دوستی ربات با انسان!!!

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره تخصصی صنعت- گروه خدمات عمومی:

این روزها بازار ساخت روبات ها و استفاده از روبات ها در صنایع و فعالیت های مختلف بسیار داغ شده است و شاهد حضور روبات ها در فعالیت های گوناگون هستیم. اما چند درصد از ما حاضریم با روبات ها دوستی صمیمانه برقرار کنیم و حتی روبات ها را به دوستان صمیمی خود ارجحیت دهیم؟

علی رغم بسیاری از داستان های علمی که انسان ها با روبات های مختلف رفاقت می کنند، اما در عمل روبات ها در زندگی خصوصی افراد مختلف حضور پررنگی ندارند. اصلا تا به حال از خود پرسیده اید که حاضرید با یک روبات صمیمی شوید، او را وارد خانه خود کنید یا به روبات مذکور اعتماد کنید؟

یک تیمم پژوهشی به این سوال توجه کرده اند و در یک بررسی برای یافتن پاسخ این پرسش تلاش کرده اند. در این بررسی که توسط OnBuy.com انجام و تجزیه و تحلیل شده است، همین سوال مطرح شده و آزمودنی ها نیز افراد بالای 18 سال از بریتانیا بوده اند.

بر اساس نتایج این پژوهش بیش از دو سوم از بزرگسالان بریتانیا گفتند که آنها قطعا یا احتمالا در آینده با یک روبات دوست نخواهند شد.جالب است بدانید این نظر در جنسیت های مختلف فرق دارد. برای مثال 37٪ از مردان و 47٪ از زنان گفتند که قطعا با یک روبات دوست نخواهند شد. در حالی که 31٪ مردان و 30٪ زنان می گویند که دقیق نمی دانند اما احتمالا این کار را نخواهند کرد.

در مقابل، فقط 3 درصد از مردان و 1 درصد زنان گفتند که آنها قطعا در آینده با یک ربات دوست خواهند بود، در حالی که 7 درصد مردان و 2 درصد زنان گفته اند که احتمالا این کار را خواهند کرد.

اگر به نتایج این پژوهش دقت کنیم باید بگوییم که این نگرش که انسان ها و روبات ها با یکدیگر صمیمی شده اند از اساس اشتباه است و فعلا نگرش بسیاری از افراد نسبت به روبات ها منفی است.

در بخشی دیگر از این پژوهش، محققان بررسی کردند که آیا افراد حاضرند با یک روبات همکار باشند یا خیر. این موضوع در شرایطی مطرح می شود که ایده همکاری روبات و انسان چندان دور از ذهن نیست.

33٪ از مردان و 22٪ از زنان اظهار داشتند که با داشتن یک همکار روباتیک راحت خواهند بود، با این حال 54٪ مردان و 65٪ زنان می گویند که این همکاری یک چشم انداز ناراحت کننده دارد.

ایده مدیران روباتیک نیز چندان مورد قبول نیست چرا که فقط 20 درصد از مردان و 12 درصد از زنان می گویند که این ایده را به راحتی می پذیرند.