کارگاه تخصصی بیمارستان های ایمن

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_ گروه فنی مهندسی:

کارگاه تخصصی با رویکرد علمی و فنی

استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان های ایمن 

سرفصل های کارگاه :

_ رعایت اصول فنی و مهندسی و به کارگیری استاندارد ها

_ ضوابط و معیار های ایمنی در فضاهای بیمارستانی

_ اهمیت و دامنه کاربرد طرح

_ معیارهای تخصصی تخت بیمارستان

_ تعریف و عملکرد بخش اعمال اعمال جراحی و انواع آن

_ دیاگرام ارتباطی بخش اعمال جراحی یا دیگر بخش های بیمارستانی

زمان برگزاری: 25 بهمن از ساعت 9 تا 17

ثبت نام با مراجه به آدرس portal.kishtech.ir

تلفن : 66176196 و 66493527

محل برگزاری: تهران. بلوار کشاورز  خیابان 16آذر انتشارات دانشگاه تهران  پلاک 54 طبقه 5 واحد9 پردیس فناوری کیش