بهداشت محیط

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت -گروه فنی و مهندسی

بهداشت حرفه ای 

HSE – ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

هر ساله میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا رخ می دهد که برخی از این حوادث منجر به مرگ وبرخی دیگر موجب از کار افتادگی و آسیب های ناتوان کننده می گردد.

HSE متشکل از سه واژه ( بهداشت ) Health، ( ایمنی ) Safety ، ( محیط زیست ) Environment می باشد که ابزاری مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در همه برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی بوده است. که موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان ، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناشی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی ، مهندسی و اجرایی در کلیه سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت می گردد.

جهت مشاوره با متخصصین ما و  شرکت در دوره HSE    و همکاری در زمینه های مختلف به سایتwww.kishindustry.ir مراجعه فرمایید و عضوی از ما باشید

معرفی وشرح وظایف بهداشت محیط : شرح وظایف بهداشت محیطشرح وظایف بهداشت محیط

 
شرح وظیفه بهداشت محیط
1) بهداشت آب و فاضلاب
2) بهداشت مواد غذایی
3) سموم و مواد گندزدا
4) مبارزه با حشرات و جوندگان
5) اجرا و پایش برنامه حذف جوش شیرین
6) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط مراکز آموزش عالی و واحد های تابعه
7) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط پایانه های مسافربری و باربری فرودگاهها
8) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط کشتارگاهها
10) ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها
11) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط استخرهای شنا
12) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مدارس
13) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مساجد
14) ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط اماکن پذیرایی بین راهی
15) نظارت و کنترل مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی
16) طرح روستای سالم
17) آموزشگاه اصناف
18) اجرای برنامه یدسنجی
19)رسیدگی به شکایات
20) برنامه مبارزه با استعمال دخانیات
21) برنامه کاهش اثرات بلایای طبیعی
22) نظارت بر وضعیت حمل و دفع صحیح زباله در مناطق روستایی و جلب مشارکتهای مردمی
23 ) نظارت بر وضعیت حمل و دفع صحیح زباله در مناطق شهری
24) اجرای طرح تشدید بهداشت محیط
25) بهداشت هوا
26) انجام برنامه های آموزشی
27)اجرای ستاد فوریت های  بهداشت محیط
28) ارزشیابی و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
29) همکاری برون بخشی در بهبود کیفیت نان در اداره غله و کمیسیون تشخیص و تعزیرات آردو نان
جهت مشاوره با متخصصین ما و  شرکت در دوره HSE    و همکاری در زمینه های مختلف به سایتwww.kishindustry.ir مراجعه فرمایید و عضوی از ما باشید 
بازدید بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی:
بازرسان بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی بطور مستقل و یا با همکاری بهورز در خانه های بهداشت با تنظیم فرمهای آیین نامه مربوطه ومطابق قانونی به نام (اصلاحیه ماده13) نسبت به بازدید از اماکن و مراکز مرتبط اقدام می‌نمایند. در این بازدیدها در صورت وجود نقص بسته به میزان نواقص معلت 15 الی 60 روزه جهت رفع نواقص به آنها داده می‌شود. بعد از سپری شدن مهلت مقرر، بازدید مجدد صورت گرفته و در صورت عدم رفع نواقص بازرس کتباً پیشنهاد تعطیلی محل کسب مورد نظر را نوشته و با موافقت مسئول مرکز بهداشتی درمانی، اخطاریه تعطیلی 24 یا 48 ساعته را به متصدی متخلف تحویل می‌دهد. بعد از اتمام مهلت مقرر ، محل کسب مورد نظر با حضور نماینده انتظامی و با تنظیم صورت جلسه لاک و مهر می‌شود. بازگشایی محل کسب تعطیل شده بعد از درخواست کتبی متصدی برای رفع نواقص و موافقت رئیس مرکز با تنظیم صورت جلسه صورت می‌گیرد. متصدی در حین بهسازی، حق ارائه خدمت و عرضه مواد غذایی به مشتری را ندارد. شروع فعالیت مجدد متصدی منوط به تایید بازرس بهداشت محیط و صدور مجوز بهره برداری کتبی از مرکز مربوطه می‌باشد.
بهداشت محیط مدارس:
بازرسان بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی و بهورزان در خانه های بهداشت، مطابق آیین نامه بهداشت مدارس، نسبت به بازدیدهای دوره‌ای از مدارس تحت پوشش اقدام و با تنظیم فرم های مربوطه، وضعیت عوامل بهداشت محیطی از قبیل: سرویس های بهداشتی، آبخوری ها، بوفه، دفع فاضلاب و دفع زباله را کنترل می‌کنند. در صورت وجود نواقص، آنها را کتباً به مدیر مدرسه ابلاغ و جهت حصول نتیجه تا رفع نواقص پیگیری را ادامه می‌دهند. در صورت عدم رفع نواقص مراتب کتباً به مرکز بهداشتی درمانی و در نهایت به مرکز بهداشت شهرستان اعلام می‌گردد.
مرکز بهداشت شهرستان، مطابق اصول هماهنگی‌های بین بخشی، اداره آموزش و پرورش را در جریان مشکلات بهداشتی مدارس قرار می‌دهد تا اقدامات لازم را انجام دهند.
جهت مشاوره با متخصصین ما و  شرکت در دوره HSE    و همکاری در زمینه های مختلف به سایتwww.kishindustry.ir مراجعه فرمایید و عضوی از ما باشید 
بهسازی و احداث توالت های بهداشتی:
بعد از ابلاغ اعتبار عملیات بهداشت محیط روستا به مرکز بهداشت شهرستان ها به منظور بهسازی و یا احداث توالتهای بهداشتی برای خانواده‌های واجد شرایط، مطابق حداقل ضوابط بهداشتی، واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان با توجه به سقف اعتبار تخصیصی، نسبت به برآورد و خرید مصالح مورد نیاز و ارسال آنها به خانه‌های بهداشت مربوطه اقدام می‌نماید. بهورز خانه های بهداشت با همکاری کاردان بهداشت محیط و یا کاردان رابط، با تشکیل جلسه با حضور اعضای شورای اسلامی روستا طی صورتجلسه‌ای ، اهداف برنامه را به آنها یادآوری نموده و نسبت به آموزش اهالی روستا قبل از اجرای طرح اقدام می‌نمایند. بهورز خانه های بهداشت و کاردان بهداشت محیط و یا کاردان رابط نسبت به تحویل مصالح به خانوارها با اخذ رسید مبادرت نموده و پیگیری های لازم را تا اتمام بهسازی توالتها ادامه داده و آمار پیشرفت فیزیکی برنامه را به مرکز بهداشتی درمانی ارسال می‌نمایند. آمار  مربوط بعد از بررسی و تایید توسط مرکز یاد شده به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می‌گردد. مرکز بهداشت شهرستان بعد از بررسی و تایید میزان پیشرفت فیزیکی برنامه نسبت به گزارش آن به مرکز بهداشت استان اقدام می‌نماید. بعضی مواقع بهسازی و احداث توالت های بهداشتی در روستاهای تحت پوشش با ترغیب بهورز و جلب مشارکت مردمی انجام می‌یابد.
جمع آوری و دفع  بهداشتی زباله:
بعد از ابلاغ اعتبار عملیات بهداشت محیط روستا به مرکز بهداشت شهرستان  به منظور جمع آوری و دفع بهداشتی زباله، واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان با توجه به سقف اعتبار تخصیصی، نسبت به برآورد خرید مصالح مورد نیاز برنامه و ارسال آنها به خانه های بهداشت اقدام می‌نمایند. بهورز خانه بهداشت با همکاری کاردان بهداشت محیط و یا کاردان رابط، جلسه ای با حضور اعضای شورای روستا تشکیل و اهداف برنامه را به آنها یادآوری و نسبت به آموزش اهالی روستا قبل از اجرای طرح اقدام می‌نمایند. بعد از مشخص شدن و بلامانع بودن محل دفن زباله، در مورد مزبور با استفاده از بیل مکانیکی نسبت به حفر کانال اقدام می‌گردد. با انتخاب پاکبان، ایشان موظف می‌شود که در زمانهای مشخصی، زباله های خانوارهای روستایی را جمع‌آوری و در محل دفع نهایی با ریختن خاک دفن نماید. بهورز نسبت به ارسال آمار پیشرفت فیزیکی برنامه به مرکز بهداشتی درمانی روستایی اقدام و آمار مزبور بعد از بررسی و تایید توسط مرکز یاد شده به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می‌گردد. مرکز بهداشت شهرستان، بعد از بررسی و تایید میزان پیشرفت فیزیکی برنامه نسبت به گزارش آن به مرکز بهداشت استان اقدام می‌نماید. بعضی مواقع طرح جمع آوری و دفع بهداشتی زباله درروستاهای تحت پوشش با ترغیب بهورز و مشارکت مردمی نیز انجام می‌یابد.
جهت مشاوره با متخصصین ما و  شرکت در دوره HSE    و همکاری در زمینه های مختلف به سایتwww.kishindustry.ir مراجعه فرمایید و عضوی از ما باشید 
جمع آوری و دفع بهداشتی فضولات حیوانی:
بهورز خانه بهداشت با همکاری کاردان بهداشت محیط و یا کاردان رابط جلسه ای با حضور اعضای شورای روستا تشکیل و اهداف برنامه را به آنها یادآوری و نسبت به آگاه سازی اهالی روستا قبل از اجرای طرح اقدام می‌نماید. بعداز مشخص شدن و بلامانع بودن محل دفع فضولات حیوانی، خانوارها موظف می‌گردند فضولات و تپاله های حیوانی را به محل تعیین شده انتقال و از ریختن فضولات حیوانی به معابر عمومی خودداری نمایند. بهورز نسبت به ارسال آمار پیشرفت فیزیکی برنامه به مرکز بهداشتی درمانی روستایی اقدام و آمار مزبور بعد از بررسی و تایید توسط مرکز یادشده به مرکز  بهداشت شهرستان ارسال می‌گردد. مرکز بهداشت شهرستان بعد از بررسی و تایید میزان پیشرفت فیزیکی برنامه نسبت به گزارش آن به مرکز بهداشت استان اقدام می‌نماید.
بهسازی منابع آب آشامیدنی:حذف جوش شیرین از پخت نان های سنتی:کنترل استفاده از نمک ید دار در اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی:کنترل تحویل شیر سالم به دانش آموزان:کنترل عرضه مواد غذایی سالم در مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی:مبارزه با حشرات و جوندگان موذی:کنترل سلامت آب شرب:سالم سازی سبزیجات (سبزیجاتی که بصورت خام مصرف می‌شوند.)
سالم سازی سبزیجات شامل موارد زیر می‌باشند:
1- پاکسازی         2- انگل زدایی        3- گندزدایی و میکروب کشی      4- شستشو
1- پاکسازی: ابتدا سبزیجات را بخوبی پاک کرده، شستشو می‌دهیم تا مواد زائد،گل و لا
 
جهت مشاوره با متخصصین ما و  شرکت در دوره HSE    و همکاری در زمینه های مختلف به سایتwww.kishindustry.ir مراجعه فرمایید و عضوی از ما باشید 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *