تقویت خاک و کاهش انتشار کربن با بازیافت ضایعات صنعتی

تقویت خاک و کاهش انتشار کربن با بازیافت ضایعات صنعتی

پردیس فناوری کیش طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت گروه علوم و مهندسی محیط زیست

گروهی از محققین دانشگاه تنسی توده‌های میکروبی ضعیف شده (SMB) -که یکی از محصولات جانبی صنعتی است- را به‌عنوان کود بر روی محصولات ذرت در طی دو فصل رشدی بررسی کردند.

میزان کربن خاک نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

بازیافت محصولات بیوتکنولوژی می‌تواند موجب تقویت سلامت خاک و کاهش نشر کربن شود؛ بر روی محصولات کشاورزی نیز اثرگذاری مثبتی دارد.

استفاده مجدد از این محصولات بخش مهمی از چرخه اقتصادی زیستی را شامل می‌شود.

مواد مغذی در ضایعات صنایع بیوتکنولوژی وجود دارد که می‌توانند جایگزین کودهای معدنی شوند و شرایط خاک و تولید محصولات کشاورزی مطلوب را بهبود دهند

گروهی از محققین به سرپرستی گروه کشاورزی دانشگاه تنسی، اثر محصولات بیولوژیک بازیافت شده را بر روی دو مزرعه ذرت (Zea mays L. var. indentata) با حضور یک متغیر آزمایشی بررسی کردند.

یک بخش از ذرت‌ها با توده میکروبی ضعیف شده یا SMB (غیرفعال‌سازی با گرما انجام شده است) مورد مطالعه قرار گرفتند.

تیمار با کودهای تجاری که کشاورزان معمولاً استفاده می‌کنند متغیر آزمایشی گروه دوم ذرت‌ها بود. SMB یکی از محصولات جانبی ضایعات صنایع بیوتکنولوژیک است.

این مواد می‌توانند مواد مغذی موجود در کودهای تجاری را برای خاک تأمین کنند.

در یک دوره یک ساله محققین، میزان تبادلات شبکه اکوسیستمی دی‌اکسید کربن (شبکه نشر دی‌اکسید کربن) را در فاصله میان سطح محصول و اتمسفر اندازه گرفتند.

بازده محصول ذرت در دو دوره رشدی و تغییرات در کربن خاک در یک بازه‌ی ۱.۷ ساله ثبت شدند.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اضافه کردن SMB به خاک، باعث می‌شود بازده نهایی محصول مشابه حالتی باشد که از کودهای تجاری استفاده می‌شود.

اما مقادیری که برای چنین نتیجه‌ای لازم است بیشتر است. میزان تبادل شبکه اکوسیستمی دی‌اکسیدکربن در حضور SMB بیشتر است.

اگرچه به نظر می‌رسد که برخی از گازهای گلخانه‌ای اضافی به اکوسیستم باز می‌گردند. نویسندگان مقاله پیشنهاد می‌کنند که استفاده بیشتر از SMB موجب افزایش پتانسیل بهره‌وری اکوسیستم و پایداری محیط‌ زیست می‌شود.

تبدیل مواد مغذی موجود در ضایعات به کود در نهایت محصول بیشتر، زیست‌توده گیاهی بیشتر و افزایش کربن خاک را به دنبال دارد.

در مجموع استفاده از مواد مغذی موجود در ضایعات غنی از کربن، مواد آلی خاک را افزایش می‌دهد، خواص شیمیایی و فیزیکی خاک را بهبود می‌دهد و موجب ایجاد یک منبع از مواد مغذی گیاهی می‌شود.

فواید زیست‌محیطی و کشاورزی که فراتر از کاربردهای آنی و برداشت محصول است نیز از دیگر مزیت‌های استفاده از کودهای بازیافتی از ضایعات است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *