برگزاری اولین کارگاه نمایش درمانی در ایران(رایگان)

کیش تک برگزار می کند:

کیش تک پیشرو در آموزش:

برگزاری اولین کارگاه آشنایی نمایش درمانی در ایران(رایگان)

دنیای تخلیه هیجان

  • آیا میخواهید بازیگر نقش خود واقعیتان باشید؟
  • آیا می دانید نمایش درمانی چقدر در شغلتان موثر است؟
  • آیا تا به حال به خودآگاهی فکر کرده اید؟
  • آیا می خواهید خودباوری را افزایش دهید؟

شما میتوانید با حضور در همایش روز 23 اسفند97پاسخ بسیاری از سوالات خود را بدهید.

لینک ثبت نام:portal.kishtech.ir

تلفن:02166176196