فرم ثبت نام دوره و کارگاه (پرسپولیس)

فرم ثبت نام دوره و کارگاه (پرسپولیس)

لطفا فرم را با دقت تکمیل نمایید و از اعداد انگلیسی استفاده شود، درصورت نیاز با شماره تلفن 02166176196 تماس بگیرید.
*لیست هزینه دوره ها در انتهای همین فرم قابل مشاهده است*