی وجود دارد که با استفاده از آنها می توانید سهام مشترک ، سرمایه پرداخت اضافی و بازپرداخت سهام را محاسبه کنید.
 •    بازخرید سهام

اگر با گذشت زمان ارزش سهام نسبت به قیمتی که در ابتدای فروش داشته ، افزایش یابد ،شرکت اقدام به بازخرید سهام می کند. دلیل این امر آن است که شرکت قصد دارد تا سهامی را که مجددا خریداری نموده با قیمت بالاتری به فروش برساند و در نهایت سود مضاعفی را کسب کند.

مزایای فروش سهام در حسابداری

با به اشتراک گذاشتن سهام ، صاحبان مشاغل می توانند مبلغ زیادی سرمایه را جمع آوری کرده بدون اینکه مسئولیت بازپرداخت ماهانه را برعهده داشته باشند. سهامداران انتظار دارند که سود حاصل از درآمدهای شرکت به به ارزش سهام آنها افزوده شود تا چنانچه قیمت سهام بالا رفت ، آنها بتوانند از این سهام ها سود لازم را کسب کرده و آنها به فروش بگذارند.
از دیگر مزایای فروش سهام این است که یک شرکت می تواند نظر سرمایه گذاران بیشتری را جلب کند. زیرا سرمایه گذاران می دانند که یک شرکت با مسئولیت های محدود و تعداد پروژه های کم نمی تواند سهام خود را برای فروش ارائه دهد. بنابراین این افراد با احساس امنیت بیشتری اقدام به سرمایه گذاری خواهند کرد.

معایب فروش سهام در حسابداری

یکی از مهم ترین معایب فروش سهام از دست دادن مالکیت است. بسیاری از سرمایه گذاران و خریداران سهام به دنبال سهمی از شرکت و داشتن حق رای در شرکت هستند و در چنین صورتی دایره ی اختیارات شما کاهش یافته و در نتیجه مالکیت کامل بر شرکت خود را از دست خواهید داد.
از دیگر معایب فروش سهام یک شرکت از دست دادن کنترل امور است. بسیاری از سرمایه گذاران اصرار دارند تا از طرف آنها نماینده ای در شرکت شما مشغول به کار شود و در مورد تصمیماتی که برای آینده ی شرکت اخذ می کنید نظر داده و در این تصمیمات دخالت کنند. به همین جهت بسیاری از صاحبان مشاغل فروش سهام را به حداقل میرساند تا در نهایت قدرت تصمیم گیری آنها برای آینده ی شرکت بیشتر باشد.
در پایان باید بگوییم که موضوع سهام در حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند بر آینده ی یک شرکت تاثیر بسزایی داشته باشد. صاحبان مشاغل باید اطلاعات لازم در زمینه ی خرید و فروش سهام را داشته باشند و می توانند در این زمینه از نظر یک حسابدار حرفه ای استفاده کنند.
چنین حسابداری باید از انواع سهام در حسابداری آگاهی داشته و با داشتن اطلاعات لازم جلسات مشاوره ی مفیدی را با مدیران مجموعه داشته باشد.

حسابداری و توسعه اقتصادی

حسابداری وتوسعه اقتصادی

نقش حسابدای در توسعه اقتصادی کشور

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت مالی:

توسعه اقتصادی کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که حسابداری باید همگام با سایر علوم پیشرفت کند و با امکانات تازه تری به منظور تصمیم گیری مناسب اقتصادی آشنا شود و اطلاعات را در اختیار مدیران قرار بگذارد.

نتایج تحقیق حاصله نشان میدهد که علی رغم بالا رفتن سطح دانش مدیران و استفاده های بیشتر از تکنولوژی جدید کامپیوتر، هنوز مدیران حسابداری را همچون گذشته وقایع نگار می بینند (یعنی به نظر مدیران، حسابداری فقط وظیفه ثبت رویدادهای مالی را دارد) و کمتر به گسترش اطلاعات مالی در قالب سیستم فکر میکنند و به دلایلی از اطلاعات مالی در جهت تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی استفاده مطلوب را نمی کنند.

بعضی از دلایلی که مدیران به اطلاعات مالی اکتفا نمی کنند، میتواند این موارد باشد:

عدم مطلوبیت کیفی اطلاعات
عدم هماهنگی اطلاعات با شرایط اقتصادی
عدم تهیه به موقع اطلاعات
عدم شرکت مدیران در دوره های آموزش حسابداری
دشواری تفسیر اطلاعات برای مدیران
عدم تخصص کافی تهیه کنندگان اطلاعات مالی

دانش حسابداری به عنوان یکی از ابزارهای مهم در توسعه اقتصادی میباشد:

کشورهای در حال توسعه سعی می کنند تا از طریق تهیه و اجرای برنامه های توسعه به یک رشد اقتصادی دست پیدا کنند. برای دست یافتن به این رشد اقتصادی به اطلاعات قابل اعتمادی که بتواند پشتوانه تصمیمات در برنامه ریزی های مزبور بشود را احتیاج داریم. در این زمان استفاده از سیستمهای حسابداری، نقش مثبت و موثری را در توسعه اقتصادی این کشورها ایفا می کند.

پس هیچ کشوری یا جامعه ای نمیتواند به اهداف توسعه اقتصادی خود برسد مگر اینکه زمینه قابل اعتماد بودن و به موقع بودن اطلاعات مالی را فراهم کند.

برای ایجاد یک سیستم اطلاعات حسابداری در یک جامعه باید شرایطی تحقق پیدا کند که بدون هر کدام از این شرایط سیستم دچار نارسایی میشود.

شاید بتوانیم شرط اصلی رشد حسابداری در یک جامعه را ناشی از درک اهمیت حسابداری در توسعه اقتصادی، توسط حکومت و انتقال مناسب این افکار به جامعه دانست. به عبارت دیگر شرط اصلی رشد حسابداری در یک جامعه، رواج دادن فرهنگ استفاده از حسابداری در آن جامعه میباشد.

وظایف حسابداران:

یاری مدیران در ایجاد و اجراء صحیح برنامه ها
فراهم نمودن صحیح اطلاعات جهت مدیریت به منظور تصمیم گیری
برقراری روشهایی جهت اعمال کنترل و کاهش هزینه ها

به نظر میرسد از زمان شروع توسعه اقتصادی در ایران، اهمیت نقش حسابداری برای هیچ یک از دولتها بطور کامل روشن نبوده است و به همین دلیل جامعه ما تا کنون نتوانسته از یک سیستم اطلاعات حسابداری کارا بهره گیرد.

(بررسی مراحل رشد و تکامل حسابداری نشان میدهد که تحولات اقتصادی موجب توسعه و تکامل حسابداری و تحولات حسابداری موجب رشد و توسعه اقتصادی در طول تاریخ بوده است.)

در نتیجه توسعه اقتصادی و پیشرفت حسابداری با یکدیگر رابطه مستقیم و متقابل دارند، یعنی فراهم آوردن رشد هر یک به تنهایی موجب رشد و توسعه دیگری میشود.

عواملی که میتواند موجب توسعه و تکامل حسابداری در ایران شود:

استفاده صحیح از امکانات بلقوه کشور
بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور
وضع قوانین و مقررات مناسب
توسعه دانش حسابداری و مدیریت
استقرار سیستمهای حسابداری مناسب
یکی از عوامل رشد و توسعه حسابداری در اقتصاد استفاد از سیستمهای کامپیوتری میباشد.

خلاصه ای از تاریخچه کامپیوتر در ایران:

حدود پنجاه سال پیش اولین کامپیوتر علمی ساخته شد و ده سال بعد کامپیوترهای تجاری به بازار آمد و حدود سی سال هم هست که در ایران از کامپیوتر استفاده میشود.

مراکزی مثل شرکت نفت، بانک ملی و بانک صادرات از مراکزی بودند که کامپیوتر را به ایران آوردند و قسمت عمده استفاده از این کامپیوترها در امور مالی و حسابداری بوده است. یعنی میشه گفت به واسطه حسابداری بوده که کامپیوتر وارد ایران شده.

پس اگر درباره موانع توسعه حسابداری کامپیوتر در ایران بحث کنم، دلیل این نمیبینم که حسابداری کامپیوتری در ایران سابقه ای نداشته باشد، بلکه هر کاری مشکلاتی دارد و با موانعی روبرو است و این موانع باید رفع اشکال شود.

بررسی موانع توسعه حسابداری کامپیوتری در ایران:

شناخت ناکافی حسابداران و مدیران از امکانات کامپیوتر
کمبود متخصص برای ایجاد و اجرای سیستمهای حسابداری کامپیوتری
استاندارد نبودن روشهای حسابداری
نارسایی یا نامناسب بودن نرم افزارهای آماده حسابداری
قوانین و مقررات جاری کشور و آئین نامه ها و ضوابط مربوط
دشواری طبقه بندی و کدگذاری صحیح حسابهای موقت
. . .

راه حل های پیشنهادی برای رفع موانع توسعه حسابداری کامپیوتری:

آموزش :آموزش کاربرد کامپیوتر برای مدیران
آموزش عالی برای تحلیل گران سیستمهای مالی
آموزش کاربران
استاندارد شدن روشهای حسابداری
ایجاد نرم افزار مناسب توسط شرکتهای کامپیوتری
حمایت مدیران از فرایند ایجاد سیستمهای کامپیوتری
آمادگی شرکتها برای پذیرش شیوه های جدید گردش کار
برنامه ریزی و سپس ایجاد و اجرای سیستم های کامپیوتری

نتیجه : از طریق فرهنگ سازی در جامعه و رفع موانع با راه حلهای پیشنهادی میتوانیم منجر به رشد و توسعه حسابداری شویم و همانطور که گفتیم، رشد و توسعه حسابداری خود باعث رشد و توسعه اقتصاد در جامعه میشود.

آشنایی با حسابداری صنعتی

آشنایی با حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی یکی از دشوارترین و در عین حال جذاب‌ترین انواع حسابداری است.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت مالی:

حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده (cost accounting) 

 حسابداری صنعتی رشته‌ای از حسابداری مدیریت است که مربوط می‌شود به تنظیم بودجه، تعیین هزینه‌های استاندارد، تعیین هزینه‌های واقعی عملیات، تعیین هزینه مراحل تولید و دوایر یا محصولات، تجزیه انحرافات و تعیین سودآوری یا مصرف وجوه اجتماعی.
برای رسیدن به این هدف‌ها، حساب‌ها طبقه‌بندی، ثبت، تجزیه، تحلیل و تفسیر می‌شوند تا ارتباط هر هزینه با مراحل تولید و توزیع کالا و خدمات مشخص شود.
حسابداری صنعتی همان طور که از اسم آن هم مشخص است در ارتباط با صنعت و موسسات تولیدی کاربرد دارد، به همین دلیل این نوع از حسابداری بسیار مورد توجه مدیریت است.
در موسسات تولیدی یا کارخانه‌ها به علت نوع فعالیت و همچنین شکل فروش محصولات، نیاز مدیریت به اطلاعات بهای تمام شده تولیدات، بسیار دقیق و حساس است زیرا در این نوع از موسسات، محصول نهایی از ترکیب مواد و هزینه‌های تبدیل – که همان دستمزد نیروی کار مستقیم و هزینه‌های سربار است – تولید می‌شود و به همین دلیل باید توجه خاصی به اقلام تشکیل‌دهنده بهای تمام شده داشته باشیم.

کاربرد حسابداری صنعتی

گاهی تصور می‌شود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می‌باشد، هر چند شاید مشهورترین کاربرد آن در این جهت باشد ولی سایر مؤسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره می‌برند.
امروزه از این شیوه در بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، عمده‌فروشی‌ها، شرکت‌های حمل و نقل، شرکت‌های هواپیمایی، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها در جهت کارایی بیشتر استفاده می‌گردد.

روش‌های حسابداری صنعتی

روش‌های حسابداری صنعتی به شش دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:
۱) هزینه‌یابی جذبی
۲) هزینه‌یابی مستقیم
۳) هزینه‌یابی برآوردی یا تخمینی
۴) هزینه‌یابی سفارش کار
۵) هزینه‌یابی مراحل تولید یا مرحله‌ای
۶) هزینه‌یابی استاندارد
هر یک از این روش‌ها خود دارای توضیحات کاملی است ولی ما در اینجا به توضیح مختصری از سه مورد آنها اکتفا می‌کنیم.

▪ هزینه‌یابی جذبی یا کامل

شیوه‌ای از هزینه‌یابی که در آن جمع هزینه‌های مستقیم و هزینه‌های ثابت در بهای تمام شده کالای ساخته منظور می‌شود.
بر عکس در هزینه‌یابی مستقیم، فقط هزینه‌های متغیر جزو بهای تمام شده محسوب می‌گردد و هزینه‌های سربار ثابت، جداگانه در حساب سود و زیان همان دوره‌ای که هزینه به عمل آمده است منظور می‌شود.

▪ هزینه‌یابی مستقیم یا نهایی

این اصطلاح به معنای آن است که جمع هزینه‌های متغیر محصول را مهمترین مقیاس هزینه تولید آن محصول محسوب کنند؛ با این استدلال که هزینه‌های متغیر با میزان تولید و افزایش و کاهش آن، بالا و پائین می‌رود.

▪ هزینه‌یابی برآوردی یا تخمینی

الف) هزینه‌ای که برای یک قرارداد یا تصمیم خاص پیش‌بینی شده است.
ب) مخارجی که پس از فروش ایجاد می‌شود.

اهمیت حسابداری صنعتی

اهمیت حسابداری صنعتی به این دلیل است که با گردآوری اطلاعات هزینه و قیمت تمام شده و ارائه آن به مدیران شرکت و تصمیم‌گیرندگان باعث ایجاد کنترل بیشتر روی هزینه‌ها و افزایش سوددهی شرکت شده و علاوه بر شناسایی نقاط ضعف سیستم‌های تولیدی و خدماتی، افزایش بهره‌وری و بازده شرکت و در نهایت کمک به اتخاذ تصمیم صحیح توسط مدیریت شرکت را باعث می‌گردد.
حسابداری صنعتی از نظر ارائه اطلاعات بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت قرار می‌گیرد زیرا از طرفی با ارائه قیمت تمام شده به حسابداری مالی، سود و زیان ناشی از تولید و فروش کالا یا خدمات را مشخص می‌کند و از طرف دیگر با ارائه همین اطلاعات به مدیران شرکت، آنان را در تصمیم‌گیری و ارزیابی وضعیت شرکت جهت انجام امور یاری می‌نماید.

حسابداری صنعتی در مقابل حسابداری مالی

حسابداری مالی نتایج و موقعیت کسب و کار را به دولت، اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران گزارش می‌دهد ولی حسابداری صنعتی یک سیستم گزارش‌گیری داخلی برای مدیریت یک سازمان جهت تصمیم‌گیری است.
در حسابداری مالی، طبقه‌بندی هزینه بر اساس نوع معاملات است (به عنوان مثال حقوق و دستمزد، تعمیرات، بیمه، دفاتر، مسافرت، فروشگاه‌ها و غیره) اما در حسابداری صنعتی، طبقه‌بندی براساس توابع، فعالیت‌ها، محصولات، فرآیند و برنامه‌ریزی، کنترل داخلی و نیازهای اطلاعات سازمان است.
حسابداری مالی با هدف ارائه «واقعی و عادلانه» از معاملات، سود و زیان برای یک دوره و بیانیه وضعیت مالی (صورت حساب) در یک تاریخ معین است.
این هدف در راستای محاسبه دیدگاه واقعی و منصفانه از هزینه تولید یا خدمات ارائه شده توسط شرکت صورت می‌گیرد.
حال آن که حسابداری صنعتی بر اساس تجزیه و تحلیل است و می‌تواند ارزیابی هدفمند و ذهنی هزینه‌های مربوط به یک نتیجه استاندارد را ترکیب کند.

آشنایی با 10 اصطلاح مهم در گزارش‌های حسابداری صنعتی :

در حسابداری صنعتی برخی اصطلاحات به کار برده می‌شود که هر یک دارای مفهوم خاصی است.

این اصطلاحات گاهی به مراحل تولید، گاهی به نوع کالای ساخته شده و گاهی نیز به نوع هزینه‌ها اشاره دارد.

در این قسمت تلاش می‌کنیم برخی از مهمترین اصطلاحات را توضیح دهیم:

1. دایره هزینه‌یابی

هزینه‌یابی عبارت است از تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت.
منظور از دایره هزینه‌یابی بخشی است که مسئولیت نگهداری اسناد و مدارک مرتبط با حسابداری عملیات تولیدی و غیر تولیدی را به عهده داشته و وظیفه تجزیه و تحلیل کلیه هزینه‌های تولیدی، توزیع و فروش جهت ارائه و استفاده مدیریت را به عهده دارد.
فعالیت‌های دایره هزینه‌یابی در ارتباط با گذشته، حال و آینده واحد اقتصادی می‌باشد.

2. کالای ساخته شده

کالایی که پس از گذراندن مراحل تولید به شکل کامل ساخته شده است و در واقع فرآیند تولید را به شکل کامل طی نموده را کالای ساخته شده گویند.
این کالا ممکن است به عنوان کالای نهایی توسط مصرف‌کننده استفاده شود و یا به عنوان ماده اولیه برای کارخانجات دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین منظور از کالای ساخته شده کالای کامل نیست بلکه کالایی است که به طور کامل چرخه تولید مربوطه را طی کرده است.

3. کالای در جریان ساخت

کالاهایی که در جریان مراحل تولید قرار گرفته‌اند و فقط بخشی از فرآیند تولید را طی نموده‌اند ولی ساخت آنها تمام نشده است را کالای در جریان ساخت گویند.

4. منظور از تولید

به تغییر شکل مواد اولیه در فرایند ساخت و تبدیل به یک کالای ساخته شده «تولید» می‌گویند.
به عنوان مثال به عملیاتی مانند برش، پرداخت‌کاری و … که باعث تبدیل چوب و تغییر شکل آن به میز و صندلی می‌گردد، تولید اطلاق می‌شود.

5. مواد اولیه

برای ساخت محصول باید از موادی که در طبیعت وجود دارد و یا کالاهایی که در کارخانه‌های دیگر ساخته شده استفاده نمود.
به این دسته از مواد، مواد اولیه گفته می‌شود و روشن است که بدون داشتن مواد اولیه، تولید امکان‌پذیر نمی‌باشد.

6. دستمزد

عبارت است از حق‌الزحمه‌ای که برای تبدیل مواد به کالا، به کارگران پرداخت می‌شود.

7. هزینه سربار

به هزینه‌هایی که در کارخانه به مصرف می‌رسند ولی ارتباط مستقیمی با کالا ندارند «سربار» گفته می‌شود.

8. بهای اولیه

بهای اولیه عبارت است از حاصل جمع هزینه‌هایی که به طور مستقیم (مواد اولیه مستقیم و دستمزد مستقیم) در ساخت کالا به کار می‌رود.
به عبارت دیگر، دستمزد مستقیم + مواد اولیه مصرفی مستقیم = بهای اولیه

9. بهای تبدیل

بهای تبدیل (یا هزینه‌های تبدیل) عبارت است از هزینه‌هایی که برای تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده به کار می‌رود.
بهای تبدیل حاصل جمع دستمزد مستقیم و سربار ساخت می‌باشد.

10. ضایعات (ضایعات تولید)

در طی مراحل تولید بعضاً مواردی مانند تبخیر شدن، شکست، صدمه دیدن، آب رفتگی و سایر موارد مشابه روی می‌دهد که باعث ضایع شدن و از بین رفتن بخشی از کالای در جریان تولید می‌گردد.
به بخش از بین رفته مواد اولیه یا کالا از ابتدای تولید تا تکمیل کالای ساخته شده «ضایعات تولید» می‌گویند.

حسابداری مالی

حسابداری مالی

پردیس فناوری کیش -طرح مشاوره متخصصین صعنت ومدیریت-گروه مدیرت مالی:

مفهوم حسابداری مالی (فرایند ثبت، خلاصه‌سازی و گزارش هزاران معامله در یک کسب‌و‌کار است. تصویر دقیقی از وضعیت مالی و عملکرد یک کسب‌و‌کار را مجسم می‌سازد. حسابداری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند شامل موارد زیر باشد):

 • امور پرسنلی و اداری
 • تهیه‌ی صورت‌های مالی
 • بستن حساب‌ها
 • کنترل، تجزیه‌وتحلیل حساب‌ها
 • تهیه‌ی ترازنامه و دفاتر قانونی
 • حسابداری و انجام امور مالی امروزه در همه ی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از کوچک یا بزرگ یک تخصص است. روند عملیات و مراودات مالی در بنگاه‌های اقتصادی بایستی از قواعد و اصول خاصی پیروی کند. فرقی نمی‌کند که این بنگاه‌های اقتصادی از چه نوعی هستند. به صورت موقت یا دائمی، تولیدی یا صنعتی و پیمانکاری یا بازرگانی. امور حسابداری مالی و سایر عملیات مالی باید تحت نظارت کادری مجرب و متبحر انجام شود
 • حسابداری مالی چه کمکی به کسب‌و‌کارتان می‌کند؟

 • حسابداری مالی آن بخش از حرفه‌ی حسابداری است که در شرکت‌های بازرگانی، تجاری و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اطلاعات مالی را در قالب ترازنامه و صورت‌های سود و زیان به کارکنان شرکت‌ها ارائه می‌دهد. این اطلاعات برای گزارش‌دهی به سهامداران، سازمان‌های دولتی و ناظران جمع‌آوری، تحلیل و ارائه می‌شوند. هدف از حسابداری ارائه‌ی اطلاعاتی است که برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد نیاز هستند. هدف اصلی حسابداری مالی، آماده‌سازی گزارش‌های مالی است. این گزارش‌ها اطلاعاتی در مورد عملکرد شرکت به اشخاص خارجی می‌دهند. اشخاص خارجی شامل سرمایه‌گذاران، مدیران و مقامات مالیاتی هستند. اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهیه‌ی صورت مالی را تشکیل می‌دهد. در واحدهای بازرگانی، فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش کالا، خرید ماشین آلات و پرداخت هزینه‌های جاری انجام می‌گیرد. هزینه‌های جاری شامل اجاره، حقوق، بهای آب و برق از جمله معاملات روزمره است

(حسابداری مالی برای دریافت صورت مالی)

صورت مالی یکی از اجزای مهم و اساسی در فرایند حسابداری مالی است. این اظهارات برای اشخاص خارجی از جمله سرمایه‌گذاران، مدیران و مقامات مالیاتی در نظر گرفته شده‌اند. به صورت سه ماهه و سالانه آماده می‌شوند. سپس مطابق با اصول عمومی حسابداری ارائه می‌شوند. کاربردهای صورت مالی در شرکت شامل موارد زیر است
 • وضعیت شرکت را به لحاظ مالی نشان می‌دهد.
 • نشان می‌دهد پول در شرکت از کجا بدست آمده
 • نشان می‌دهد پول شرکت در کجا خرج شده
 • نشان می‌دهد چه میزان از پول شرکت باقی مانده است (برای سرمایه‌گذاری‌ها و مصارف آینده
 • مبنای بررسی ممیزین مالیاتی و اداره‌ی دارایی و سایر ارگان‌های مربوطه همین صورت مالی است. البته تخلف یا اشتباه در تهیه‌ی انها می‌تواند عواقب مالی سنگینی برای شرکتها داشته باشد. به همین دلیل شرکت‌ها برای پیشگیری از این امر سالانه به‌صورت قانونی موظف به حسابرسی صورت مالی خود هستند. در واقع تهیه‌ی صورت مالی وابسته به ثبت و نگهداری بسیاری از اسناد مالی و حسابداری است. صورت مالی براساس این اسناد تهیه می‌شود.اگر این اسناد سهوا یا عمدا به درستی و صادقانه تهیه نشوند، صورت مالی بدست امده قابل اعتماد نیست. می‌تواند توسط ممیزین حسابرسی رد شود. البته مشکلات قانونی و مالی زیادی برای صاحبان مشاغل ایجاد کند.

اطلاعات رشته مدیریت مالی

اطلاعات رشته مدیریت مالی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت مالی:

دانش مدیریت مالی بر این فرض قرار دارد كه هدف اصلی و شاخص مدنظر مدیریت حداكثر سازی ثروت صاحبان سهام است. این هدف یا ایده‌آل تنها از طریق مدیریت كارآمد جریان های نقدی كوتاه و بلندمدت شركت یا موسسه اقتصادی میسر است.

معرفی اولیه رشته مدیریت مالی

با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را در دنیای متلاطم امروز تثبیت کند. رشته مدیریت مالی در همین راستا ایجاد شده است.
در این رشته دانشجویان با تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا می‌شوند و در نهایت می‌توانند با ارائه راهکار‌هایی برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری، گام های مؤثری در حل مشکلات اقتصادی کشور بردارند. دانش آموختگان مدیریت مالی علاوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهای مالی می‌توانند. وضعیت مالی شرکت‌ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی مؤثر در سازمان‌ها، نقش اساسی ایفا کنند.
دانش مدیریت مالی بر این فرض قرار دارد كه هدف اصلی و شاخص مدنظر مدیریت حداكثر سازی ثروت صاحبان سهام است. این هدف یا ایده‌آل تنها از طریق مدیریت كارآمد جریان های نقدی كوتاه و بلندمدت شركت یا موسسه اقتصادی میسر است.

 چارچوب مدیریت مالی

مبنای ایجاد ارزش كه هدف نهایی فعالیت یك موسسهء اقتصادی و دانش مدیریت مالی است بر این اصل ساده قرار دارد: «امیدواری به این‌كه پولی كه از شركت یا موسسهء اقتصادی عایدتان خواهد شد بیش از پولی باشد كه به آن وارد می‌كنید.»
بر این اساس مدیر مالی به دنبال آن است كه با مدیریت كارآمد جریانات نقدی كوتاه و بلندمدت، وجوه نقد افزون‌تری ایجاد كند. برای ایجاد ارزش و مدیریت وجوه نقد در مفهوم وسیع آن مدیر مالی سه تصمیم‌گیری اساسی پیش رو دارد:
۱) شرکت چه سیاست های سرمایه گذاری بلندمدتی را باید اتخاذ كند؟
۲) وجوه نقد مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری های مدنظر چگونه تامین شود؟
۳) شركت به منظور برآوردن تعهدات كوتاه مدت خود به چه میزان وجه نقد نیاز دارد؟
مدیر مالی شركت به طور مداوم با تصمیماتی در این سه حوزه مواجه است و به دنبال دستیابی به تركیبی از سیاست ها و تصمیم گیری ها به منظور هدایت صحیح موسسه در این سه حوزه است كه نهایتا هدف ایجاد ارزش و حداكثرسازی ثروت را برآورده كند.
چنانچه تركیب سمت راست و چپ ترازنامه را به عنوان نمایی از وضعیت مالی موسسه در هر لحظه مدنظر قرار دهیم با استناد بدان می‌توان استدلال درستی در باب چرایی این‌كه مدیر مالی به دنبال پاسخگویی به سه سوال اساسی فوق است ارایه كرد.
۱) سوال اول در ارتباط با انتخاب نوع سرمایه‌گذاری‌ها و تحت تملك درآوردن دارایی‌های ثابت است. البته نوع و تركیب دارایی‌ها متاثر از نوع صنعتی است كه شركت در آن صنعت فعالیت می‌كند. به فرآیند به كارگیری و مدیریت دارایی‌های بلندمدت شركت بودجه‌بندی سرمایه‌ای گفته می‌شود. تـصمیـم بـه انجام یا عدم انجام یك سرمایه‌گذاری و به كارگیری دارایی یك تصمیم بودجه‌بندی سرمایه‌ای است كه در برگیرندهء جریانات نقدی ورودی و خروجی از شركت است.
۲) سوال دوم به نحوه و چگونگی تامین مالی برای مخارج سرمایه‌ای می‌پردازد كه در ارتباط با سمت چپ ترازنامه است، این حوزه دربرگیرنده مدیریت ساختار سرمایه است.
۳) سوال سوم در زمینهء مدیریت دارایی‌ها و تعهدات جاری است (قسمت بالایی ترازنامه در سمت راست و چپ.) بین حجم و زمان تحقق جریانات نقدی ورودی و خروجی از شركت عدم تطابق وجود دارد، علاوه بر این در مورد حجم و زمان تحقق جریانات نقدی عدم اطمینان وجود دارد كه مبین بخشی از مشغله‌های مدیر مالی در مدیریت كارآمد وجوه نقد (كوتاه مدت) است. این حوزه در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش است.

● سنگ بناهای تحول در دانش مدیریت مالی

در ذیل به تحول نظریه‌های اقتصاد مالی كه طی این سال‌ها تحقق یافته و سنگ بنای مدیریت مالی نوین است اشاره شده است:

▪ نظریه بازارهای كارا:

تحلیل رفتار تعادلی تغییر قیمت‌ها در طول زمان در بازارهای سفته بازانه.

▪ نظریهء بدره:

تحلیل چگونگی گزینش بهینه اوراق بهادار برای مجموعهء بدره اوراق بهادار یك موسسه.

▪ نظریهء قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای:

تحلیل متغیرهای تعیین قیمت دارایی ها در شرایط نداشتن اطمینان.

▪ نظریهء قیمت‌گذاری اختیار معامله:

تحلیل متغیرهای تعیین‌كنندهء قیمت مطالبات احتمالی از قبیل اختیار خرید سهام و اوراق قرضه شركت‌ها.

▪ نظریهء نمایندگی:

تحلیل نحوهء كنترل تضاد منافع و انگیزه‌های روابط قراردادی.
اقتصاد مالی از مرحلهء گزاره‌های بی ارتباط به مرحله ای تكامل یافته رسیده است. در حال حاضر نظریهء مالی و شواهد موجود به اندازه‌ای غنی است كه می‌تواند تحلیل ملموسی از بسیاری از مشكلات جزء به جزء مالی به عمل آورد و انتظار بر این است كه مرزهای دانش امور مالی شركت‌ها برای حل تمامی مشكلات مبتلا به مدیران مالی هرچه بیشتر گسترش یابد.

فرصت های شغلی رشته مدیریت مالی

فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی در حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی (ارایه روشهای نوین مالی) تامین مالی و اعتباری و … می تواند در پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن ) و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا وجود دارد.

پاسخ به سوال های متداول کاربران درباره رشته مدیریت مالی

موضوع: تفاوت بازار کار   مدیریت مالی وحسابداری
بازار کار رشته حسابداری با مدیریت مالی چه تفاوتی دارد؟

بازار کار عمده رشته حسابداری همانطور که از اسم آن پیداست، استخدام به عنوان حسابدار شرکتها، اشخاص و سازمان ها می باشد. اما در مورد مدیریت مالی قضیه متفاوت است. بازار کار یک فارغ التحصیل کاربلد مدیریت مالی، بخش سرمایه گذاری شرکتها خواهد بود.

موضوع: تفاوت بازار کار مدیریت مالی و بازرگانی گرایش مالی
بین بازرگانی گرایش مالی و مدیریت مالی از لحاظ بازار کار چه تفاوتی وجود دارد؟

محتوای دو رشته شباهت زیادی با هم دارند، بنابراین ساده نیست که بگوییم یکی بر دیگری برتری دارد. اما آنچه می توان قضاوت کرد این است که مدیریت مالی بطور تخصصی تری (البته نه در حد حسابداری) به مسائل مالی و سرمایه گذاری می پردازد.

فرق بین مدیریت بازرگانی گرایش مالی با مدیریت اجرایی گرایش مالی چیست؟

تفاوت ظاهری در اهداف هر دو رشته دیده می شود، جایی که مدیریت بازرگانی گرایش مالی، هدفش، تربیت افراد دانش آموخته، با توانایی اداره امور مالی، خصوصا در یک واحد تجاری و بازرگانی است و مدیریت اجرایی هم هدفی برای تربیت اداره کنندگان بخش های مالی سازمان ها، اما بطور کاربردی تری دارد، بنابراین شباهت بسیار است اما تفاوت زمانی وجود دارد که در عمل، مدیریت اجرایی آموزش های عملی را در دستور کار داشته باشد (یا فقط افرادی که سابقه کار دارند را آموزش دهد) و بازرگانی نیز، تمرکزش بر ارائه دید سوداگری در فرد باشد. اما در خصوص آنچه در عمل رخ می دهد.