فرصت تکرارنشدنی استفاده از کارگاه های تخصصی

پردیس فناوری کیش در رشته های مختلف اقدام به برگزاری کارگاه هایی نموده ای است. علاقه مندان میتوانند در کارگاه های:

کارگاه طراحی و نصب سیستم های مواد خورشیدی 

کارگاه طراحی و نقشه کشی آسانسور با نرم افزار لیفت دیزاینر

کارگاه تخصصی نمایش درمانی 

کارگاه یک روزه اصول شفای زندگی

کارگاه اصول حسابداری و دفترنویسی مقدماتی

 

با یک کلیک روی کارگاه مورد نظر اطلاعات بیشتری در مورد این کارگاه کسب نمایید و یا با شماره تلفن 66176196 تماس حاصل نمایید.