میدان نفتی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت_دپارتمان فنی مهندسی:

میدان نفتی به منطقه ای جغرافیایی گفته می شود که در آن فعالیت برای استخراج نفت در جریان است. از آنجائیکه ذخایر زیرزمینی نفت در لایه های بسیار وسیعی گسترده هستند که چند صد کیلومتر طول دارد، استخراج نفت در میدان های نفتی حفر چاه های بسیاری را ایجاب می کند.در یک میدان نفتی علاوه بر چاه های تولید نفت، چاه های اکتشافی به طور پیوسته حفر می شوند. در این میدان ها همچنین خطوط لوله برای انتقال نفت به خارج از میدان و نیز انجام فعالیت های تاسیسات داخلی میدان احداث می شود.

از آنجائیکه میدان های نفتی عموما در نقاطی دور از مناطق شهری واقع شده اند، توسعه یک میدان و رساندن خدمات مورد نیاز به آن در زمره پیچیده ترین خدمات لجستیکی قرار می گیرد. موضوعاتی مانند ایجاد تاسیساتی مناسب براب اقامت دوره ای اما بلند مدت کارکنان میدان ها، آب، برق، خدمات سرمایشی و گرمایشی آنها، و نیز مسائلی مانند گرمایش لوله های انتقال نفت در مناطق سرماخیز از جمله موضوعاتی است که باید در میدان های نفتی پاسخ داده شوند.

در سراسر جهان نزدیک به 40 هزار میدان نفتی خشکی و یا دریایی وجود دارد. بزرگترین میدان نفتی جهان الغوار عربستان و برقان کویت هستند که هر یک بیش از 60 میلیارد بشکه نفت را در خود جای داده اند.

به طور معمول توسعه و استخراج نفت از میدان های دریایی بسیار هزینه بر تر و زمانگیر تر است.

http://kishindustry.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *