لغزش زبان از لغزش پا بسیار خطرناک تر است.

لغزش زبان از لغزش پا بسیار خطرناک تر است.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت_گروه منابع انسانی

کلمات در ارتباطات ما نقش مهم و اساسی به عهده دارند. کلمات نیرومندند؛ می توانند کمک کننده و یا بازدارنده باشند، موجب خشم و دلخوری و یا مساعدت و همکاری شوند، به صراحت پیام کمک کنند و یا به گیجی و سردرگمی دامن بزنند.

تا به حال زیاد این جمله را شنیده ایم که: بنشین و بفرما و بتمرگ همگی یک معنی را دارند اما این کجا و آن کجا

این اهمیت کلمات و عبارات را می رساند.

ما می توانیم به یک نفر بگوییم:

  • تو خیلی خوب بودی یا اینکه بگوییم تو واقعاً آنجا درخشیدی

  • من نویسنده این کتاب هستم یا من خالق این اثر هستم

  • ما در حال ورشکستگی بودیم و این مدیر ما را نجات داد یا اینکه این مدیر آمد و روح جدیدی در سازمان ما دمید

همانطور که می بینید کلمات یکی هستند و یک معنی را می رسانند اما یک دنیا با هم متفاوت هستند بنابراین مدل کلماتی که استفاده می کنیم خیلی مهم است.

در استفاده از واژه ها از کلماتی که استفاده کنیم که دارای ویژگی های زیر باشند:

ساده

روشن

کوتاه

دقیق

صحیح

پرمحتوا

مثبت

مؤدبانه

استفاده از کلمات مثبت، بی طرفانه، کامل و کوتاه نخستین گام در آفرینش ارتباط مؤثر است.

دوران استفاده از واژه های قلمبه سلمبه به سر آمده و فقط بیسوادها و کسانی که دوست دارند بر بی سوادها سوار شوند به استفاده از این واژه ها علاقه مند هستند پس ما به هیچ وجه سراغ کلمات قلمبه سلمبه نمی رویم و به جای آن از کلمات زیبا ولی ساده استفاده می کنیم و چقدر خوب می شود اگر از کلماتی استفاده کنیم که قابلیت تصویر سازی را داشته باشد.

به نظر شما در جمله «تو خیلی خوب بودی»، واژه «خوب» تصویری را در ذهن شما می سازد؟ اگر بگوییم «تو واقعاً آنجا درخشیدی» چطور؟

کلمات باید روشن و صریح باشند بنابراین درباره چیزی که صحبت می کنیم، نباید تردید داشته باشیم.

هرچه مطالب مان کوتاه تر باشد ، افراد تمایل بیشتری به شنیدن آن دارند.

تا آنجا که ممکن است از کلمات و عبارات مثبت استفاده کنیم. افراد نسبت به کلمات و عبارات منفی واکنش های کاملا متفاوتی نشان می دهند. عباراتی که در ادامه آمده است، مفهوم شان یکسان است اما در قسمت اول از کلمات منفی استفاده شده است و در قسمت دوم از کلمات مثبت استفاده شده است. واکنش شما نسبت به هرکدام چگونه است؟

من موفق می شوم، اما ممکن است که در راهم سختی باشد!

من موفق می شوم، اگرچه ممکن است که در راهم سختی باشد!

ما نمی توانیم کار را تا فردا تمام کنیم.

با تمرکز و هماهنگی می توانیم کار را تا پس فردا تحویل بدهیم.

سعی می کنم روی مسئله شما فکر کنم!

روی مسئله شما، فکر می کنم!

شما دانش آموز درس خوانی هستی، اما کنکور سخته!

شما دانش آموز درس خوانی هستی، اگرچه کنکور سخته!

تو باید…

بهتر است…

کلمات منفی دارای پیام ناسازگاری، کمبود و ناتوانی است. اگر ما در گفتگوهای مان از این کلمات استفاده کنیم و دیگران با سخنان ما مخالف باشند، فقط به کمتر از ۲۵ درصد از صحبت های ما گوش می دهند در حالیکه اگر از کلمات و عبارات مثبت استفاده کنیم، اینطور نیست! پس اگر خواستار واکنش مثبت هستید کلمات مثبت را برگزینید.

به همان اندازه که استفاده از کلمات مثبت به شما انرژی می بخشد استفاده از کلمات منفی انرژی شما را تحلیل می برد.

استفاده از کلمات و جملات مناسب، به شخصیت، سن و سال و موقعیت طرف مقابل ما بستگی دارد. معیارهای زیر در این زمینه مفید و راهگشاست:

  • رسمی  یا  غیررسمی

  • کلمات کوتاه  یا  کلمات بلند

  • واژه های روزمره  یا  واژه های تخصصی

مسلماً روانشناسان، دکترها، مدیران و هر قشر دیگری با مخاطبین خود به شکل خاصی صحبت می کنند ولی وقتی به جمع خانواده می پیوندند یا با دوستان و همکاران صحبت می کنند به شکلی دیگر صحبت می کنند. مهم این است که بتوانیم در هر شرایطی بهترین کلمات و جملات را به کار بگیریم تا هم خودمان حرفه ای تر به نظر برسیم و هم مخاطب از صحبت با ما لذت بیشتری ببرد.

در ادامه چند جمله را برای مقایسه می آوریم و ببینید که چه تاثیراتی روی ذهن ما دارند :

ﻧﮕﻮ: ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺘﺎﻥ ﺷﺪﻡ!

ﺑﮕﻮ: ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ!

ﻧﮕﻮ: ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ!

ﺑﮕﻮ: ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ!

ﻧﮕﻮ: ﺧﺪﺍ ﺑﺪ ﻧﺪﻩ!

ﺑﮕﻮ: ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻩ!

ﻧﮕﻮ : ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ!

ﺑﮕﻮ : ﻫﺪﯾﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ!

ﻧﮕﻮ : ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ!

ﺑﮕﻮ : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻡ!

ﻧﮕﻮ : ﺯﺷﺘﻪ!

ﺑﮕﻮ : ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ!

ﻧﮕﻮ : ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

ﺑﮕﻮ : ﺧﻮﺑﻢ!

ﻧﮕﻮ : ﭼﺮﺍ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﻴﻜﻨﻰ؟!

ﺑﮕﻮ : ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﻣﯽﺑﺮﯼ؟

ﻧﮕﻮ : ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ!

ﺑﮕﻮ : ﺷﺎﺩ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺎﺷﯽ!

ﻧﮕﻮ : ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ!

ﺑﮕﻮ : ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ!

ﻧﮕﻮ : ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ!

ﺑﮕﻮ : ﺁﺳﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ!

ﻧﮕﻮ : ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺭﺳﯿﺪ!

ﺑﮕﻮ : ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩ!

ﻧﮕﻮ : ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ!

ﺑﮕﻮ : ﺧﻮﺩﻡ ﺣﻠﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ!

یک تمرین ساده:

جالب اینجاست که ما در جمله بندی مشکل یادگرفتن کلمات جدید را نداریم و معنی اکثر کلمات را می دانیم اما مشکل ما این است که معنی کلمات را می دانیم واما از آنها استفاده نمی کنیم. در اصل کلمات در حافظه شنیداری ما هستند اما در حافظه گفتاری ما نیامده اند.

یکی از بهترین راهکارها این است که از امروز هر کلمه ی جدید یا جالبی را که دارای این ویژگی ها هستند: ساده، روشن، کوتاه، دقیق، صحیح، پرمحتوا، مثبت و مؤدبانه را از هر کسی یا از هر جایی مثلاً: گوینده رادیو، تلویزیون، سخنرانی، دوستان و همکاران، روزنامه ها، مجلات و کتاب ها (مثلاً کلمات همین کتاب) خواندیم یا شنیدیم در دفترچه ای یادداشت می کنیم و از آن ۷  بار در روز به مدت یک هفته استفاده کنیم تا از حافظه ذهنی ما به حافظه گفتاری منتقل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *