فنی و مهندسی

بازرسی ظروف (مخازن)تحت فشار حین فرایند ساخت مطابق با ASME SEC 8
هدف دوره : آشنایی مهندسان با اصول علمی و بازرسی مخازن
مخاطبان دوره : مهندسان,ناظران و بازرسان مشغول در صنعت ساخت مخازن تحت فشار
مدت زمان دوره : 24 ساعت
عنوان دوره : بازرسی ظروف (مخازن)تحت فشار در حین سرویس بر اساس API 510
هدف دوره : اصول بازرسی مخازن تحت فشاردر حین کاربرد
مخاطبان دوره : بازرسین شاغل در پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی
مدت زمان دوره : 24 ساعت
عنوان دوره : بازرسی مخازن ذخیره کم فشار براساس API 620
هدف دوره : اصول بازرسی مخازن ذخیره کم فشارهمچون LNG درحین فرایند ساخت
مخاطبان دوره :بازرسین شاغل در پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی
مدت زمان دوره:24ساعت
عنوان دوره : بازرسی جوش خطوط لوله براساس استاندارد API 1104
هدف دوره : اصول بازرسی جوش در اتصال لوله های انتقال گاز
مخاطبان دوره : بازرسی جوش خطوط انتقال
مدت زمان دوره : 24 ساعت
عنوان دوره : بازرسی مخازن ذخیره براساس API 60
هدف دوره : اصول بازرسی مخازن ذخیره نفت در حین فرایند ساخت
مخاطبان دوره : بازرسین شاغل در پالایشگاه ها
مدت زمان دوره : 24ساعت

عنوان دوره : اصول و مبانی خوردگی
هدف دوره :آشنایی مهندسان با اهمیت خوردگی و نحوه کنترل آن
مخاطبان دوره : بازرسان مشغول در پالایشگاه های نفت
مدت زمان دوره : 24 ساعت
 
عنوان دوره : خوردگی در واحد آمین پالایشگاه ها
هدف دوره: آشنایی با اهمیت خوردگی در واحد آمین و روش های کنترل آن
مخاطبان دوره: مهندسین بهره بردار، بازرسین و مهندسین فنی پالایشگاه ها
مدت زمان دوره: 24 ساعت
 
عنوان دوره : خوردگی در بویلرها (دیگ های بخار)
هدف دوره: آشنایی با اهمیت خوردگی در بویلرها و روش های کنترل آن
مخاطبان دوره: بازرسین فنی پالایشگاه ها و نیروگاه ها
مدت زمان دوره: 24 ساعت
 
عنوان دوره :حفاظت کاتدی مقدماتی
هدف دوره: آشنایی با اصول حفاظت کاتدی به عنوان یکی از پرکاربرترین شیوه های محافظت از خوردگی
مخاطبان دوره: بازرسین فنی پالایشگاه ها، لوله های خطوط انتقال، شبکه های مترو و نیروگاه ها
مدت زمان دوره: 24 ساعت
 
عنوان دوره :حفاظت کاتدی پیشرفته
هدف دوره: آشنایی با اصول طراحی و محاسباتی حفاظت کاتدی
مخاطبان دوره: مهندسین خوردگی، بازرسین پالایشگاه ها، لوله های خطوط انتقال، شبکه های مترو و نیروگاه ها
مدت زمان دوره: 40 ساعت
 

عنوان دوره :" تکنیک های جوشکاری و نکات کاربردی در جوشکاری بر اساس API 582
هدف دوره: آشنایی با روش¬ها و نکات کاربردی در جوشکاری فولادهای مورد استفاده در صنعت نفت و گاز
مخاطبان دوره: مهندسان و بازرسان جوش در صنعت نفت و گاز
مدت زمان دوره: 16 ساعت
 
عنوان دوره : اصول نگارش WPS، PQR و WQT بر اساس استاندارد ASME SEC 9
هدف دوره: نحوه پرکردن فرم های ارزیابی کیفی فرایند جوشکاری و اپراتورهای جوشکاری
مخاطبان دوره: مهندسان و بازرسان جوش
مدت زمان دوره: 16 ساعت
 
عنوان دوره : جوشکاری فولادهای آلیاژی (زنگ نزن) و مقاوم به حرارت
هدف دوره: مبانی علمی و عملی جوشکاری فولادهای زنگ نزن توسط تکنیک های متفاوت
مخاطبان دوره: تکنسین ها، مهندسان و بازرسان جوش
مدت زمان دوره: 16 ساعت
 
عنوان دوره : اصول متالورژي و تكنولوژي جوش چدن
هدف دوره: مبانی علمی و عملی جوشکاری چدن ها توسط تکنیک های متفاوت
مخاطبان دوره: تکنسین ها، مهندسان و بازرسان جوش
مدت زمان دوره: 16 ساعت
 
عنوان دوره : تنش های پسماند و اعوجاج در جوشکاری
هدف دوره: علل شکل گیری تنش های پسماند و اعوجاج در جوشکاری و روش های کنترل آنها
مخاطبان دوره: تکنسین ها، مهندسان و بازرسان جوش
مدت زمان دوره: 16 ساعت
 

عنوان دوره : اصول متالورژی عمومی
هدف دوره: بیان مبانی متالورژی فلزات
مخاطبان دوره: تمامی مهندسان در صنعت
مدت زمان دوره: 16 ساعت
 
عنوان دوره : اصول عملیات حرارتی فولادها
هدف دوره: اصول علمی عملیات حرارتی انواع فولادهای مورد استفاده در صنعت
مخاطبان دوره: مهندسین متالورژی و مکانیک فعال در زمینه ساخت تجهیزات فولادی در کنار سایر علاقه مندان
مدت زمان دوره: 16 ساعت
 
عنوان دوره : آشنایی با فلزات آهنی و غیر آهنی
هدف دوره: تعریف، کاربرد و مزایای انواع فلزات در صنعت
مخاطبان دوره: تمامی مهندسان در صنعت
مدت زمان دوره: 16 ساعت
 
عنوان دوره : اصول متالوژی عمومی
هدف دوره : آشنایی با مهندسی متالوژی
مخاطبان دوره : تکنسین ها,مهندسان و بازرسان جوش
مدت زمان دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : روش های نمونه برداری درکنترل کیفیت
هدف دوره : -
مخاطبان دوره : تکنسین ها,مهندسان و بازرسان جوش
مدت زمان دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : زبان تخصصی جوشکاری
هدف دوره : -
مخاطبان دوره :آشنایی با متون فنی جوشکاری
مدت زمان دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : زبان تخصصی بازرسی فنی و متالوژی
هدف دوره : -
مخاطبان دوره : تکنسین ها,مهندسان و بازرسان جوش
مدت زمان دوره : 32 ساعت
عنوان دوره : زبان تخصصی جوشکاری
هدف دوره : آشنایی با متون فنی جوشکاری
مخاطبان دوره : تکنسین ها,مهندسان و بازرسان جوش
مدت زمان دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : مواد سرامیکی و خواص آن ها
هدف دوره : -
مخاطبان دوره : تکنسین ها,مهندسان
مدت زمان دوره : 24 ساعت
عنوان دوره : اصول انتخاب مواد1
هدف دوره : آشنایی با انتخاب مواد
مخاطبان دوره : تکنسین ها,مهندسان و بازرسان جوش
مدت زمان دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : اصوا و مبانی آزمایشات مخرب و غیر مخرب
هدف دوره : -
مخاطبان دوره : تکنسین ها,مهندسان و بازرسان
مدت زمان دوره : 32 ساعت
عنوان دوره : بازرسی چشمی سطح 1و2
هدف دوره : -
مخاطبان دوره : تکنسین ها,مهندسان و بازرسان
مدت زمان دوره : 104 ساعت
عنوان دوره : دستورالعمل رویه جوشکاری و تایید کیفی جوشwps & PQR
هدف دوره : آشنایی با رویه جوشکاری
مخاطبان دوره : تکنسین ها,مهندسان و بازرسان
مدت زمان دوره : 32 ساعت
عنوان دوره : آشنایی با عیوب جوش و نحوه رفع آن ها
هدف دوره : آشنایی با عیوب
مخاطبان دوره : تکنسین ها مهندسان و بازرسان
مدت زمان دوره : 32 ساعت
عنوان دوره : آشنایی با اصول انتخاب الکترود در جوشکاری
هدف دوره : آشنایی با الکترود ها
مخاطبان دوره : تکنسین ها مهندسان و بازرسان
مدت زمان دوره :40ساعت
عنوان دوره : بازرسی جرثقیل های سقفی
هدف دوره : آشنایی با بازرسی جرثقیل
مخاطبان دوره : تکنسین ها مهندسان و بازرسان
مدت زمان دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : بازرسی سیستم های نسوز ورفرکتوری
هدف دوره : آشنایی با نسوز و رفرکتوری
مخاطبان دوره : تکنسین ها و بازرسی آن ها
مدت زمان دوره :16 ساعت
عنوان دوره : بازرسی رنگ و پوشش 1و2
هدف دوره : آشنایی با مبانی بازرسی رنگ
مخاطبان دوره : تکنسین ها مهندسان و بازرسان
مدت زمان دوره : 80 ساعت