تولید آمونیاک با روش ICI AMV

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت_دپارتمان مهندسی شیمی

ویژگی های فرآیند

آمونیاک در فرآیند ICI AMV از خوراک هیدروکربنی به دست می آید.در فرآیند AMV ،بازده  انرژی بالا،روش تولید آسان و هزینه سرمایه گذاری برای واحد های با ظرفیت 100O-1750ton/days پایین است.

از خصوصیات بارز این فرآیند استفاده از انرژی کمتر برای رفرمر اولیه ، حلقه سنتز با فشار پایین و بازیافت هیدروژین در فشار حلقه سنتز است.

شرح فرآیند

گوگرد خوراک گاز طبیعی زدوده شده و به یک اشباع کننده گاز خوراک فرستاده می شود و در آنجا با مواد کندانس شده(Condensate) داغ فرآیندکه در حال گردش است تماس  داده می شود .گاز خوراک خروجی از اشباع کننده ،با مقدار بیشتری بخار مخلوط می شود ،تا یک نسبت بخار به کربن 3:1(3برای بخار 1 برای کربن)حاصل شود.سپس در لوله بخار رفرمرپیش گرم شده در دمای 800-700 درجه سانتیگراد و فشار 35-28 بار غملیات رفرمینگ انجام می شود. مخلوط گاز حاصل برای رفرمینگ بیشتر با هوای اضافی به یک رفرمر ثانویه فرستاده می شود.رفرمر ثانویه در دمای 950-900 درجه سانتی گراد گرمای موجود در گازی که تبدیل به کار می کند.سپس به تبدیل کننده های دما بالا و دما پایین می رود .آب خوراک بویلر فشار بالا را پیش گرم می کند .گاز خنک شده خروجی از CO2 با انرژی پایین برده می شود .گازی که واحد زدایش CO2تبدیل کننده دما پایین به یک واحد زدایش سنتز آمونیاک که در ( Loop Methanated) خنک وخشک  شده و به چرخه متانیزه 80-110 بار کار میکند تزریق می شود.گاز چرخه سنتز آمونیاک با گاز سنتز خشک شده مخلوط می گردد و وارد سیستم سیرکولاتور گاز می گردد. گاز خروجی از سیرکولانور گرم شده و از روی یک کاتالیزور فشار پایین سنتز آمونیاک عبور میکند تا آمونیاک تولید شود.گاز دایمی تبدیل کننده آمونیاک را ترک می کند،پس از گرم کردن آب خوراک بویلر فشار بالا و گاز خوراک ورودی به تبدیل کننده ، خنک میشود.آمونیاک توسط تبرید مکانیکی از گازی که جزیی از آن خنک  شده جدا می شود.گازهای بی اثر و نیتروژن اضافی از چرخه ی سنتزآمونیاک خارج شده و در واحد بازیافت هیدروژن احیا می گرند .هیدروژن بازیافت شده به قسمت مکش سیرکولاتور گاز بازگردانده می شود. تاکنون سه واحد با استفاده از این فرآیند ساخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *