آنالیز جذب و دفع با برنامه دمایی

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت-(گروه مهندسی شیمی)

آنالیز احیا با برنامه دمایی (TPR)

این آنالیز یکی از پر کابرد ترین آنالیز ها برای بررسی کاتالیست ها می باشد که بر مبنای عبور گاز احیا کننده ( هیدروژن یا منواکسید کربن ) از روی نمونه و واکنش آن با اکسیژن های ساختاری آن در حین عملیات حرارت دهی به نمونه می باشد. در نهایت میزان هیدروژن (یا CO) مصرف شده به صورت نموداری بر حسب دما قابل ارائه می باشد.

قابلیت های این آنالیز:

 • ارائه نمودار کیفی میزان مصرف هیدروژن (یا CO) بر حسب دما
 • بررسی مراحل احیا پذیری نمونه ها
 • ارائه میزان کمی مصرف هیدروژن (یا CO)
 • تفکیک پیک ها و ارائه سطح زیر نمودار برای هر پیک

پارامتر های انجام آنالیز:

 • انجام عملیات گاز زدایی برای خالص سازی نمونه ها
 • نرخ حرارت دهی: 1 تا 100 درجه بر دقیقه
 • گاز احیا کننده: H2 یا CO
 • حداکثر دمای عملیاتی: 1000 درجه سانتیگراد
 • فشار عملیاتی: 1 اتمسفر

نمونه ایی از آنالیز انجام شده توسط دستگاه را در زیر مشاهده می نمایید.

TPR

برای ارائه درخواست انجام این آنالیز بر روی اینجا کلیک نمایید.

آنالیز دفع با برنامه دمایی (TPD)

این آنالیز نیز از پر کابرد ترین آنالیز ها برای بررسی کاتالیست ها می باشد که بر مبنای جذب گاز مورد نظر ( برای مثال آمونیاک) بر روی نمونه در دمای خاص و سپس دفع آن در محیط گاز هلیم در حین عملیات حرارت دهی به نمونه می باشد. در نهایت میزان گاز دفع شده از روی نمونه به صورت نموداری بر حسب دما قابل ارائه می باشد. رایج ترین گازها برای انجام این تست آمونیاک، مونواکسید کربن، دی اکسیدکربن و هیدروژن می باشد.

قابلیت های این آنالیز:

 • ارائه نمودار کیفی میزان مصرف گاز بر حسب دما
 • بررسی کمی و کیفی سایت های اسیدی و بازی نمونه ها توسط گاز آمونیاک و مونواکیسد کربن
 • تفکیک پیک ها و ارائه سطح زیر نمودار برای هر پیک

پارامتر های انجام آنالیز:

 • انجام عملیات گاز زدایی برای خالص سازی نمونه ها
 • نرخ حرارت دهی: 1 تا 100 درجه بر دقیقه
 • گاز مورد استفاده: NH3, CO, CO2, H2
 • حداکثر دمای عملیاتی: 1000 درجه سانتیگراد
 • فشار عملیاتی: 1 اتمسفر

نمونه ایی از آنالیز انجام شده توسط دستگاه را در زیر مشاهده می نمایید.

TPD

برای ارائه درخواست انجام این آنالیز بر روی اینجا کلیک نمایید.

آنالیز اکسیداسیون با برنامه دمایی (TPO)

این آنالیز برای بررسی میزان سوختن نمونه در محیط اکسیژن می باشد. در نهایت میزان مصرف اکسیژن توسط نمونه به صورت نموداری بر حسب دما قابل ارائه می باشد. گازهای اکسیژن و هوا برای انجام این تست مورد استقاده قرار می گیرند.

قابلیت های این آنالیز:

 • ارائه نمودار کیفی میزان مصرف اکیسژن بر حسب دما
 • ارائه میزان کمی برای مصرف اکسیژن
 • ارائه سطح زیر نمودار برای هر پیک

پارامتر های انجام آنالیز:

 • انجام عملیات گاز زدایی برای خالص سازی نمونه ها
 • نرخ حرارت دهی: 1 تا 100 درجه بر دقیقه
 • گاز مورد استفاده: O2, Air
 • حداکثر دمای عملیاتی: 1000 درجه سانتیگراد
 • فشار عملیاتی: 1 اتمسفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *