اندازه گیری دبی سیال

اندازه گیری دبی سیال

پردیس فناوری کیش-طرح مشاورین متخصصین صنعت و مدیریت-گروه مکانیک

اندازه گیری دبی سیال

بطور کلی برای اندازه گیری دبی 2 روش وجود دارد: مستقیم و غیر مستقیم

روش مستقیم

روش دقیقی برای محاسبه دبی سیالات می باشد،ولی  کاربردش محدود است ، روش آزمایشگاهی است که در کالیبره کردن دبی سنجها استفاده  می شود.

روش غیر مستقیم

این روش به 3 دسته کلی تقسیم میشود که هرکدام دارای زیر مجموعه هستند:

الف) بر اساس اختلاف فشار موضعی در جریان سیال :
  1. روزنه ها (Orifice)
  2. شیپوره ها
  3. قطعات همگرا- واگرا- لوله وانتوری
  4. زانویی
ب) استفاده از وسایل اندازه گیری سرعت جریان در مقطع:
  1. اندازه گیری دبی از طریق پروفیل سرعت
  2. سرعت موضعی در مقطع
ج) استفاده از موانع داخل جریان:
  1. دبی سنجهای توربینی
  2. دبی سنجهای پسایی

در سیالات سرعت متوسط یا سرعت مقطعی را هم میتوان بدست آورد ، در این روش سرعت عبوری سیال را در هر مقطع مشخص می کنند و  پروفیل کامل سرعت را رسم می کنندد) سپس با استفاده   فرمول دبی را می یابند البته این روش به دلیل زمانبر بودن فقط در کارهای دقیق تحقیقاتی استفاده میشود.

اندازه گیری سرعت موضعی به کمک لوله ی پیتو

لوله پیتو یک وسیله با دوام و یک روش بسیار دقیق برای اندازه  گیری سرعت است.اگر سرعت یک نقطه ی را  بیابیم و در فرمول بگذاریم دیگر  زمان زیادی لازم نیست و این روش عملیاتی می شود.

در تمامی شیوه های این روش  از یک سطح جریان به کمک پیزو متر،فشار استاتیکی جریان وتوسط لوله ی پیتو٬  فشار مطلق داخل جریان را اندازه می گیرند و اختلاف این دو فشار، فشار  دینامیکی جریان  را نشان می دهد که با در دست داشتن آن می توان دبی جریان  را محاسبه کرد.

انواع لوله های پیتو
  • فلومتر پیتو

در این دستگاه از 4 نقطه فشار دینامیکی و فشار کل سیال را  اندازه می گیریم که باعث افزایش دقت آزمایش می شود.و خطای ناشی از عمود  نبودن لوله ی پیتو تقلیل می یابد.

flow meter
  • لوله ی پیتو- پرانتل

در این دستگاه نیز می توان لوله ی پیتو و استاتیک را یکی  گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *