کارگاه دو روزه آینده پژوهی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه اداری، مالی مدیریتی: 

آینده اساسا دارای عدم قطعیت است با این همه آثار و رگه هایی از اطلاعات و واقعیت ها که ریشه در گذشته و اکنون دارند، میتوانند رهنمون ما به آینده باشند.

 

ادامه  “تصمیم گیری با صرفا چندین آینده محتمل بر اساس تجارب گذشته” غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی خواهد داشت و با تلخکامی  روبرو خواهد شد.

 

⇐آشنایی با آینده پژوهی و آینده نگری

⇐آشنایی با تجربیات موفق آینده پژوهی و آینده نگاری سازمانی

⇐نقش آینده پژوهی در برنامه ریزی و آینده نگری سازمانی

 

با صدور مدرک معتبر

تخفیف ویژه برای اعضای مرکز مشاوره تخصصی صنعت

تاریخ برگزاری: سه شنبه 97/11/30   و چهارشنبه 97/12/01

زمان برگزاری : ساعت 10 الی 16 (با پذیرایی و ناهار)

مکان: بلوار کشاورز _خیابان 16 آذر (انتشارات دانشگاه تهران)_پلاک 54 طبقه 5 واحد9

علاقه مندان برای ثبت نام میتوانند به آدرس portal.kishtech.ir   مراجعه و یا با شماره تلفن های 66176196 و 66493527 تماس حاصل نمایند.

هزینه کارگاه:590000تومان