اسمز معکوس

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مهندسی شیمی

مقدمه

اسمز معکوس(RO) روش جداسازی مواد معدنی بر مبنای ممبرین می باشد که برای جداسازی جامدات حل شده مانند آهن ها،از محلول مورد استفاده قرار می گیرد.

در طی سال‌های 1950 و اوایل دهه 1960 پدیده اسمز معکوس به عنوان روشی علمی برای شیرین کردن آب توسعه یافت.

پیشرفت‌های اخیر صورت گرفته در زمینه فناوری غشایی و همچنین کارایی بالای این فناوری، منجر به کاربرد وسیع آن شده است به طوری که این روش بیش از 50 درصد ظرفیت آب شیرین کن های دنیا را تحت پوشش قرار می‌دهد. اسمز معکوس می‌تواند 99 درصد مواد معدنی حل شده و 97درصد مواد آلی و کلوییدی آب را حذف کند.

اسمز معکوس چیست؟

اسمز معکوس Reverse Osmosis فرآیندی است فیزیکی که قادر است 99درصد جامدات محلول موجود در آب و کلوئیدی مواد آلی  محلول و غیر محلول ،اندوتوکسیون ها،ویروس ها،باکتری ها ،آلاینده های میکروبیولوژی را به کمک غشا نیمه تراوا حذف نمایند.

اسمز معکوس تکونولوژی مدرنی است که آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها،خوراک پزی،تکنولوژی زیستی ، داروها ، تولید برق،نمک زدایی آب دریا و آب خوردنی شهری تصفیه می نماید.

یکی از ویژگی های مهم تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس،طول عمر و افزایش راندمان در عملکرد دستگاه های تصفیه آب صنعتی می باشد. بکارگیری اصول سیستم پیش تصفیه آب مناسب در روش تصفیه آب صنعتی Industrial water treatment، نحوه بازدهی دستگاه تصفیه آب صنعتی، طول عمر ممبرین را زیاد می کند؛زیرا عواملی از قبیل رسوب گرفتگی ،تخریب ممبرین را به حداقل می رساند و منجر به کیفیت محصول، کاهش هزینه های عملیاتی و نگه داری تجهیزات صنعتی تصفیه آب ،شدت جریان محصول و بازیافت محصول ناشی از سیستم تصفیه  آب صنعتی خواهد بود.

اساس کار اسمز معکوس

اسمز معکوس یک فرآیند جداسازی است .در این فرآیند از یک پمپ ویک غشاءنیمه تراوا استفاده می کنند.پمپ ،نیروی رانش رامهیا می کند.غشاي نیمه تراوا بین آب وماده حل شده ،تمایل دارد که آب را از خود عبور دهد. بنابراین جریان آب به دو جریان آب محصول وجریان تغلیظ شده تقسیم می شود.
در سیستم هاي اسمز معکوس ، مواد محلول با استفاده از یک غشاي نیمه تراوا از آن جدا می شوند. به طوري که عبور اب از غشاءدر مقایسه با مواد محلول ،در الویت است.غشاي اسمزمعکوس بسیار آبدوست است؛ بدین معنا که ،آب جذب ساختمان شیمیائی اش می شود.آب می تواند با حلقه هاي انتهایی پلیمر پیوند برقرار کند که
این کار ،موجب سهولت نفوذ آب در ساختمان پلیمري غشاء وسپس خروج از آن می شود.درصد نفوذ پذیري غشاء براي تمام نمک ها یکسان نیست.در صد عبور یونهاي کوچکتر یا یونهاي داراي بار الکتریکی کمتر از غشاء،نسبتاً بیشتر از یونهاي بزرگتر یا یونهاي داراي بار الکتریکی بیشتر است.معمولاً کاتیونها یا آنیونها با ظرفیت بالاتر ،بهتر از کاتیون وآنیون با ظرفیت پائین تر دور ریز می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *