۶ نکته مهم در راه‌اندازی یک استارت‌آپ

 

 

به نقل از مرکز مشاوره صنعت ipcc ؛کسب‌وکارهای استارت‌آپی ساختاری متفاوت با نمونه‌های سنتی دارند و اغلب بر بسترهای دیجیتال توسعه می‌یابند. اگر به‌دنبال راه‌اندازی یک استارت‌آپ هستید خوب است همواره نکات زیر را به یاد داشته باشید:
1. استارتآپ، کاری تمام وقت است
راهاندازی یک استارتآپ یا مشارکت در توسعه آن مثل هر شغل دیگری، یک کار تمام وقت است. شما نمیتوانید بدون تمرکز یا بهشکل پراکنده موفقیتی در کسبوکارتان داشته باشید. لازم است کارهای دیگر را رها کنید و فقط توسعه استارتآپ برایتان اهمیت داشته باشد تا به نتیجه برسید.
2. جریان درآمد، اهمیت بالایی دارد
اینکه ایده شما چقدر خوب است یا چقدر عالی ارائهاش کردهاید، چندان اهمیتی ندارد. مهم این است بتوانید ایدهتان را بفروشید. فروش و جریان درآمدی، شاهرگ حیاتی کسبوکار شماست و نباید نادیدهاش بگیرید.
3. برای زیرساختها سرمایهگذاری کنید
ممکن است در شروع کار، منابع یا زیرساخت خاصی نیاز نداشته باشید یا با توجه به تعداد کم کاربران احساس نیازی به تجهیزات یا خدمات خاص نکنید. اما نباید از ایجاد و بهبود زیرساختها غافل شوید. برای مقیاس گرفتن یک استارتآپ توجه به زیرساختها اهمیت بالایی دارد.
4. با قاطعیت تصمیم بگیرید
وقتی کسبوکارتان را شروع میکنید هر روز ایدههای جدیدی به ذهنتان میرسد؛ اتفاقی که در هر محیط یا حتی در جریان گپ و گفتی کوتاه ممکن است رخ دهد. بهعنوان بنیانگذار استارتآپ باید بتوانید تصمیم بگیرید که کارتان درباره چه چیزهایی است و درباره چه چیزهایی نیست. به طور قاطع باید به پیشنهادات (حتی وسوسهکننده!) نه بگویید. همچنین باید براساس برنامه مشخص کاریتان پیش بروید و اجازه ندهید این مسیر تغییر کند. البته نباید این را با انعطافناپذیری اشتباه بگیرد. در محیط استارتآپی شما همواره باید برای تغییرات و چالشها آماده باشید، اما با اتخاذ تصمیمهای قاطع!
5. چشمانداز داشته باشید
هر کاری که این لحظه میکنید باید هدفمند باشد. باید بدانید پنج یا ده سال دیگر کجا هستید. اینکه آینده استارتآپ شما چه خواهد بود و رشد شما به چه سمتی خواهد بود کمک میکند اکنون تصمیمات بهتری بگیرید. داشتن چشمانداز شما را در مسیر رشد درست نگه خواهد داشت.
6. با کسانی کار کنید که عاشق کار شما باشند
حقوق و مزایا تا حد زیادی میتواند آدمها را برای همکاری با شما وسوسه کند؛ اما الزاما آنها با شما باقی نخواهند ماند. اگر واقعا مایل هستید افراد با تمام وجود برای شما کار کنند باید عاشق ایده و استارتآپ شما باشند. هر چقدر این افراد بیشتر در کنارتان باشند رشد مطمئنتری خواهید داشت. یک استارتآپ همچون موجودی زنده است که متولد میشود و نیازمند رشد است و افرادی که واقعا عاشقاش باشند میتوانند آن را به موفقیت برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *