جداسازي با روش نشست صوتي

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مهندسی شیمی

يكي از روش هاي متعدد جداسازي، استفاده از روش نشست صوتي مي باشد. در اين روش از امواج ماوراي
صوت استفاده مي شود. امواج ماوراي صوت، امواجي با فركانس بزرگتر از 20 هزار هرتز هستند كه گوش نسبت به آنها حساس نيست ولي با آثاري كه اين امواج دارند م يتوان به وجود آنها پي برد. اين اثرات از برخورد موج با هوا ، مايعات و تغييراتي كه در آنها و موارد ديگر بوجود مي آيد، ايجاد م يشوند. امواج مافوق صوت داراي خواص فيزيكي زيادي هستند كه از اين خواص مي توان در توجيه آثار شيميايي و بيولوژيكي امواج مافوق صوت استفاده كرد.
در محيط پراكندگي اي كه امواج ماوراي صوت انتشار م ييابند، فشار در يك نقطه معين محيط نسبت به مقدار
متوسط آن متناوباً كم و زياد م يشود، يا به عبارت ديگر در دو طرف حد وسط آن نوسان مي يابد (نتيجه ارتعاش طولي).
در نتيجه تغيير فشار، حالت پايداري سيستم پراكندگي از بين رفته و مواد در لايه هاي جداگانه اي تجمع مي كنند. در اين حالت، ذرات مايع و جامد رسوب كرده و از جداساز خارج مي شوند. اين روش به خاطر استفاده از نيروي زياد الكتريكي هنوز جايگاه مناسبي در صنعت پيدا نكرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *