فرم ثبت نام مركز آموزش آزاد دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران

فرم ثبت نام مركز آموزش آزاد دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران

لطفا موارد زير را در ثبت نام رعايت فرماييد.
* اعداد و تاريخ با صفحه كليد انگليسي وارد شود.
*اطلاعات صحیح و دقیق را وارد نمایید. که هنگام صدور مدرک مشکلی ایجاد نشود.
*در صورت نیاز با شماره 02166569760 تماس بگیرید.