کارگاه یک روزه تحلیل و تکنیکی بورس

پردیس فناوری کیش_ طرح مشاوره تخصصی صنعت_ گروه مدیریت:

_تحلیل بازار بورس و خرید و فروش آنلاین

_سود و ریسک مالی در بورس

_مشاوره و همراهی برای خرید سبد سهام جذاب بورس و ارائه کد بورسی به شما در محل کارگاه توسط کارشناس رسمی بورس

با ارائه مدرک معتبر بین المللی

زمان : جمعه 5 بهمن 1397

مکان: بلوار کشاورز خیابان 16 آذر نبش کوچه عروجی انتشارات دانشگاه تهران پلاک 54 طبقه5 واحد9 پردیس فناوری کیش