●شناسایی ریسک ها

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره_متخصصین صنعت و مدیریت_مهندسی صنایع

پروژه شناسایی ریسک ها، فرآیند تعیین ریسک های اثر گذار بر پروژه، و مستندسازی خصوصیات آنها بسیار مهم است.

مشارکت کنندگان در فعالیت های شناسایی ریسک، می توانند شامل موارد زیر باشند:

مدیر پروژه،
اعضای تیم پروژه،
تیم مدیریت ریسک (درصورت انتصاب)،
مشتریان،
کارشناسان موضوعی از خارج از تیم پروژه،
کاربران پایانی،
دیگر مدیران پروژه،
ذی نفعان،
و متخصصان مدیریت ریسک،
اگر چه این افراد، مشارکت کنندگان کلیدی در بحث شناسایی ریسک می باشند.

اما تمامی افراد تیم باید به این موضوع ، تشویق شوند.

این اقدام ، یک فرآیند تکراری است .

زیرا ریسک های جدید ممکن است با پیشرفت پروژه در چرخه حیاتش، نمود پیدا کند.

فراوانی تکرار و فرد شرکت کننده در هر چرخه، بسته به شرایط، تغییر می کنند.

فرمت بیانیه های ریسک باید ثابت باشد تا توانایی مقایسه اثر نسبی وقوع ریسک ها با یکدیگر، در پروژه تضمین گردد.

و تیم پروژه باید در فرآیند، دخالت داده شود. تا آنها بتوانند حس مالکیت و مسئولیت پذیری در مورد ریسک ها و اقدامات پاسخی مرتبط را توسعه و حفظ کنند.

ذی نفعان خارج از تیم پروژه ممکن است اطلاعات اضافی تری در رابطه با اهداف، فراهم سازند.

●شناسایی ریسک ها: ورودی ها

۱٫ برنامه مدیریت ریسک

۲٫ برآورد های هزینه فعالیت

۳٫ برآورد های مدت زمان فعالیت

۴٫ خط مبنای محدوده

۵٫ ثبت کننده ذی نفعان

۶٫ برنامه مدیریت هزینه

۷٫ برنامه مدیریت زمانبندی

۸٫ برنامه مدیریت کیفیت

۹٫ اسناد پروژه

۱۰٫ عوامل محیطی

۱۱٫ سرمایه های فرآیندی سازمان

●شناسایی ریسک: ابزار ها و تکنیک ها

۱٫ بازنگری های مستند سازی

۲٫ تکنیک های جمع آوری اطلاعات

۳٫ تحلیل چک لیست ها

۴٫ تحلیل فرضیات

۵٫ تکنیک های نمودارسازی

۷٫ قضاوت کارشناسی

●شناسایی ریسک ها: خروجی ها

١. ثبت کننده ریسک

(خروجی های اصلی شناسایی ریسک ها، نوعاً در ثبت کننده ریسک گنجانده می شوند.)

لیست ریسک های شناسایی شده:

ریسک های شناسایی شده، تا حدی که معقول باشند به تفصیل ،توضیح داده می شوند.

از یک ساختار ساده برای ریسک ها در لیست، ممکن است استفاده شود.

مانند:
اگر واقعه اتفاق افتد ،موجب اثر می شود، یا اگر سبب بوجود آید، واقعه ممکن است اتفاق افتد که منجر به اثر شود.

علاوه بر لیست ریسک های شناسایی شده، دلایل ریشه ای آن ها هم ممکن است آشکار شوند.

اینها وقایع یا شرایط اساسی هستند که ممکن است در یک یا چند ریسک ؛ شناسایی شده اتفاق افتند.

آنها باید ثبت و جهت پشتیبانی شناسایی آینده در این پروژه و پروژه های دیگر استفاده گردند.

لیست پاسخ های بالقوه:

پاسخ های بالقوه به یک موارد ممکن است در خلال فرآیند شناسایی ریسک ها مورد شناسایی قرار گیرند.

اینگونه پاسخ ها اگر در این فرآیند شناسایی شوند، ممکن است به عنوان ورودی های فرآیند برنامه ریزی پاسخ های ریسک، مفید واقع شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *