مشاوره از راه دور در صنعت

مشاوره در صنعت

اهداف

مشاوره در صنعت موضوع بسیار مهمی است که می تواند ضمن رفع مشکلات جاری صنایع مختلف، ایجاد بستر مناسب یرای ارائه راه حل های مناسب در افزایش تولید ،بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهتر سازمان در ابعاد منابع انسانی و مالی و اصلاح فرایند تولید مواد اولیه و موارد بسیار دیگر با بهره گیری از استادان و متخصصان دانشگاهی و صنعتی کشور در تعامل با صنعت صورت گیرد که نمونه های آن به صورت حضوری در کشورهای توسعه یافته در دهه گذشته متداول بوده است البته در عصر کنونی در پراکندگی صنایع در جامعه و لزوم استفاده از فناوری اطلاعات  شکل جدیدتری از این مقوله ارائه گردیده که در ادامه به طرح موضوع و روشهای آن می پردازیم.

آشنایی با روش های مشاوره

۱_معرفی مشاوره حضوری

متقاضی مشاوره در صنعت می تواند در دو بعد فرآیند تولید و تجهیزات مربوط به تولید براساس مشکل مانع موجود و جهت شکل و دست یابی به راه حل و اصلاح وضعیت درخواست خود را مطرح نماید که این حالت با مراجعه به کلینیک صنعت و یا تلفن_فکس و ایمیل امکان پذیر شد.

۲_ مراحل ایجاد جلسات مشاوره حضوری

5656

۳_ روش های ارسالی دستورالعمل کامل در خصوص مشاوره حضوری

امروزه باپیشرفت علم و تکنولوژی برای ایجاد اتصال مناسب و به کارگیری مجرب ترین اساتید می توان از بانک های اطلاعاتی مربوط به متخصصین و یا از طریق سایت های معرفی شده توسط سازمان ها و سایت های معرفی شده تبلیغاتی و مجلات تخصصی به صنعت مشخص شده فکس،ایمیل ارسال اطلاع رسانی شبکه ای تلویزیونی و پیامک می باشد.

۴_ جمع آوری و دسته بندی اطلاعات

اطلاعات جمع آوری شده در خصوص نوع تخصص ها و گرایش ها و دسته بندی در کدهای الفبایی و شماره ای می تواند یک نمای مناسبی از نیازمندی ها به اعضای علمی را مشخص نمایید.

اطلاع رسانی از طریق سایت کلینیک و مجلات تخصصی برای جذب اساتید متخصص آغاز می گردد در این مخصات اساتید و کامل کردن آنها به همراه مدارک مورد نیاز آن رابه آدرس اعلام شده ایمیل می شود و توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

۵_ ایجاد جلسات حضوری بین کارشناسان

حضور اساتید در کلینیک و مشاوره در حضور تخصصی وی بر اساس دعوت کارشناسان فنی دو بخش صورت می گیرد که این موضوع می تواند به عنوان بخش وظیفه ای با ساعت مشخص نیز تعیین گردد.

جهت یکپارچگی سهولت دسترسی کارشناسان فنی به مشخصات اساتید متخصص جهت بهره گیریی آنان در جلسات مشاوره بانک اطلاعاتی مشاورین در یکی از نرم افزار های برپا  وب تهیه و طراحی گردیده است که می توان پس از عضویت در یک بانک اطلاعاتی به فهرست مشاورین متخصص دسترسی داشت.

۶_ طرح انجام مشاوره غیر حضوری در صنعت

انجام مشاوره غیر حضوری به دلیلایل گوناگون از ضروریات عصر کنونی محسوب می  گردد که از آن جمله می تواند به موارد زیر اشاره کرد.

پراکندگی صنایع به علت نوع فعالیت و وابستگی به مناطق خاص جغرافیایی و آب و هوایی و نبودن امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در همه مناطق صنعتی و تمامی مشاوره های غیر حضوری در مناطق و بسته به نوع فعالیت صنعتی انجام می شود.

۷_ ضروریات انجام مشاوره غیرحضوری

 •  پراکندگی صنایع به علت نوع فعالیت و وابستگی به مناطق خاص جغرافیایی و آب و هوا
 • لزوم دور بودن بعضی از صنایع ار مناطق شهری به دلیل آلایندگی این گونه صنایع
 •  نبودن امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در همه مناطق صنعتی
 •  عدم دسترسی به استید و متخصص مشاوره در همه مناطق صنعتی
 • تمرکز متخصصین مجرب و زبده در مراکز دانشگاهی ومشخص واندگ و نیز عدم مراجعه و یا تردد آسان آنها به مراکز صنعتی دور
 •  لزوم مدیریت زمان در دریافت مشاوره های صنعتی و کاهش خسارتهای ناشی از دست رفته زمان خواب دستگاه تحقیقاتی
 • عدم وجود یک سیستم حمایتی پایدار در پرداخت هزینه های مشاوره در مراجعه متخصصین به صنایع
 •  عدم تمایل مراجعه متخصصین طراز اول به مناطق دور با امکانات بسیار پایین کثرت فعالیتهای علمی و تحقیقاتی.

۸_ انواع مشاوره از راه دور (غیر حضوری)

 •  مشاوره به صورت ذخیره و ارسال   store , forward
 •  انجام مشاوره همزمان
 •  ارائه مشاوره به صورت همزمان با ویدئوکنفرانس

20617448243342391851482183019412311324717877

۹_مشاوره به صورت ذخیره و ارسال store , forward

در این روش که مشاوره عمدتا بر مبنای تهیه و ارسال متن و فایل های ضمیمه آن صورت می گیرد. بهترین روش ارسال از طریق پست الکترونیک می باشد.

در این روش شکل  صنعتی را ایسال کرده و پس از بررسی های لازم به پرسش های درخواستی از طیق فیلم و تصاویر درخواست می نمایند ارسال می شود و از طریق فایل ها مبنی بر دو اصل است که ذخیره و ارسال غیر همزمان پیگیری می شود و پیشنهاد ها کار گرفته می شود.

۱۰_انجام همزمان مشاوره reel time
در این روش مشاوره مطلوب می شود بر اساس زمان تعیین شده توسط مرکز ارائه مشاوره در وب سایت و اطلاع رسانی به درخواست کنندگان صورت می گیرد که بیشتر به صورت chat دیداری و شنیداری به درخواست کننده می باشد.

اثربخشی در اینگونه مشاوره ها به مراتب بیشتر از روش های گفته شوه است.

۱۱_ اثر بخشی مشاوره همزمان

در این روش احتیاجی به تجهیزات فنی خاصی نداریم. نکته ی مهم از روش های مشاوره ای از راه دور تفکیک درخواست های مشاوره ای توسط کارشناسان فنی و ارائه مشاوره از راه دور است که امکان ارجاع درخواست مشاوره ها را به متخصصین و اساتید مجرب دانشگاهی وصنعتی میسر می نمایید.

۱۲_ مراحل تفکیک درخواست مشاوره و ارجاع به اساتید مربوطه

 1.   ابتدا درخواست مشاوره از طریق تکمیل فرم در سایت مربوطه
 2.  دریافت و درخواست مشاوره اولیه توسط کارشناسان فنی جهت تعیین متخششین از بانک های اطلاعاتی مشاورین و ارجاع درخواست مشاوره متخصصین در زمینه مربوطه
 3.   تعیین زمان و تاریخ ارائه مشاوره در هر دو روش همزمان و غیر همزمان برای همامنگی ثبت
 4.   اعلام نحوه دریافت هزینه مشاوره و چگونگی محاسبه آن و یا میزان فرازو نشیب حمایتی
 5. ارائه مشاوره توسط متخصص
 6.  تکمیل فرم ارزیابی مشاوره توسط گیرنده مشاوره
 7.  تکمیل فرم اثر بخشی مشاوره در زمان تعیین شده پس از یک یا دوماه پس از انجام کنفرانس.

۱۳_ کاربرد ارائه مشاوره همزمان به صورت ویدئو کنفرانس

در این روش که از مجتمع با شهرک های صنعتی کاربرد دارد مراکز گیرنده مشاوره در ارتباط با مراکز ارائه شده و ارائه دهنده مشاوره ایجاد می شود که هر دوی این مراکز مجهز به سیستم های پیشفته و امکانات ویدئوکنفرانسینگ می باشد متقاضی مشاوره و نیز متخصص مربوطه در زمان و تاریخ مشخص در جلسه مشاوره غیر حضوری و رمی حاضر می شوند.

۱۴_ مزیت های روش مشاوره همزمان به صورت ویدئو کنفرانس

مزیت های این روش وجود امکانات نرم افزارها و سخت افزار ی خاص مناسب انجام مشاوره مانند قابلیت های صوتی و تصویری با تنظیمات پیشرفته مانند اصوات دستگاه و یا بزرگ نمایی تصویر محیطی می باشد همچنین استفاده از وایت برد الکترونیکی متصل به قلم نوری و امکان دریافت فایل های اطلاعاتی و متنی بی رنگ در حین انجام مشاوره، حضوری همزمان چند مشاوره دهنده یا گیرنده مشاوره در این روش امکان پذیر است

۱۵_ سخت افزار های مورد نیاز در ایجاد مشاوره همزمان به صورت ویدئوکنفرانس

در روش های گفته شده امکانات سخت افزار های متفاوتی نیاز است . آنچه به طور متداول استفاده می شود { ۱_کامپیوتر  ۲_اسکنر  ۳_چاپگر  ۴_ قلم نوری  ۵_ دوربین  ۶_میکروفن  ۷_بلندگو} می باشد در صورتی که امکان طراحی مرکز گیرنده و ارائه کننده مشاوره تخصصی مورد نظر باشد استفاده از امکانات پیشرفته تر مانند: دوربین هایی با قابلیت بزرگ نمایی و قابل حرکت به اطراف و نیز قابل تنظیم در نور ها با شدت متفاوت می باشد.

۱۶_ نرم افزار های مورد نیاز در ایجاد مشاوره همزمان به صورت ویدئوکنفرانس

جهت   بهره گیری از اساتید مجرب و متخصص دانشگاهی جهت صنایع  مختلف در نقاط مختلف و حتی دور از دسترسی نیازمند ایجاد یک سامانه مناسب برای تهیه بانک اطلاعاتی در قالب نرم افزارهای برپایه وب سایت های my sql , ms access وغیره می تواند مفید واقع گردد.

۱۷_ نرم افزارهای ایجاد اتصال مشاوره غیر حضوری

علاوه بر روشهای گفته شده که بدون هیچ گونه نرم افزار خاص می توان به صورت غیر همزمان و با ارسال پیام مشاوره را دریافت نمود و در محیط پست الکترونیک و یا محیط chat به صورت همزمان این کار را انجام داد.

در گاهی موارد نیازمند امکانات بیشتر برای انجام یک مشاوره کامل دیداری، شنیداری و نیز استفاده از امکانات وایت برد و نمایش فایل هستیم، در این گونه موارد، استفاده از نرم افزار Adobe connect که بر پایه Adobe flash player  تهیه می شود بسیار کارایی داشته است.

۱۸_ ویژگی های نرم افزار Adobe Flash player چیست؟

از ویژگی های این نرم افزار عدم نیاز به سرعت بالا و پهنای زیاد اینترنت می باشد. همچنین کیفیت ارائه خدمات در این روش به ویژه در نسخه های جدید آن بسیار مطلوب است امکان ارسال و دریافت تصاویر و صدا بدون قطعی و نویز بهره گیری از وایت برد جهت رسم شکل متن نویسی انجام محاسبات همزمان باز کردن فایل های متنی صفحه گسترده و ارائه مطالب همچنین قابل استفاده بدون این نرم افزار برپایه همه سیستم عامل های موجود می باشد.

۱۹_ کاربرد مشاوره های پیشین در صنایع مربوطه

روش های مشاوره غیر حضوری در صنایع یک روش جا افتاده در بعضی از صنایع بکار گرفته است که نمونه های آن را در بعضی از صنایع دیده می شود مثل فروش و ساخت لوازم خانگی می توان از مشاوره ها  و نظرسنجی های قبلی از ساخت و اشکالات یک قطعه جدید استفاده کرد.

۲۰_ نقش مهم و اساسی و دانشگاههای و مراکز مشاوره در شهرک های صنعتی (نمونه شهرک صنعتی شمس آباد)

دانشگاه ها نقش مهم و اساسی در مشاوره دارند زیرا  مشاوره یکی از رشته های تحصیلی دانشگاهی شده است که در همه دانشگاه ها می شود در صنایع مختلف راهنمایی و روش های مهم و قابل به کار گیری با امکانات هستند در مشاوره صنعتی شمس آباد از اساتید مشاوره ای دانشگاه های مختلف مربوط به صنعت می شود. صنایع سنگری و صنایع الکترونیک قالب سازی و ریخته گری شیشه و بلور مواد غذایی ماشین آلات است.

طراح و مجری : داود رمضانی

#دورا_صنعت

#مشاوره_از_راه_دور_صنعت


⇐ ورود به بخش مشاوره آنلاين