چرا به عنوان یک کارآفرین باید خارج از چارچوب فکر کنید؟

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره تخصصی صنعت- گروه صنعت:

چرا به عنوان یک کارآفرین باید خارج از چارچوب فکر کنید؟

بی‌تردید بارها شنیده‌اید که توصیه می‌شود خارج از چارچوب (Outside the Box) فکر کنیم؛ اما این دقیقا به چه معنی است؟ چرا خوب است و چگونه می‌تواند به نفع حرفه‌ی شما باشد؟