مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 

«محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به‌منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود را مناطق ویژه تجاری ـ صنعتی می‌نامند.»
مزیت عمده مناطق ویژه اقتصادی در چیست؟
– معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات
– ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی
– تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه
– صدور مجوز ساخت و پایان کار به‌صورت رایگان
– عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه